- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Nordström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nordström, Johan (1891–1967), literature historian, Sweden.

Nils Johan Nordström var litteratur- och lärdomshistoriker, docent i litteraturhistoria med poetik.

Johan Nordström har i en rad lärda och skarpsinniga avhandlingar på ett epokbildande sätt belyst den svenska reformations- och stormaktstidens litterära och allmänt kulturella liv, varvid han särskilt behandlat Stjernhielm, Olof Rudbeck och 1600-talsgöticismen. Han har även publicerat bidrag till naturvetenskapernas och medicinens historia.

(Uppgifter ur Nordisk Familjebok, tryckt 1958)

Links


Find other Nordic Authors named Nordström, others born in 1891 or deceased in 1967.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-09-08 13:07 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/nordstnj.html

Valid HTML 4.0!