- Project Runeberg -  Nordic Authors
 Elias Sehlstedt
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Elias Sehlstedt,

born 1808, died 1874, poet, Sweden

Elias Sehlstedt på Internet

Flera av Elias Sehlstedts dikter har tonsatts av Tommy Rådberg, som presenterar dem på sin egen hemsida.

Links

Verk

Knäppar på lyran
1844, Stockholm, 96 sid.
Fiskmåsen : poetisk vårkalender för 1853
Stockholm, 1853, 114 sid.
Telegrafen, optisk kalender för 1858
1 uppl. 1857, J. L. Brudin, Stockholm, 67 sid., faksimiluppl. 1985, Rediviva, Stockholm.
Samlade sånger och visor : gammalt och nytt
5 delar, Stockholm, 1861-1876, 275 + 230 + 224 + 220 + ? sid., 4 uppl. 1878
Sånger och visor i urval
illustr. af Carl Larsson : Med öfver 500 teckn:r, hvaribland 32 färgtr. pl., utg. af Carl Snoilsky, Alb. Bonnier, Stockholm, 1892, 466 sid.
Elias Sehlstedts Sånger och Visor
i urval utgifna af Carl Snoilsky, illustrerade af Carl Larsson, Stockholm. Albert Bonniers förlag, Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1893., xvi + 450 sid.
(Inleds med ett långt förord av Carl Snoilsky)
Sånger och visor
Med levnadsteckning av Carl Snoilsky, Bonnier, Stockholm, 1921, 188 sid.
Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/