- Project Runeberg -  Ännu en million anekdoter
(1868) [MARC] Author: Carl-Henrik Rydberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ÄNNU

EN MILLION ANEKDOTER

PÅ NÅGRA HUNDRA TUSEN NÄR.

SAMLADE OCH UTGIFNA

AF

EN GAMMAL SKÄMTARE.

———=•=———
STOCKHOLM.
ALBERT BONNIER.
1868

Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, (blank), titel, tryckort

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, (blank), titel, tryckort
Underbar räddning. - 1
En qvick irländare. - 1
Lifvet i England. - 1
Inbillningen är värre än pesten. - 2
En spelhistoria. - 2
Också ett sätt att begagna bibeln. - 2
Ingångsspråk. - 3
En ursäkt. - 3
En skål för fru H. - 3
Sinnesnärvaro - 4, 5
Motstycke till föregående - 5, 6
Ännu ett - 6
Märkligt olycksfall - 6
Tron gör'et - 7
Kejsar Ferdinand och hans brorsöner - 7
En kristen som lefver på afguderiet - 7, 8
En djerf spelare - 8
En distinktion - 8, 9
Hvad säga de fredliga vårdar? - 9
En reklamation - 9
Nödig kännedom af yrket - 9, 10
Ej blot til Lyst - 10
Tragediens mått - 10
Till en varnagel - 10, 11
Namnförändring - 11
Börd och förtjenst - 11
En fin vink - 11, 12
Inbjudande - 12
Också ett monument - 12, 13
God ursäkt - 13
En bomb - 13
Stalldörren - 14
Nationalgardes-officeren - 14
Tacksamhet - 14, 15
Exempel af excentriska karakterer - 15
En from önskan - 15, 16
Det segrande skrattet - 16
Ett stort fall - 16
En furste, som lärt sig konjugera - 17
Henrik IV och Gabrielle d'Estrées - 17
En kunglig klagan - 18
En replik af Talleyrand - 18
En dito - 18
Jules Janins stil - 18, 19
En medlare - 19, 20
En fantasidrägt - 20
Väl öfverståndet - 21
En observation - 21
I kyrkoboken - 21
En öfvergifven älskarinna - 21
Det träffande porträttet - 22
Alexander von Humboldt om musik - 22
Amerikansk sydstatstheologi - 23
Calistoga vattenkuranstalt - 23
Ett jernvägsmöte - 23
Beklagligt! - 24
En affär - 24
Ett original - 25, 26
Fattigdomen och den ädla stoltheten - 26
En försäkringsfråga - 26, 27
Grym ordlek - 27
En svår natt - 27
Domedagsbasunen - 27, 28
Ett qviproqvo - 28, 29
Hinduisk satir öfver qvinnans ställning i Europa - 29
Underbara verkningar af åskan - 30
Naiveté - 30, 31
Beriktigande - 31
Den franska sockenpresten - 31, 32
Hvad en mumie är - 32
Ett saknadt vittne - 32
Trassliga slägtförhållanden - 33
Expektanten - 33
En ormhistoria - 34
För namnets heder - 34
En aristokrat - 35
Högre! högre! - 35
Också ett svar - 36
Den tyske baronen - 36
Förhinder - 36
Lärdomsprof - 37
Medel mot spritånga - 37
Ett vad - 38
Den bibliska kärleksförklaringen - 38, 39
Fråga och svar - 39
En fru, som önskar sig vara en bok - 39
Sterne och Garrick - 39
En replik af madame Staël - 40
Ett ord! - 40
Äktenskaps-statistik - 40, 41
Alltid en möjlighet - 41
Hvad som ej kan förlåtas - 41
En gammal tanke i en ung form - 41
Indianska höfligheter - 41, 42
Män af verld - 42
En god lexa - 42, 43
Kan icke bestridas - 43
Uppskjuten duell - 43, 44
Advokaten tilltalad - 44
Styrkt identitet - 44, 45
Den oförbätterlige - 45
En folkskoleexamen i Irland - 45, 46
Älskarens fråga - 46
Skicklig jurist - 46
Missförstånd - 46
Sorg - 47
Ett komma felas - 47
En skolgosses beskrifning af en månljus natt - 47
Tag in skylten! - 47, 48
Amerikanska vigselannonser - 48
Äktenskapsjäf - 48
Den enes död den andres bröd - 49
Också ett sätt - 49
Sidney Smith om synderna - 49
För vägfarande i Illinois - 49, 50
Ett ärligt frieri - 50
Amerikansk uppfinning - 50
Den stammande skådespelaren - 50, 51
En försigtig borgmästare - 51
Förhastad skänk - 51, 52
Upplysande vittnesmål - 52
Ölet i England - 52
En god recett - 52, 53
Negrerna i Georgien - 53
Hvad är arfsynd? - 53
Trovärdig berättelse - 54
En fyndig gäst - 54
Adelsmannen och demokraten - 54
En from önskan - 54
En lång promenad - 55
En obotlig men tacksam patient - 55
Den egentliga sjukan - 55
Sätt att uttrycka sig kort - 56
Advokaten och hyrkusken - 56
Schillersbysten i Wiesbaden - 56
Naiveté - 56, 57
From önskan - 57
En duell - 57
Ett fruntimmers ålder - 57, 58
Ett ord - 58
En fiffig soldat - 58
Lätt klädsel - 59
Osminkad engelsk humor - 59
Barnslig fråga - 59
Lika för lika - 60
Naivt - 60
Domstolsscen - 60
Tacksamt - 61
Ovanligt kärleksprof - 61
En musikhatare - 61
Rättvisa - 62
Folkfriheten i England - 62
Tvist - 63
Besvärlig kommission - 63
Bikten - 63
Synd eller ej? - 63
Tvetydighet - 64
God jagtmark - 64
Det behöfliga ordförrådet - 64
Förklaring - 64
En irländsk bull - 65
Engelska grafskrifter - 65
En skål - 65
Huru Mozart vann ett vad - 66
Medel mot tandvärk - 66
Opåräknadt svar - 66, 67
Bjuden och betalad - 67
Mord af vänskap - 67, 68
Den obeqväma våningen - 68
En nyhet i assuransväg - 68
En försäkringsfråga - 69
Ber om förlåtelse - 69
En god syster - 69, 70
Prononciationens hemligheter - 70
En naiv jernvägspassagerare - 70, 71
Stryk såsom växtbefordringsmedel - 71
En slutledning - 71
Amerikansk duell - 71, 72
Lurad patient och lurad läkare - 72
Nöjd med litet - 72
En stark konstitution - 72, 73
Ett fluktuerande rus - 73
Ny art penséer - 73
En ny Jonas i hvalfiskens buk - 73, 74
Ett hushållsrön - 74
Ett infall af Rothschild - 74, 75
En hvalfisk i sprit - 75
Giltigt skäl - 75
Om sjelfmord - 76
Ett nödvändigt försigtighetsmått - 76
Münchhausiad - 76, 77
Kinesisk rättegång - 77
En teateranekdot från Paris - 77
Askenbom och violoncellisten - 77, 78
Missbruk af religionen - 78
En examen för doktorsgraden i Sorbonne - 78, 79
Ett liktal. - 79
Inte hemma i geografien - 79
En dom af Lincoln - 79, 80
Uppriktighet från predikstolen - 80
Ett motstycke till “Nya garnison“ - 80, 81
En ordlek - 81
Nöjaktig förklaring - 81, 82
Ett begrafningssällskap - 82
Giltigt skäl - 82
Bismarck i Nikolsburg - 83
Kejsaren af Österrike på jagt - 83, 84
Också ett medel mot koleran - 84
En dålig räknemästare - 84
Öfver ån efter vatten - 84, 85
Arbete framför nöje - 85
Lofvande - 85
Obehaglig distraktion - 86
Erke-engeln Gabriel - 86
Den nye Jovial - 87
Amerikanskt - 87
En värd som tänker högt om sina gäster - 88
En inbiten konservativ - 88, 89
Träffad - 89
Öfverraskning - 89, 90
Långa ben - 90
En lätt baiersk ryttare - 90
Ett populärt parti - 91
En parlamentsledamot som haft boskapspesten - 91
Något för något - 91, 92
Adelskapets afskaffande i Preussen - 92
Presten och skräddaren - 92, 93
Recett-tagaren - 93
En tjensteansökan - 93, 94
Flera vägar att välja på - 94
Dryckenskapens följder - 94, 95
Från Hötorget - 95
Deri låg det! - 95, 96
Uniformen måste respekteras - 96
Lika barn leka bäst - 96, 97
Lefva eller dö - 97
En öfvertygad valman - 97, 98
En furstlig talare - 98
Engelska testamenten - 99
Medel mot snarkning - 100
Stjernfallet - 100
Samtal i en bank - 100
Hur en vanärad äkta man hämnar sig i Kina - 101
En fördel af de preussiska eröfringarna - 101
Det moderna kärleksoraklet - 102
Platonisk kärlek - 102
Ja, jag tackar! - 102
Ofelbart recept - 103
Årstiderna - 103
Sakramenterna - 103
Försigtighetsmått mot koleran - 103, 104
Irländska Bulls - 104, 105
Efterlysning - 106
En tarflig middag - 106
Lika för lika - 106
Lyckad definition - 107
Opåräknad följd af en spådom - 107
Indisk höflighet - 107
Hvem var galnast? - 107, 108
Elakt svar - 108
Ett infall så godt som en pris snus - 108
En förläning - 109
Tvillingarne - 109
En bondes funderingar - 109
Ett husförhör - 109, 110
Arabiskt galanteri - 110
Den ohjelplige - 110
Bortbytta ben - 110, 111
Vetenskaplig definition - 111
Förtjenst för vedsågare på operan - 111
Olägligt - 111
Så går det till i krig - 112
God upplysning - 112
Det ena goda förskjuter icke det andra - 112
God rekommendation - 113
Kort och godt - 113
Galanteri - 113
Också ett slags smicker - 113, 114
Amerikansk artighet - 114
Upplysande förklaring - 114
Enklingen - 114
Inte så lappri heller - 114, 115
Redan undangjordt - 115
Alla barn i början - 115, 116
Bra nära var det - 116
En vänlig spektakelgranne - 116, 117
Kanoniserade — svin - 117
Medel mot magerhet - 117
Bankirerna - 118
Enfaldig kristendomskunskap - 118
Det hjelpte! - 118, 119
En djurtämjare - 119
En älskad gäst - 120
Resvagnen - 120
Gör slag i saken! - 120, 121
Monogrammet - 121
Lång öfningstid - 121
Huru tiden förändrar - 121, 122
Analys af tårarna - 122
Irländsk bull - 122
Lakoniskt - 122, 123
En skarpsynt kritiker - 123
En ovanlig bröllopsgåfva - 123
En kompliment - 123, 124
Ett besök i paradiset - 124
Hedrande för yrket - 124
Kinesiska höfligheter - 125
Drottning Victoria och prins Albert - 125, 126
Han lefver ännu! - 126, 127
Hvad är etik? - 127
En herre, som har otur - 127
Någonting för pappa - 127, 128
Marskalk Castellane - 128
Efterlysning - 129
Österländska vältalighetsblomster - 129
Ett sätt att färga smör - 129
Inskription på en kyrkdörr på Gotland - 130
En god början - 130
Nödig omsorg om respekten - 131
Seklets förste man - 131
Träffsäkerhet - 131
Värdshusqvickhet - 132
Inte några raisonnementer! - 132
Fruntimrens räknekonst - 132
En humbug - 133
Hvarför åkarhästarna äro så magra - 133
Doktorn och apothekaren - 133, 134
En sorglig tillfredsställelse - 134
Hvarken rim eller reson - 134
Alldeles obegripligt - 135
Hvad som talar - 135
Alltid varm om händerna - 135
En dröm - 136
Den räddade vestgöten - 136
Alltid nyttigt till något - 136
De fromma gässen - 136
Bagaren och slagtaren - 137
Beethovens födelseqvarter - 137
Holkens bön - 138
Predikobetraktelsen - 138
Framropning - 139
Afgrundens sämsta invånare - 139
En artighet - 139
De skottska banksedlarne - 140
Enligt ritualen - 140
Advokaten - 141
Värdshusskylten - 141
From önskan - 141
Hvad som gör en tydlig skilnad - 141
God ursäkt - 142
Tröstande - 142
Smeknamn på sin hustru - 142
Rätta mannen - 142
Dödlig fiendskap - 143
Också ett betraktelseämne - 143
En Kalchas - 143
Landsvägssynen - 143
En matfrisk passagerare - 144
Det förskräckligaste af allt - 144
Själen från skärselden - 145
Olämpliga propositioner - 146
En allopath - 146
Hur man åldras - 146
Dromedarien - 147
Hårklippningen - 147
Sångprofvet - 148
Gravamina - 148
Tretton till bords - 148
Fruktlöst försök att insöfva rättvisan - 149
Jäf mot juryman - 149
Telegrafens användning - 149
Samtal om den dyra tiden - 150
Bonvivanterna - 150
Dödsnotis - 150
Ett lystringsord - 150
Under bikten - 151
Reklamation - 151
Guitarren - 152
Hvarföre? - 152
Örnklorna - 152
Den tappade rättegången - 153
Naiveté hos de lärde - 153
Under hungersnöd - 153
Den drunknade - 154
Bråkräkning - 154
Epistolärt - 154
Den lefvande begrafna - 155
Notifikation - 155
En rörande dopberedelse - 155
Kärlekens pilar - 156
Ett räddadt menniskolif - 156
Efter eget val - 156
Diagnosen - 157
Den oförbätterlige - 157
Supplikanten - 157
De täflande sångarne - 158
Väl placerade penningar - 158
Äktenskapshinder - 158
Kärleken - 159
Den nye Orfeus - 159
Urets gång - 159
Half sorg - 159
Ett gällande förord - 160
Sorgligt slut - 160
Påpasslig spekulant - 160
Irländarens dröm - 161
Emaljögat - 161
Något som flickor och fruar icke böra öfverse - 161
Lord Palmerstons skogvaktare - 162
En amerikansk jagthistoria - 162
Homiletiskt - 162
Den stränge fadren - 163
Den föregifna skatten - 163
Ett vänligt råd - 163
En antaglig förklaringsgrund - 163
Den förnuftige interlokutören - 164
Ett aber - 164
Amerikanska qvickheter - 164
Utom programmet - 165
Ett infall af Liszt - 165
Anlag för yrket - 166
Samtal om väderleken - 166
Beredd på det värsta - 166
På försök - 166
Ett expropriationsmål - 167
Handtverksmässigt - 167
Lika för lika - 168
En ordlek - 168
Något rörande - 168
Konstresan - 169
För hastigt - 169
En räknefråga - 169
Det ena först, det andra sedan - 169
Den fruktlösa varningen - 170
Qvalifikationen - 170
Vaker och beder! - 170
Romantisk kärlek - 171
Besatt otur - 171
Sörjd och saknad - 172
En officer utan värja - 172
Jesuiterna - 172
Den obefordrade förtjensten - 172
Herrn i huset - 173
Bosco - 173
Porträttet - 173
Medel mot folkskockningar - 174
Ett kyrkobruk förklaradt - 174
Giftas eller dö - 174
Vin och vatten - 174
Jofurs gåfva till fruntimren - 175
Källan för det menskliga vetandet - 175
Sanning i konsten - 175
Lord Raglan - 176
Horace Vernet och kejsar Nicolaus - 176
Påhittighet - 177
En som vill bli öfvertygad - 177
Vetenskapligt faktum - 177
Receptet - 178
En djupsinnig anmärkning - 178
Lillgammalt - 179
Exempel af mensklighet - 179
Det förtjusande Amerika - 179
Biblisk citat - 179
Bikten - 180
En språklektion - 180
Döm icke efter utseendet - 180
Den bästa historien - 181
Känslofullheten på prof - 181
Tid är penningar - 181
Dumhet - 182
En öfverårig häst - 182
En romanhjelte - 182
Ett oklanderligt testamente - 182
Bekännelsen - 183
Mystèr - 183
Den förståndige skoflickaren - 183
Den aftvagna skymfen - 183
Godt skäl - 185
Den sönderslagna rutan - 185
Den orubblige matrosen - 185
En qvick kines - 186
Alldeles som mammorna göra - 186
Den tvetydiga annonsen - 186
Udda eller jemt - 187
Den förlorade guinéen - 187
Galanteri - 187
En god äkta man - 188
Spionen - 188
Den artige prefekten - 189
De två filosofierna - 189
Laga förhinder - 190
Den tokige - 190
Hur det käns att vara i sjönöd - 190
En stad som är på röken - 191
En annons - 191
Marie-Louise - 192
Evangeliets utläggning - 192

Project Runeberg, Mon Jan 1 17:38:10 2007 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/anmilan/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free