- Project Runeberg -  Psykologi
(1926) [MARC] Author: Anathon Aall
Titel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
ANATHON AALL

PSYKOLOGI

OSLO 1926 FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1926 digitaliserades i juni 2010 vid norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna i mars 2017 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en ny OCR-text för att kunna korrekturläsas.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelside, trykkning, V, VI, VII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og innhold - smutstitel, titelside, trykkning, V, VI, VII
Forord - III, IV
1ste del. Om sjelegranskning og sjeleliv. Prinsipper og grunstørrelser - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    1ste kap. Inledning og oversyn - 1
    2net kap. Teorier om forholdet mellem sjel og legeme - 6
    1ste tillegg. Om studiet av sjelens liv - 17
    3dje kap. De psykologiske elementer. Grundelene i medvitslivet - 20
2nen del. De lavere trin i medvitet - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    2net tillegg. Dyrepsykologien - 26
    1ste kap. Sjelslivet hos lavtstående folkeslag - 31
    2net kap. Barnets sjel - 33
    a. Fra barn til voksen - 33
    b. Talen og dens utvikling - 36
3dje del. Den psykofysiske grunplan. De legemlige organer for sjelevirksomheten - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
    3dje tillegg. Nervene, deres bygning og funksjon - 46
    a. Almindelig oversyn - 46
    b. Ledningsorganene - 47
    c. De perifere organer - 47
    d. Centralorganene - 49
    1) De subkortikale centrer - 49
    2) Storhjerne og lillehjerne - 49
    1ste kap. De nervøse processer og medvitet - 50
    a. Amorfe nerveeffekter - 51
    b. De reflektoriske bevegelser eller automatrørsler - 52
    c. Det fysiologiske grunlag for fornemmelser, følelser, tenkning og viljesbevegelser - 53
    d. Sansenervenes specifike energi - 53
    2net kap. Hjernen som organ for livet og medvitet - 55
    4de tillegg Evnenes lokalisering i hjernen - 59
    3dje kap. Den psykologiske måling. Grunstørrelser som avmerker emnet i vårt medvit - 62
    5te tillegg. Metoder for måling i psykologien - 66
4de del. Sansene - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    1ste kap. Om sanseintrykkene under ett - 73
    2net kap. Lukten - 76
    3dje kap. Smaken - 83
    4de kap. Hudsansen - 86
    a. Om hudsansningen i det hele og om dens ulike former - 86
    b. Temperaturfornemmelsen - 89
    c. Trykk- eller berøringsfornemmelsen - 91
    d. Smertefornemmelsen - 94
    5te kap. Almensansen, de organiske fornemmelser - 96
    6te kap. De kinestetiske fornemmelser, spennings- og likevektssansen - 97
    7de kap. Synet - 101
    a. Almindelig om synets sans - 101
    b. Det alm. grunlag for klarhets- og farvebilledet - 103
    c. Tallet og ordningen på farver - 106
    d. Irritasjonsforholdene. Farveirritasjonene i forening - 110
    6te tillegg. Farvesyn ved sterke og ved svake irritasjoner. Det Purkinjeske fenomen - 113
    7de tillegg. Specielle forhold ved sanseorganet; farveblindhet - 114
    e. Roms- og tidsfaktorens betydning for farveintrykket; farvekontrasten, irradiasjon, adaptasjon, lysinduksjon, efterbilleder - 115
    1) Romfaktorens betydning - 115
    2) Tidsfaktorens betydning - 117
    f. Positivt efterbillede - 120
    g. Teorien om farvesansen - 120
    8de kap. Hørselen - 126
    8de tillegg. Ørets bygning og dets funksjoner - 126
    1. Hvad der høres - 128
    2. Analyse av tonen - 130
    3. Tonefornemmelsene og irritasjonsforholdene a) Tonestyrken b) tonehøiden c) klangfarven - 133
    4. Specielle egenheter ved tonebilledet - 136
    9de tillegg. Sekundære klangforeteelser a) tonestøt og tonesvevinger b) kombinasjonstoner - 139
    5. Teorien om hørselen - 140
    9de kap. Romsansen - 141
    1. Rom og tid som sanseerfaringer - 141
    2. Almindelig om opfatningen av rommet - 144
    3. Romopfatningen gjennem huden - 146
    4. Synet som romsans - 147
    10de tillegg. Anatomisk fremstilling av synsapparatet - 147
    a. Romopfatningen gjennem enkeløiet - 151
    b. Dobbeltøiets romopfatning, opfatning av dybde - 151
    c. Øiet og dobbeltøiet i bevegelse - 157
    d. Opfatning av billeder og bevegelse, tanken som romutmåler, synkverving, optiske illusjoner - 157
    e. Teori - 161
    10de kap. Tidssansen - 163
    11te kap. Mangfold og enhet; opfatning av tall - 168
5te del. Den almindelige form for åndslivet - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Inledende oversyn - 173
    1ste kap. Forestillinger - 174
    2net kap. Følelsen - 182
    1. Følelsens grunformer - 183
    2. Følelsens særskilte kjennemerker - 188
    a. Sansefølelsen - 189
    b. Føleisene og tankelivet. Forestillingsfølelser - 190
    11te tillegg. Lystfølelsen og det sjelelige likevektsproblem - 196
    3. Følelsens teori - 197
6te del. Specielle faktorer og vilkår ved åndslivets opbygning - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    1ste kap. Opmerksomheten - 200
    a. Den ufrivillige og den forsetlige opmerksomhet - 200
    b. Virkninger og symtomer - 204
    c. Teorien - 206
    2net kap. Hukommelsen - 207
    a. Emnene i hukommelsens psykologi - 208
    b. Vilkår for hukommelsens liv og tilstand - 211
    c. Å gjennemføre, lære, glemme og huske - 219
    12te tillegg. Noen hovedtrekk og hovedtyper innen hukommelseslivet - 227
    d. Teorien om hukommelseslivet - 231
    3dje kap. Øving, instilling, vane, tretthet, utmatting - 232
    a. Øving - 232
    b. Instilling - 234
    c. Vane - 235
    d. Tretthet, utmatting - 236
    4de kap. Syke, svekkete og abnorme sjelstilstander - 238
    a. Hallucinasjoner og illusjoner - 238
    b. Søvn og drøm - 239
    13de tillegg. Om søvntilstanden - 240
    c. Hypnotiske tilstander - 255
    d. Suggestionsforeteelser - 256
    e. Sinssykdommer, vanvidd - 258
7de del. Gruntrekk av åndslivets psykologi - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
    1ste kap. Opfatning av likhet, gjenkjenning, sammenligning - 262
    2net kap. Tenkning - 267
    3dje kap. Troen - 273
    14de tillegg. Om religiøs tro - 282
    4de kap. Driftslivet, vilje og gjerning - 284
    1. Inledende oversyn - 284
    2. Instinkt- og driftsgjerninger - 285
    3. Viljesgjerninger - 288
    5te kap. Kunstens psykologi - 300
Register - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    Ånd ... - 317
    aritmetik ... - 318
    Bobertag ... - 319
    dynamometer ... - 320
    Féré ... - 321
    føden ... - 322
    hending ... - 323
    innøving ... - 324
    koncentrere ... - 325
    livsgjerning ... - 326
    momentanstøi ... - 327
    omverden ... - 328
    praktisk ... - 329
    røre ... - 330
    skinn ... - 331
    styretanke ... - 332
    tid ... - 333
    utstrekning ... - 334
    Ødelegge ... - 335
Rettelser - 335

Project Runeberg, Fri Apr 7 22:22:31 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/aallpsyk/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free