- Project Runeberg - Nordic Authors /
Emil A. G. Kleen

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kleen, Emil A. G. (1847-1923), physician, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Emil A. G. Kleen in:


Emil Anders Gabriel Kleen, född 1847, död 1923. Läkare med massage som specialitet, som dessutom skrev böcker i allmänna ämnen. Ej att förväxla med den skönlitterärer författaren och diktaren Johan Emil Kleen som levde 1868-1898.

Links

Skrifter

Karlsbad. En vägvisare för kurgäster. Med en karta öfver Karlsbad, 1886
Den stora ofreden vid Karolinska institutet. En återblick, 1892
Handbok i massage, 1888-1890
2. upplagan 1894
3. öfversedda och tillökade upplagan 1899
Om diabetes mellitus och glykosuri, 1897
Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes), 2 volymer, 1902-1903
216 + 268 pages
Första bandet utkom separat 1902. Andra bandet utkom 1903 som en fortsättning och såldes tillsammans med nyare utgåvor av första bandet. Sambandet framgår av att förordet till första bandet beklagar att vissa avsnitt måst utelämnats -- avsnitt som sedan utgör kapitel i andra bandet.
Tredje--femte upplagan av första bandet från 1904 såldes tillsammans med den onumrerade (första) upplagan av andra bandet från 1903.
Svenska kannstöperier, 1908
Om olika inflytanden på politisk partibildning. Föredrag i föreningen Heimdal i Uppsala den 23 oktober 1909
Gymnastikdirektörerna, mekanotherapien och allmänheten, 1909
Handbok i massage och sjukgymnastik, 1906
Med bidrag af J. Arvedson, P. Haglund, E. Zande
1911
8. o. 9. tusendet, 1923
Stora fejder i blod, 1912
Små fejder i bläck eller professorns anfäktelser. Ett polemiskt kåser, 1912
Socialpolitiska kåserier, 1913
Swedenborg. En lefnadsteckning, 2 vol, 1917-1920
Svar på tal till swedenborgare och deras anhang. En polemisk broschyr, 1919

Find other Nordic Authors named Kleen, others born in 1847 or deceased in 1923.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2008-08-26 21:04 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/kleenemi.html

Valid HTML 4.0!