- Project Runeberg - Nordic Authors /
Alfred Ipsen

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ipsen, Alfred (1852–1922), writer, poet, biographer, Denmark.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Peter Alfred Buntzen Ipsen, dansk digter, født 17 marts 1852, død 20 nov 1922.

1864 navneforandring til Ipsen
1872 student
1877 cand. theol.
1879 sproglærer i Odense

Links

Skrifter / Works

Det social-literære Nytaarsslag, 1880
Stat og Kirke. Nogle Overvejelser i Anledning af en Artikel af Pastor Mørk Hansen i »Nationaltidende«, 1882
Ad grønne Stier. Digte, 1883
Sonetter og Sange, 1884
Mefistofeles. Dramatisk Digt, 1887
Fortællinger, 1889
Heksen. Opera i fire Akter, 1891
af August Enna. Teksten efter Arthur Fitger ved Alfred Ipsen
Holland. Rejseindtryk og Studier, 1891
Flores og Blanseflor, 1892
Ekko. En Samling Digte, 1894
Kantate ved Aabningen af Københavns Frihavn, 1894
Prolog ved Det kgl. Teaters Forestilling paa Henrik Ibsens 70-Aars Fødselsdag den 20. Marts 1898, 1898
om Henrik Ibsen
Fra Fantasiens Land, 1898
Dr. Edvard Brandes og »Politiken«. Aabent Brev til »Politiken«s Læsere, 1899
Fri Horisont. Nogle Bidrag til Øjeblikkets Diskussion, 1901
Helgensværdet. Opera-Ballet i 1 Akt, 1901
Georg Brandes. En Bog om Ret og Uret, 3 vol., 1902--1903
om Georg Brandes
1. Før Berlineropholdet, 1902
2. Berlineropholdet og Tiden derefter, 1902
3. Georg Brandes' Betydning for dansk Aandsliv, 1903
Protest. Et Bidrag til Belysning af Prof. Georg Brandes' kritiske Metode, 1903
om Georg Brandes
Under Korsets Tegn. Nutidsfortælling fra den store By, 1903
Jydske Strejftog. Billeder fra en Sommerrejse 1904, 1904
Johannes Levinsen, Præst ved de Claussenske Boliger. Et Mindeblad, 1905
1807. Danmark og dets Hovedstad. Et Tilbageblik, 1905
Litterære Portræter, 1906
om A. C. Larsen, P. Hansen, Georg Brandes, Harald Høffding, H. Schwanenflügel, Otto Borchsenius, Hans Vodskov, Albert Schack, Morten Pontoppidan, K. G. Brøndsted, Chr. Collin, Valdemar Vedel, Vilhelm Andersen, Johannes Jørgensen
Venus, roman, 1907
Fædreland. »Det hele Danmark« og andre nationale Digte, 1909
Revision. Et orienterende Tilbageblik over de aandelige Strømninger i Danmark siden det saakaldte »Gennembrud« i Halvfjerdserne, 1910
Charles Dickens, hans Liv og Gerning, 1912
about Charles Dickens on the 100th anniversary of his birth
Alle Slags Menneskebørn, 1913
Efterladte Digte, 1924
udg. ved Peter Hansen Skovmoes

Find other Nordic Authors named Ipsen, others born in 1852 or deceased in 1922.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2014-02-02 21:10 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/ipsenpet.html

Valid HTML 4.0!