- Project Runeberg -  Arbetets herravälde
(1910) [MARC] Author: Andrew Carnegie Translator: Frigga Carlberg - Tema: Business and Economy, Railroads, Americana
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Arbetets Herravälde

Af
Andrew Carnegie

Öfversättning
Andra genomsedda upplagan

Göteborg 1910
Wald. Zachrissons förlag


Göteborg 1910
Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B.


Förord till den elektroniska utgåvan

Den amerikanske stålverksägaren och donatorn Andrew Carnegie samlade några av sina uppsatser i boken The Empire of Business, som 1902 översattes till svenska. För Projekt Runebergs elektroniska utgåva har andra upplagan från 1910 använts. Boken nämner inte översättarens namn, men Kungl. Biblioteket anger namnet Frigga Carlberg. Vi har utgått från att översättningen inte längre omfattas av upphovsrätt.

Boken består av 228 sidor som mäter 115 x 186 millimeter. De har scannats i svartvitt i 600 dpi (bildpunkter per tum) men presenteras här som faksimilbilder i 120 dpi gråskala tillsammans med den maskintolkade (OCR) texten. Produktionsförfarandet är det som beskrivs i uppsatsen Project Runeberg's Electronic Facsimile Editions of Nordic Literature.

Preface to the Electronic Edition

This is an electronic facsimile edition of the Swedish translation of Andrew Carnegie's The Empire of Business. The translation was made in 1902 by Frigga Carlberg, and we have used the 2nd edition from 1910 as copy for this electronic edition. All copyright has expired.

The book has 228 pages of 115 x 186 millimeters. Facsimile images were scanned in bitonal in 600 dpi, but are presented here in 120 dpi greyscale together with the raw OCR text, not yet proofread. The method is described in the paper Project Runeberg's Electronic Facsimile Editions of Nordic Literature.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii
    

Vägen till framgång - 3
    
Ett tal till unga män. Erfarenheter från en lång affärsbana.

Arbetets och kapitalets gemensamma intressen - 15
    
Arbetsgifvare och arbetstagare beroende af hvarandra. Fördelarna af ömsesidig tillit. Arbetsgifvaren, som hjälper sina arbetare att erhålla bildning, rekreation och social lyftning, hjälper sig själf.

Skötsamhet som en plikt - 30
    
Rikedomens förpliktelser. Skötsamhet ett bevis på civilisation. Sparsamhet en af medborgarens högsta plikter. Sträfvandet efter nödtorftig bärgning en plikt; förvärfvandet af stor rikedom icke en dygd, men ett stort ansvar.

Penningens ABC - 34
    
Byteshandel - direkt varuutbyte. Behofvet och bruket af pengar. Jämförelse mellan de två standarden - guld och silfver. Huru myntstandarden berör en nations kredit.

Huru förmögenhet vinnes - 67
    
Fördelarna af en tidig början. Universitetsbildning icke erforderlig för framgång i affärsvärlden. Fattiga pojkar framtidsmännen. Män med affärsduglighet säkra om erkännande.

Rikedomen och dess användning - 81
    
Fattigdomen en häfstång till framgång. Öfverflödig rikedom endast förhöjer de enkla lefnadsbehofven. Rikedom underlättar sammanhållningen och gör produktionen billigare.

Busen »trust» - 100
    
Hvad menas med en trust? Sammanslutning dagens lösen. Truster, som öka produktionen och sänka priserna.

Engelsk-amerikanska handelsförhållanden - 113
    
Motsatsen mellan de två ländernas handelsmetoder. Den roll, som tariffen spelar i handeln. Protektionism i Förenta staterna, frihandel i Storbritannien - en jämförelse mellan resultaten.

»Business» - 123
    
»Business» är ett omfattande ord och innesluter i sig hela skalan af mänsklig sträfvan. Samma principer af skötsamhet, energi, koncentration och intelligens vinna framgång, i hvilket »business» som helst, från medicin till manufakturvaror.

Ståltillverkningen i Förenta staterna - 151
    
Några skäl hvarför Förenta staterna blifvit det förnämsta stålproducerande landet i världen. Jämförande priser på råvaran och tillverkningen i detta land och i andra.

Lefnadsomkostnaderna i Storbritannien - 161
    
En jämförelse med Förenta staterna. Priset på lifsförnödenheter i England och Amerika. Hvarför amerikanarna kunna njuta af lyxartiklar, som äro engelsmännen förmenade.

Olje- och gaskällor - 172
    
En kort historik öfver upptäckten af olja och gas. Borrningsmetoden och produktens användning. Stor förmögenhet vunnen på obetydligt kapital. Framtidens möjligheter i detta fall.

Den trebenta stolen - 186
    
Världens arbetsplan. Trippelalliansen mellan arbete, kapital och affärsskicklighet nödvändig för framgången. Hvar och en beroende af de andra - förenade oöfvervinneliga.

Järnvägar förr och nu - 189
    
70-talets järnvägsväsen; rälssystem, hastighet, löner och metoder. Framtidens järnvägar. Järnvägstjänstemännens behof och ansvar.

Järn och stål hemma och ute - 196
    
En jämförelse mellan järntillverkningen i Förenta staterna och utrikes. Dessa metallers framtid.

Manchesterskolan och vår tid - 200
    
Den britiska uppfattningen, att hvarje nation är särskildt kvalificerad för endast en industrigren, diskuterad och bestridd.

Hvad skulle jag göra med tulltariffen, om jag vore tsar? - 210
    
Fördelen af hög tull på importerade lyxartiklar och låg tull på råvaror och nödvändighetsartiklar. Ett par slående exempel på berättigade och icke berättigade tullar.


Project Runeberg, Mon Jul 16 09:53:40 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/arbherra/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free