- Project Runeberg - Nordic Authors /
Nils Wilhelm Almroth

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Almroth, Nils Wilhelm (1797-1852), chemist, Sweden.

Read more about Nils Wilhelm Almroth in:


Nils Wilhelm Almroth, född 9 apr 1797 i Stockholm, död 31 okt 1852. Bergsexamen, kemist (metallurg), myntprovare. Överdirektör för Mynt- och kontrollverken i riket.

Skrifter

Nedan står förkortningen KVA för Kungliga Vetenskapsakademien

Benjamin Thompson Rumford (1753-1814), Berättelse om de inrättningar, som i München blifvit gjorde, för at afskaffa tiggeriet och underhålla de fattiga; jemte underrättelse om flere anstalter hörande til fattigvården i Bayern, af grefve Benj. Rumford, 1805
Från den femte engelska : uplagan öfversatt af Nils Almroth
Några underrättelser om de utrikes bruklige methoder att förfärdiga stämplar till mynt och prässade metall-arbeten, 1821
Ur KVA Handl, 2 h., 1820
Antoine Marie Heron de Villefosse, (1774-1852), Om vattentrycknings- machiner. Öfversättning ur Heron de Villefosse De la richesse minerale, 1821
med tilläggningar af N. W. Almroth
Utdrag af jern-kontorets annaler 1821
Ernst Gottfried Fischer (1754-1851), Lärobok i mechaniska naturläran, 2 vol., 1824-1826
Öfversättning af N.W. Almroth
Lärobok i första grunderna till oorganiska kemien, 1834
Biografi öfver Nils Wilhelm Almroth, öfverdirektör för rikets mynt- och kontroll-verk, 1854
Ingår i KVA handlingar 1852.
Libris-databasen nämner NWA som medförfattare, men anger ingen huvudförfattare.
Nils Vilhelm Almroth, De europeiska myntsorterna, jemte en del amerikanska och asiatiska : afbildning och beskrifning af alla nu curserande guld- och silfvermynt med uppgift på deras vigt, deras halt samt deras penninge- och metallvärde, 1856
Carl Wilhelm August Tham nämns som medförfattare, troligen eftersom huvudförfattaren dog fyra år innan verket utgavs.

Find other Nordic Authors named Almroth, others born in 1797 or deceased in 1852.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-01-20 22:49 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/almrnils.html

Valid HTML 4.0!