- Project Runeberg -  Advokaten : juridisk rådgivare och formulärbok
(1922) [MARC] Author: Ebbe Gustaf Flensburg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ADVOKATEN

JURIDISK RÅDGIVARE
OCH FORMULÄRBOK

AV
E. G. FLENSBURG
RÅDMAN VID STOCKHOLMS RÅDSTUVURÄTT

TREDJE OMARBETADE och TILLÖKADE
UPPLAGAN

FRÖLÉEN & COMP. :: STOCKHOLM

STOCKHOLM 1922
STOCKHOLMS BOKINDUSTRI A.-B.:s BOKTRYCKERI


Förord till den elektroniska utgåvan

Digitaliserad i juli 2008 av Joakim.


The above contents can be inspected in scanned images: Smutstitel, Titelsida, Tryckort, Innehållsförteckning, II, III, IV

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Smutstitel, Titelsida, Tryckort, Innehållsförteckning, II, III, IV
Företal till tredje upplagan - Företal
    Personer - 7
Om fysiska personer - 7, 8
Om svensk medborgarerätt - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Om juridiska personer - 16, 17
    Äktenskapsrätt - 18
Inledning - 18, 19
Om trolovning - 19, 20, 21
Om hinder mot äktenskap - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Om lysning - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Om vigsel - 41, 42, 43
Om återgång av äktenskap - 44, 45, 46, 47, 48, 49
Om hemskillnad - 49, 50, 51, 52, 53, 54
Om äktenskapsskillnad - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Om rättegång i äktenskapsmål - 60, 61, 62
Om giftorätt - 63, 64, 65
Om mannens målsmanskap för hustrun - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Om äktenskapsförord - 75, 76, 77, 78, 79
Om äkta makars skuldförhållanden - 79, 80, 81, 82
Om vederlag - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Om boskillnad - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Om morgongåva - 102, 103, 104
Om fördel att bo oskifto - 104, 105
Om hemföljd - 105, 106, 107
    Om föräldrar och barn - 107
Om äktenskaplig börd - 107, 108, 109
Om barn i äktenskap - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Om barn utom äktenskap - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Övergångsbestämmelser - 125, 126
Om adoption - 126, 127, 128, 129, 130, 131
    Arvsrätt - 131
Om olika slag av arv - 131, 132, 133, 134, 135, 136
Om villkoren för arvsrätt - 136, 137, 138, 139, 140
Om vården av dödsbo och därmed sammanhängande skyldigheter - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
Om sammanlevnad i oskiftat bo - 153, 154
Om arvskifte - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Om arvsrättens upphörande - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
    Testamentsrätt - 180
Om testamentsgivare - 180, 181
Om testamentstagare - 181, 182
Om testamentets form - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Om testamentsvittnen - 189, 190, 191, 192
Om återkallelse och ändring av testamente - 192, 193
Om testamentes innehåll, verkan och tolkning - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Om åtgärder för testamentes tillgodonjutande - 199, 200, 201, 202, 203
Om testamentsklander - 204, 205, 206
Om inbördes testamente - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
Om fideikommisstiftelser - 213, 214
Om arvsföreningar - 215, 216
    Förmynderskapsrätt - 216
Om dem, som böra stå under förmyndare - 216, 217, 218
Om förmyndare - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Tillfällig förmyndare - 221, 222
Om hinder för förmynderskaps tillträdande - 223, 224
Om laga ursäkt från förmynderskap - 224
Om förmyndares förordnande - 224, 225, 226, 227, 228, 229
Om förmyndares skyldigheter - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Om förmyndares arvode - 245
Om tillsyn å förmyndares förvaltning - 245, 246, 247, 248, 249, 250
Om gode män med förmyndareansvarighet - 250, 251
    Sakrätt - 251
Om vad som är rätt att hänföra till fast egendom - 251, 252, 253, 254
Om rätt att i riket förvärva och besitta fast egendom - 254, 255, 256, 257
Om jordnaturer - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Om jordens indelning i fastigheter - 264, 265, 266
Om skiftesväsendet - 266, 267, 268
Om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring - 268
Om hemmansklyvning - 268, 269, 270, 271
Om ägostyckning - 271, 272, 273, 274
Om jordavsöndring - 275, 276, 277, 278
Om gränsmärken och rågångar - 278, 279, 280, 281
Om stadsjord, stadsplaner och tomtkartor - 282, 283
Om stadsplan och tomtindelning m. m. - 283, 284
Om förändring av tomts område samt om sammanläggning av områden till tomt - 285, 286
Om sammanläggning av områden, som ej ingå i tomtindelning - 286
Om avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning - 287, 288
Om laga skifte - 288, 289
Om fastighetsregister för stad - 290, 291, 292, 293, 294
Om laga fång - 294, 295, 296
Om köp av fast egendom - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
P. M. angående åtskilligt, som är att iakttaga vid försäljning eller köp av fast egendom i Stockholm - 316, 317, 318, 319
Om auktion å fast egendom - 320, 321, 322, 323, 324, 325
Om skifte eller byte av fast egendom - 325, 326
Om gåvoavtal angående fast egendom - 327, 328, 329, 330
Om lagfart - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Om hävd - 347
Om viss tids hävd - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Om urminnes hävd - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
    Tablå till belysning av reglerna angående hävd - 363
Om klander å fång till fastighet och om hemulsskyldighet - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Om lösningsrätt till fast egendom - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Om lösningsrätt till under nyttjanderätt upplåtet område - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
Om nyttjanderätt till fast egendom - 385, 386, 387, 388
Om arrende - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Supplement till familjerätten
    Allmän översikt av 1915 och 1920 års lagändringar - 434
1915 års lagändringar - 434, 435
1920 års lagändringar - 435, 436
    I. Ändringar i giftermålsbalken - 436
1 kap. Allmänna bestämmelser om makars rättsförhållanden - 436, 437, 438, 439, 440, 441
2 kap. Om makars egendom - 442, 443, 444, 445
3 kap. Om makars gäld - 445, 446
4 kap. Om äktenskapsförord ävensom om andra rättshandlingar mellan makar - 446, 447, 448, 449
5 kap. Om boskillnad - 450, 451, 452, 453, 454
6 kap. Om bodelning m. m. - 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
7 kap. Om äktenskaps upplösning - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
8 kap. Om medling mellan makar - 471, 472
9 kap. Om vissa övergångsbestämmelser - 472, 473, 474
    II. Ändringar i ärvdabalken - 474
10 kap. Om arvsordning - 474, 475
11 kap. Om bouppteckning och i vården om död mans bo - 475, 476
12 kap. Om arvskifte - 476, 477
13 kap. Om urarvavgörelse - 477, 478, 479, 480, 481, 482
14 kap. Om testamente - 482
15 kap. Om förmynderskap - 482, 483
    Sakrätt (forts.) - 484
Om hyra - 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Om tomträtt och vattenfallsrätt - 504, 505, 506, 507
Om servitutsrätt - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
Om avkomsträtt - 514, 515, 516
Om panträtt i fast egendom och om inteckning - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Om panträtt i lös egendom - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Om införsel i avlöning, pension eller livränta - 551, 552, 553, 554, 555
Om förmånsrätt - 555, 556
Om rententionsrätt - 556, 557, 558
Om expropriation - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
    Obligationsrätt - 570
Inledning - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Om avtal - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Om fullmakt - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
Om skadestånd - 631, 632, 633, 634, 635
Om köp av lös egendom - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Om auktion å lös egendom - 732, 733
Om lösöreköp - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
Om avbetalningsköp - 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753
Om byte av lös egendom - 753
Om gåva av lös egendom - 753, 754
Om försträckning - 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Om ränta - 768, 769, 770, 771, 772
Om borgen - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794
Om preskription av fordringar - 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
Om preklusion av fordringar - 806, 807, 808, 809, 810, 811
Om lån - 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819
Om lega av lös egendom - 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
Om personlega - 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837
Om arbetsbeting - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846
Om förvaringsavtal - 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Om uppdragsavtal - 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867
Om självtaget ombudsmannaskap - 867, 868
Om missräkning vid betalnings erläggande - 868
Om försäkringsavtal - 869, 870
Om livräntekontrakt - 871
Om hasardavtal - 871
Om sällskap för vetenskap, konst, nöje, välgörenhet eller annat dylikt, icke ekonomiskt ändamål - 872
    Näringsrätt - 872
Inledning - 872, 873
Om väghållningsbesvärets utgörande på landet - 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887
    I. Allmän vägs anläggning, indragning eller förändring - 874
    II. Skyldighet att deltaga i vägs byggande och i dess underhåll, när mark är bar, samt om tillsyn å väg - 875
    III. Vägdelning - 879
    IV. Särskild nämnd - 881
    V. Vägstämma, vägkassa och vägskatt - 881
    VI. Vägunderhålls fullgörande medelst entreprenad - 883
    VII. Vinterväghållning - 884
    VIII. Om ödebygdsvägar - 885
Om ägors fredande mot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet - 887, 888, 889, 890, 891, 892
    I. Vård om hemdjur - 887
    II. Stängselskyldighet - 887
    III. Ansvar för skada av hemdjur - 890
Om vattenlagen - 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919
    I. Om rätt till vatten - 892
    II. Om byggande i vatten - 896
    III. Om vattenreglering - 900
    IV. Om bygdekraft - 903
    V. Om nyprövning - 904
    VI. Om kronans lösningsrätt - 906
    VII. Om avgifter - 907
    VIII. Om torrläggning av mark genom dikning, vattenavledning eller invallning - 908
    IX. Om ersättning - 912
    X. Om återlösningsrätt - 918
    XI. Om domstolar i vattenmål - 918
Om fiskerätt - 919, 920, 921
Om jakträtt - 921, 922, 923, 924, 925, 926
Om gruvor - 927, 928, 929, 930
Om villkor för rätt att idka handel eller annat näringsyrke - 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
Om skyldighet att föra handelsböcker - 938, 939, 940, 941
Om handelsregister, firma och prokura - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960
Om bolag - 961, 962
A. Handelsbolag - 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972
B. Enkla bolag - 972, 973, 974
C. Aktiebolag - 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
Om ekonomiska föreningar - 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
    Växelrätt - 1034
Om växelns form samt de båda huvudslagen av växlar - 1034
Om trasserade växlar - 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
Om egna växlar - 1056
Om stämpelavgift m. m. för växel - 1056, 1057
Om rättegångsförfarandet i växelmål - 1057, 1058
Om checker - 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073
    Processrätt - 1074
Inledning - 1074, 1075
S. k. ansökningsärenden - 1076, 1077
Om förlikning - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081
Om skiljemannaförfarande - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091
    Tvistemål eller civilprocess - 1092
Om villkoren för domarens behörighet - 1092, 1093, 1094, 1095, 1096
Om domstolarne - 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103
Om protokoll och expeditionslösen - 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110
Om domstols behörighet - 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Om parterna och deras ställföreträdare - 1129
Om rätt och plikt att vara part - 1129, 1130, 1131, 1132
Om parts ställföreträdare - 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147
Om civilprocessens föremål - 1147, 1148
Om gemensam handläggning av flera rättsanspråk - 1148, 1149
Om stämning - 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170
Om mellankommande part - 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175
Om laga förfall och påföljd av parts utevaro - 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183
Om offentlighet vid domstolsförhandlingar - 1183, 1184
Om muntlighet och skriftlighet vid förhandlingar inför rätta - 1184
Om förfarandet inför rätta, då parterna äro tillstädes - 1185, 1186, 1187
Om invändningar i rättegången (formella invändningar) - 1187, 1188, 1189, 1190, 1191
Om invändningar i sak (materiella invändningar) - 1191
Om den lag, som skall tillämpas i rättegången - 1191, 1192, 1193
Om bevisning inför rätta - 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213
Om syn - 1213, 1214, 1215, 1216
Om eget erkännande såsom bevismedel - 1216, 1217, 1218
Om parts ed - 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228
Om vittnen - 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
Om sakkunnige - 1246, 1247, 1248, 1249
Om skriftliga bevis - 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254
Om indicier - 1254, 1255
Om underrätts slutliga utslag i tvistemål - 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263
    Brottmål eller straffprocess - 1263
Inledning - 1263, 1264
Om laga domstol i brottmål - 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274
Om parterna i brottmål - 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
Om brottmåls anhängiggörande - 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287
Om rättegångsförfarandet i instämt brottmål - 1287, 1288, 1289, 1290, 1291
Om rättegångsförfarandet i rannsakningsmål - 1291
Om invändningar i brottmål - 1292
Om bevisning inför rätta i brottmål - 1292
Om underrätts slutliga utslag i brottmål - 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298
Om talans fullföljd till högre rätt - 1298, 1299
Om ordinära rättsmedel - 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341
Om extraordinära rättsmedel - 1341, 1342
    Utsökningsväsendet - 1343
Inledning - 1343
Om de exekutiva myndigheterna - 1344, 1345
Om lagsökning för gäld - 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359
Om utmätning, utmätt egendoms försäljning samt redovisning och fördelning av genom utmätning influtna medel - 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380
Om s. k. handräckningsåtgärder - 1380, 1381, 1382, 1383
Om klagan över utmätningsmans förfarande - 1383, 1384
Om klagan över utslag i utsökningsmål - 1384, 1385, 1386, 1387, 1388
    Konkursrätt - 1388
Inledning - 1388, 1389, 1390
A. Den nya konkurslagen - 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443
    I. Vilka kunna försättas i konkurs? - 1390
    II. Huru börjar konkurs? - 1391
    III. Om avträdd egendoms förvaltning - 1398
    IV. 1:a borgenärssammanträdet. Om borgenärssammanträden i allmänhet - 1404
    V. Om bevakning av fordringar i konkurs - 1407
    VI. Om borgenärerna och deras fordringar - 1413
    VII. Om konkursboet - 1422
    VIII. Om utdelning - 1427
    IX. Om konkursens inverkan på gäldenärens rättsliga ställning - 1431
    X. Om konkursens avslutande (ackord i konkurs) - 1433
B. Om ackordsförhandling utan konkurs - 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454
    I. Ansökan om ackordsförhandling - 1443
    II. Förordnande av god man - 1445
    III. Beedigande av bouppteckning - 1446
    IV. Utfärdande av kungörelse om offentlig ackordsförhandling - 1446
    V. Vissa på frågan om ackordsförhandling inverkande förhållanden - 1447
    VI. Vilka borgenärer äga deltaga i ackordsförhandling och vad de därvid hava att iakttaga - 1448
    VII. Granskning av inkomna anmälningshandlingar - 1449
    VIII. Ackordsförslags fastställande av rätten - 1451
    IX. Klagan över beslut - 1454
C. Om bolags och registrerad förenings konkurs - 1454, 1455, 1456
Alfabetiskt register - 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497
    Accept ... - 1457
    Aktiebolagsregister ... - 1458
    Arrendeavgift ... - 1459
    Avgång ... - 1460
    Avträdande ... - 1461
    Beställning ... - 1462
    Borgensman ... - 1463
    By ... - 1464
    Dryckenskap ... - 1465
    Expropriation ... - 1466
    Fiskebyggnad ... - 1467
    Fullmaktsgivares ... - 1468
    Förlustprotest ... - 1469
    Genusköp ... - 1470
    Gäldenärsed ... - 1471
    Hovrätt ... - 1472
    Häradsgräns ... - 1473
    Inteckningshavare ... - 1474
    Kartor ... - 1475
    Konkursauktion ... - 1476
    Kusiner ... - 1477
    Köpeavtal ... - 1478
    Lagsökningsinlaga ... - 1479
    Lägenhetsarrende ... - 1480
    Medlemsförteckning ... - 1481
    Nyttjanderättshavare ... - 1482
    Pantförskrivning ... - 1483
    Prov ... - 1484
    Räkning ... - 1485
    Schweizerirörelse ... - 1486
    Skriftväxling ... - 1487
    Straffprocess ... - 1488
    Synedom ... - 1489
    Tingsbiträde ... - 1490
    Ulricehamn ... - 1491
    Utmätningsauktion ... - 1492
    Varberg ... - 1493
    Vittnesintyg ... - 1494
    Åldersbevis ... - 1495
    Äktenskapsjäv ... - 1496
    Ämbetsmän ... - 1497
Rättelser - Rättelser
Använda förkortningar - Rättelser

Project Runeberg, Sun Jun 26 03:57:37 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/advokaten/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free