- Project Runeberg - Nordic Authors /
Rasmus Nyerup

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nyerup, Rasmus (1759–1829), historian, Denmark.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Rasmus Nyerup in:


Rasmus Nyerup, Danish historian, literature historian, librarian, born 12 Mar 1759, died 28 Jun 1829.

Works

Samling af fortjente danske mænds portraiter med biographiske efterretninger, 3 vol., 1798-1806
Illustrated biographies
Kjøbenhavns beskrivelse, 1800
Bidrag til den danske digtekunsts historie, 4 vol., 1800-1808
With Knud Lyne Rahbek.
Historisk statistisk skildring af tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere tider, 4 vol., 1803-1806
Peder Syvs kjærnefulde ordsprog, 1807
Snorres Edda, 1808
Translated and published by R.N. with Rasmus Rask.
Udvalgte danske viser fra middelalderen, 5 vol., 1812-1814
Edited and published by R.N. with Knud Lyne Rahbek and Verner Hans Frederik Abrahamson.
Almindelig morskabslæsning i Danmark og Norge, 1816
Karakteristik af kong Christian IV, 1816
Efterretninger om kong Frederik III, 1817
Almindeligt litteraturlexicon for Danmark, Norge og Island, 1818-1819
with J.E. Kraft.
Udvalg af danske viser fra midten af det 16:de til henimod midten af det 18:de aarh., 2 vol., 1821
Edited and published by R.N.
Peder Lolles samling af danske og latinske ordsprog, 1828
Edited and published by R.N.

Find other Nordic Authors named Nyerup, others born in 1759 or deceased in 1829.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-01-20 22:56 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/nyeruras.html

Valid HTML 4.0!