- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
Sponsors and donations to Project Runeberg

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

On this page: How to donate - Why donate - Who have donated

How to donate

Hur man donerar

Using PayPal:

PayPal is quick and easy, but their fees will reduce your donation by at least 3.4 %.

Med PayPal:

PayPal är snabbt och enkelt, men deras avgifter minskar din gåva med minst 3,4 %.

From within Sweden: Make a payment to LYSATOR using
PlusGiro 885669-2 with the message "Donation to Project Runeberg".

Internationally: Make an international SWIFT bank transfer to
BIC = NDEASESS,
IBAN = SE59 9500 0099 6042 0885 6692.

For larger amounts: Write to the editors@runeberg.org to discuss ideas on how to organize this.

Unfortunately, donations are not tax deductible.

Inom Sverige: Gör en betalning till LYSATOR
PlusGiro 885669-2 och skriv meddelandet "Gåva till Projekt Runeberg".

Från andra länder: Gör en internationell SWIFT-banköverföring till
BIC = NDEASESS,
IBAN = SE59 9500 0099 6042 0885 6692.

För större belopp: Kontakta vår redaktion@runeberg.org så vi kan diskutera en lämplig utformning.

Donationer är tyvärr inte avdragsgilla i deklarationen.

Why donate

Project Runeberg is an open and voluntary initiative to publish classic Nordic literature on the Internet. We enable and empower volunteers to digitize, OCR, proofread, and publish works of reference and classic literature. We try to cover our costs with donations.

If you have ideas or questions about sponsorship and donations, write to the editors@runeberg.org

Varför donera

Projekt Runeberg är ett öppet initiativ för att digitalisera och tillgängliggöra äldre nordisk litteratur på Internet. Vi gör det möjligt för frivilliga att digitalisera, OCR-tolka, korrekturläsa och tillgängliggöra referensverk och klassisk litteratur. Detta är förknippat med vissa kostnader, som vi försöker täcka med donationer.

Om du har idéer och synpunkter om donationer och finansiering, skriv till vår redaktion@runeberg.org

Who have donated

Vilka har donerat

II-Stiftelsen II-Stiftelsen, the foundation that owns the Swedish .SE top level domain, on November 1, 2004 awarded Project Runeberg 150,000 SEK (US$ 21,000), which should be used during 2005 for purchasing equipment, developing the website, and marketing the project. In 2003 there were 214,000 domains registered under .SE, so each can be said to have contributed 10 cents. II-Stiftelsens internetfond tilldelade den 1 november 2004 Projekt Runeberg 150.000 kronor, vilket enligt ansökan ska användas under 2005 för inköp av utrustning, utveckling av webbplatsen och marknadsföring av projektet. Fondens pengar kommer från överskottet på registreringsavgiften för svenska .SE-Internetdomäner.
Generous individuals like you send donations to Project Runeberg.
  • In August-October 2004, we raised 8,000 SEK (US$ 1,090) for the purchase of 550 gigabytes of extra disk storage, controllers and backup tape.
Givmilda människor som du sänder gåvor till Projekt Runeberg.
  • Under augusti-oktober 2004 samlade vi in 8.000 kronor för inköp av ytterligare 550 gigabyte hårddisk, kontrollers och backupband.
Several libraries have donated surplus books and serials to Project Runeberg for digitization. Flera bibliotek har låtit Projekt Runeberg överta utrangerade böcker och tidskrifter för digitalisering:
Linköping University Linköping University in Linköping, Sweden, founded in 1969, is where Project Runeberg resides. The university sponsors Lysator with space, electricity, and connection to the Internet through SUNET, the Swedish University Network.
  • In 1996-1998, the university sponsored a part-time employed editor for Project Runeberg.
  • In 1998, the university sponsored the development of new methods for publishing electronic facsimile editions.
Linköpings universitet, grundat 1969, är Projekt Runebergs hemvist. Universitetet står för Lysators lokaler, elektricitetsräkning och anslutningen till Internet genom SUNET, det svenska universitetsnätet.
  • Åren 1996-1998 stod universitet för en deltidsanställd redaktör för Projekt Runeberg.
  • 1998 stödde universitetet utvecklingen av nya metoder för publicering av elektroniska faksimilutgåvor.
Lysator Lysator is a students' computer club at Linköping University with several hundred members. Project Runeberg is an activity within this club. Lysator was founded in 1973 and Project Runeberg started in 1992. Membership in the club is restricted to students, staff, and alumni of the university, but volunteer participation in Project Runeberg is open to the general public. Lysator's computers are primarily previous generation servers, donated by Lysator's sponsors. For donations to Lysator, contact its board of trustees. Lysator är en datorförening för studenter vid Linköpings universitet med flera hundra medlemmar. Projekt Runeberg är en av föreningens aktiviteter. Medlemskap i föreningen är begräsat till studenter, anställda och alumner vid universitetet, men vem som helst kan delta som frivillig medarbetare i Projekt Runeberg. Lysator grundades 1973 och Projekt Runeberg startade 1992. Lysators datorer utgörs huvudsakligen av 3-5 år gamla servrar, donerade av Lysators sponsorer. Lysator har stadgar, en styrelse, årsmöte, revisor och svenskt postgironummer 885669-2.


Project Runeberg, Thu Dec 20 03:34:56 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/admin/sponsors.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free