- Project Runeberg -  Auktoritetsreligionerna och andens religion
(1904) [MARC] Author: Auguste Sabatier Translator: Oscar Heinrich Dumrath
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

AUKTORITETSRELIGIONERNA OCH ANDENS RELIGION

AF Auguste SABATIER PROFESSOR VID PARIS’ UNIVERSITET DEKANUS FÖR DEN PROTESTANTISKA TEOLOGISKA FAKULTETEN Bokstafven dödar, men Anden gör lefvande. Pauli 2 bref till Kor. III, 6. BEMYNDIGAD ÖFVERSÄTTNING FRÅN FRANSKAN AF O. H. DUMRATH STOCKHOLM HUGO GEBERS FÖRLAG STOCKHOLM ISAAC MARCUS’ BOKTR.-AKTIEBOLAG 1904.

Förord till den elektroniska utgåvan

Den franske protestantiske teologen Auguste Sabatier avled i april 1901. Boken Les Religions d'autorité et la religion de l'esprit utgavs posthumt 1903, som hans änka beskriver i förordet. Den svenska översättningen kom 1904. Boken digitaliserades i februari 2018. Den svenska texten innehåller citat och noter på många språk, som inte haft stöd vid OCR-tolkningen.

År 1904 utkom även en engelsk översättning, Religions of Authority and the Religion of the Spirit, digitaliserad här.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 516, 517, 518

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 516, 517, 518
Förord af m:me Sabatier - iii, iv, v
Företal - vi, vii, viii, ix
    Noter - viii
Inledning. Problemet - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
    I. Metodernas konflikt - 1
    II. Auktoritet och autonomi - 5
    III. Auktoriteten i religionssaker - 16
    Noter - 20
    FÖRSTA BOKEN. Den katolska auktoritetsdogmen - 23
1. Dogmens definition - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
    I. Dogmens formel - 26
    II. Dogmens betydelse - 30
    III. Dogmens rot och konstitutiva element - 35
    Noter - 39
2. Kyrkan - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    I. Det katolska begreppet om kyrkan - 43
    II. Det messianska riket och kyrkan - 48
    III. Den grekisk-romerska grundvalen för den katolska kyrkan - 55
    IV. Kyrkan och kätterierna - 61
    Noter - 68
3. Tradition - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
    I. Historiskt begrepp och öfvernaturligt begrepp - 76
    II. Traditionens auktoritet i judendomen - 80
    III. Den första kristna traditionen - 82
    IV. Döpelseformeln och apostlarnes symbolum - 89
    V. Uppkomsten af den katolska läran och traditionen - 94
    Noter - 107
4. Episkopatet - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    I. Episkopatet och traditionen - 118
    II. Den första kristna församlingens i Korint historia - 120
    III. Episkopatets progressiva tillkomst - 125
    IV. Prästämbetet - 133
    V. Den apostoliska successionen - 141
    VI. Cypriani teori. Cathedra Petri - 149
    Noter - 151
5. Påfvedömet - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
    I. Lagen för den katolska hierarkins bildande - 163
    II. Roms andel i påfvedömets uppkomst - 167
    III. Legenden om den helige Petri stol - 176
    IV. Påfvedömets första uppsving. — Storhet och förfall - 184
    V. Den ofelbara påfven - 193
    VI. Påfvedömets framtid - 201
    Noter - 211
    ANDRA BOKEN. Den protestantiska dogmen och auktoriteten - 227
1. Den ursprungliga protestantismen - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    I. Reformationen och humanismen - 229
    II. Reformprincipens ursprunglighet - 235
    III. Bibeln och reformatorerna - 240
    IV. Den helige andes inre vittnesbörd - 246
2. Bibelns ofelbarhet - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
    I. Inspirationsidéns ursprung - 253
    II. Trossatsen om inspirationen i den kristna kyrkan - 255
    III. Dogmens princip - 261
    IV. Dogmens byggnad - 265
    V. Den protestantiska och katolska auktoritetsdogmen - 274
3. Dogmens fortskridande upplösning - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
    I. Dogmens grundval förflyttad - 280
    II. Bibelkritikens framsteg - 284
    III. Förmildranden och kompromisser. — Rationalismens triumf - 291
    IV. Dolda frön och nya röster - 296
    Noter - 307
4. Bibelns auktoritet i nittonde århundradet - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
    I. Väckelse och reaktion - 314
    II. Den sista krisen - 321
    III. Auktoritetssystemets sista fäste - 332
    Noter - 338
5. Hvad är bibeln - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
    I. Svarets båda element - 344
    II. Bibelns historiska element - 344
    III. Bibelns religiösa begrepp - 350
    IV. Försök till syntes - 355
    V. Slutsats - 361
    TREDJE BOKEN. Andens religion - 367
1. Öfvergången från auktoritetsreligionerna till andens religion. Förberedande dialog - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
    I. Auktoritet och religion - 369
    II. Det historiska vittnesbördet och kritiken - 379
    III. Hvarför har kristendomen iklädt sig autoritära former? - 395
2. Jesus Kristus grundläggare af andens religion - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
    I. Formen för Jesu undervisning - 402
    II. Jesus och Gamla Testamentet - 407
    III. Jesu Kristi person, hans auktoritet - 412
    IV. Evangeliernas natur - 416
    Noter - 421
3. Nya Testamentet är grundlag för andens religion - 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
    I. Det messianska löftets fullbordan - 424
    II. Det paulinska begreppet om inspirationen - 429
    III. Den Johanneiska inspirationsläran - 433
    IV. Idén om ett universellt prästerskap - 436
    V. Andens religions tradition - 438
    Noter - 443
4. Innehållet i Andens religion - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
    I. Upplösningen af en antinomi - 445
    II. Frälsningens evangelium - 450
    III. Frälsningens evangelium och Kristi person - 456
    IV. Tro, troslära och teologi - 463
    Noter - 470
5. Den vetenskapliga teologin, dess innehåll och metod - 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
    I. Fromhetens ande och den vetenskapliga anden - 472
    II. På hvilka villkor kan teologin bli vetenskaplig - 475
    III. Den religiösa och kristna erfarenhetens objektivitet - 480
    IV. Religion och teologi - 485
    V. Teologins innehåll, funktion och metod - 489
    Noter - 496
6. Den kristna lärans organisation - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
    I. Den organiserande principens enhet - 497
    II. Analys af det kristna medvetandet - 501
    III. Den religiösa evolutionens tre grader - 504
    IV. Systemets konstruktion - 511

Project Runeberg, Tue Feb 20 14:04:39 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/andrelig/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free