- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ernest Legouvé

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Legouvé, Ernest (1807-1903), writer, France.

Ledamot av franska akademin.

Han har skrivit en Qvinnans historia, som 1867 översattes till svenska av "Turdus merula" (det latinska namnet för koltrast), vilket enligt Bygdéns Anonym- och pseudonymlexikon är en pseudonym för Aurora Magdalena von Qvanten, född Örnberg. Två andra verk med samma svenska titel utgavs båda 1856, dels ett av blekingeprofilen Fredrik Teodor Borg, dels ett av Stephen Watson Fullom (Qvinnans historia från verldens äldsta tider).

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Legouvé, others born in 1807 or deceased in 1903.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2005-12-22 21:44 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/legouern.html

Valid HTML 4.0!