- Project Runeberg - Nordic Authors /
August Palm

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Palm, August (1849–1922), tailor, politician, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about August Palm in:


PorträttbildAugust Palm var skräddare och socialistisk agitator, som spelade en stor roll för socialdemokraternas genombrott i Sverige.

1882 startade Palm tidningen Folkviljan i Malmö, vilken drevs fram till 1885, då den uppgick i Socialdemokraten, där Palm fortsatte som redaktör under ytterligare ett år.

Links

Skrifter

Nya social-demokratiska ströskrifter, 1890
15 sidor
Några drag ur mitt lif, 1899
Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika, 1901
245 sidor
Nemesis. Skådespel i fyra akter, 1903
112 sidor
Ur en agitators lif, 1904
359 sidor
Ny utgåva 1970, 328 sidor
se även 1931, nedan
På 60-årsdagen. Urval ur Aug. Palms skrifter. En samling artiklar, kåserier och satirer i politik och samhällsfrågor, 1909
158 sidor
Carl Landelius, En strid om bildningen på 1880-talet, 1928
Handlar om striden mellan August Palm och Anton Nyström
Ingår i "Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap", 1928, 2:1, sidorna 8-11
August Palm - den svenska socialdemokratins banbrytare, 1931
478 sidor, innehåller: "August Palm. Några biografiska anteckningar" av John Lindgren samt "Ur en agitators liv" av August Palm
1983 utkom "Ur en agitators liv" som ett omtryck av sidorna 79-479 ur denna sammanställning från 1931
Hvad vil socialdemokraterna? Föredrag i Malmö den 6 november 1881, 1932
34 sidor
John Waldemar Lindgren (1895-1968), August Palm. Biografisk skildring
1981

Find other Nordic Authors named Palm, others born in 1849 or deceased in 1922.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 09:18 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/palmaugu.html

Valid HTML 4.0!