- Project Runeberg - Nordic Authors /
August Palm

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Palm, August (1849-1922), tailor, politician, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about August Palm in:


PorträttbildAugust Palm var skräddare och socialistisk agitator, som spelade en stor roll för socialdemokraternas genombrott i Sverige.

1882 startade Palm tidningen Folkviljan i Malmö, vilken drevs fram till 1885, då den uppgick i Socialdemokraten, där Palm fortsatte som redaktör under ytterligare ett år.

Links

Skrifter

Nya social-demokratiska ströskrifter, 1890
15 sidor
Några drag ur mitt lif, 1899
Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika, 1901
245 sidor
Nemesis. Skådespel i fyra akter, 1903
112 sidor
Ur en agitators lif, 1904
359 sidor
Ny utgåva 1970, 328 sidor
se även 1931, nedan
På 60-årsdagen. Urval ur Aug. Palms skrifter. En samling artiklar, kåserier och satirer i politik och samhällsfrågor, 1909
158 sidor
Carl Landelius, En strid om bildningen på 1880-talet, 1928
Handlar om striden mellan August Palm och Anton Nyström
Ingår i "Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap", 1928, 2:1, sidorna 8-11
August Palm - den svenska socialdemokratins banbrytare, 1931
478 sidor, innehåller: "August Palm. Några biografiska anteckningar" av John Lindgren samt "Ur en agitators liv" av August Palm
1983 utkom "Ur en agitators liv" som ett omtryck av sidorna 79-479 ur denna sammanställning från 1931
Hvad vil socialdemokraterna? Föredrag i Malmö den 6 november 1881, 1932
34 sidor
John Waldemar Lindgren (1895-1968), August Palm. Biografisk skildring
1981

Find other Nordic Authors named Palm
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 11:18 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/palmaugu.html

Valid HTML 4.0!