- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gunnar Schulze

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Schulze, Gunnar (1885–1954), , writer, Sweden.

Karl Gunnar Schulze var under flera decennier en mycket läst och omtyckt skildrare av framför allt den svenska landsbygden. Handlingen innehåller kärlekshistorier och spännande intriger varvade med sociologiskt intressanta iaktagelser om landsbygden och dess snabba förändring.

Karl Gunnar Schulze föddes i Vreta Kloster, Östergötland 1885. Han var son till en godsägare och hade själv genomgått agronomutbildning. Han arbetade efter utbildningen som inspektör vid olika gods i bland annat Sörmland. Han började redan vid den tiden, på 1910-talet, skriva äventyrsberättelser, ofta med jakt och vildmarksmotiv, som publicerades i veckotidningar. Han använde signaturerna Big Wolf och Nemo.

Inriktad på en folklig och huvudsakligen lantlig publik ville Karl Gunnar Schulze inte använda sitt riktiga tysklingande efternamn utan konstruerade en psudonym av sina förnamn.

Innan han fick sitt stora genombrott som skildrare av den svenska verkligheten på landsbygden, hade han redan fått två Kanadaskildringar publicerade. Han tillhörde den sista svenska emigrantvågen till Nordamerika på 20-talet. Möjligen var utvandringen också en följd av att den äktenskapliga lyckan inte stod på topp. Karl Gunnar Schulze hade 1911 gift sig med bonddottern Sally Öhman från Hälsingland. 1917 fick de en gosse, äktenskapets enda barn.

Schulzes mest sålda och, enligt många, litterärt bästa samt värdefullaste bok ur dokumentär synpunkt var Som dräng bland svenska bönder, utgiven 1933. Han föregrep bland annat Ludvig Nordströms reportagebok Lort-Sverige. Den senare var en debattbok om boendemiljöer och sanitära förhållanden i Sverige under slutet av 30-talet, med anspråk på att redovisa korrekta iaktagelser. Även Som dräng bland svenska bönder var en reportagebok om livet på landet, där dock inte författaren ålagt sig några stränga krav på korrekthet. Den är nämligen framför allt en mustig och humoristisk skildring av det agrara Sverige. De avsnitt som beskriver brukningsmetoder och andra företeelser som han med sin goda kompetens kunde bedöma, har ett kulturhistoriskt värde. Författaren tog anställning som lantbruksarbetare utan att avslöja hur väl insatt han var i lantbruketes teknik och ekonomi. Denna wallraffmetod gav honom möjlighet att komma bönderna/arbetsgivarna inpå livet.

Efter den enorma framgången med Som dräng bland svenska bönder fortsatte han att ge ut ungefär en bok om året. Han gjorde också reportageresor till grannländerna vilket resulterade i böcker. Titlarna är Som dräng i Finland, I Danmark samt I Norge. Schulzes böcker översattes också till olika språk. I Tyskland utgavs till exempel Ich zug als Bauernknecht durch's Land.

Schulze varvade de svenska och nordiska skildringarna med ytterligare några Kanadaböcker. De gick också som följetonger i bland annat Lektyr. Dessutom producerade han korta berättelser för dags- och veckopress. En skildring från Dalsland infördes i Turistföreningens årsskrift 1936.

Karl Gunnar Schulzes 16 böcker utgavs huvudsakligen på Lars Hökerbergs bokförlag, två böcker utgavs av förlaget Medéns. Som kuriositet kan nämnas filmen Flickorna i Småland. Där framställs Karl Gunnarson, spelad av Åke Grönberg, själv som hjälten som charmar Sickan Carlsson. Manuset skrev av Rune Waldecrantz, senare filmprofessor. Det halvfärdiga manuskript till I sele och sadel kompletterades av Bertil Cullberg och utgavs efter Schulzes död 1954.

I början av 1940-talet lärde Karl Gunnar Schulze känna Moa Martinson som då levde ensam sedan hon övergivits av Harry Martinson. De blev mycket nära vänner.

Lasse Schulze

Litteratur:

K. G. Ossiannilsson: Karl Gunnarson. En reportagets mästare GP 23/4 1954

Några titlar ur Karl Gunnar Schulzes produktion

Som emigrant i Kanada (1930)
Vilda tag (1932)
Som dräng i Finland (1935)
Karl Gunnarson i Norge (1937)
Friska tag för Sverige (1942)
Som ranchägare bland indianer (1945)
Bland folk och fä (1953)
I sele och sadel (1955)

Find other Nordic Authors named Schulze, others born in 1885 or deceased in 1954.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-12-16 22:55 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/schulgun.html

Valid HTML 4.0!