- Project Runeberg - Nordic Authors /
Theodor Hjelmqvist

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hjelmqvist, Theodor (1866-1944), linguist, lexicographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Biografi

Anders Theodor Hjelmqvist föddes 11 april 1866 i Växjö. Föräldrarna var Bengt Hjelmqvist, lektor i latin och grekiska vid stadens läroverk, och Louise Kuylenstierna. Fadern, som var av prästsläkt, blev 1870 kyrkoherde i Härslöv. Theodor Hjelmqvist genomgick Katedralskolan i Lund, där han blev student 1884. I Lund blev han också filosofie doktor och docent 1891. Mellan 1893 och 1919 var han medarbetare på Svenska Akademiens Ordbok. 1898 gifte han sig med författarinnan Elisabeth Feuk. Som lärare var Theodor Hjelmqvist bl.a. lektor från 1904 i modersmålet och tyska vid Katedralskolan i Lund.

Theodor Hjelmqvist tilldelades 1920 professors namn och blev samma år ledamot av Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Han pensionerades 1931 och avled 2 juli 1944 i Lund.

Referenser

Verk (urval)

(Med)utgivare av samlade skrifter av Anna Maria Lenngren, Hedvig Charlotta Nordenflycht och Pontus Wikner.

Naturskildringarna i den norröna diktningen (gradualavhandling 1890)

Den moderna skönlitteraturen och kristendomen (föredrag vid studentmöte 1892; Uppsala, 1893)

En ny källa för vår fosterländska odling. Några anteckningar om Svenska Akademiens Ordbok (Lund, 1893; broschyr)

Om begagnandet af Svenska Akademiens Ordbok (Lund, 1894)

Modern lexikografi (Gleerup, Lund, 1896; populärt hållen reseberättelse om besök i utländska "ordboksverkstäder")

Bibliska personers namn med sekundär användning i nysvenskan (Gleerup, Lund, 1901; speciallexikografi)

Förnamn och familjenamn med sekundär användning i nysvenskan (Gleerup, Lund, 1903)

Bibelgeografiska namn med sekundär användning i nysvenskan (Gleerup, Lund, 1904)

Bidrag till tolkningen af runinskriften på Forsaringen. Arkiv för nordisk filologi, Band 24, 1908

Runinskriften på en bennål i Lunds Historiska museum (Lunds universitets årsskrift, Lund, 1909)

Imperativiska substantivbildningar i svenskan (Gleerups, Lund, 1913; ordbildningar av typen farväl, förgätmigej)


Presentation insänd av barnbarnet Mats Eeg-Olofsson

Find other Nordic Authors named Hjelmqvist, others born in 1866 or deceased in 1944.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-09-24 22:11 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/hjelmthe.html

Valid HTML 4.0!