- Project Runeberg - Nordic Authors /
Kristian Setterwall

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Setterwall, Kristian (1857-1930), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Kristian Setterwall föddes 11 juni 1857, studerade från 1878 historia vid Uppsala universitet, blev 1890 extra ordinarie amanuens vid Kungliga Biblioteket och avancerade 1910 (1908 enligt Nordisk familjebok) till bibliotekarie. Död 1930.

Setterwall är grundläggaren av Svensk historisk bibliografi (SHB). År 1907 publicerade han under denna titel en sammanställning (med vissa tillägg) av de årliga bibliografier som 1875-1900 hade medföljt tidskrifterna Historiskt bibliotek och Historisk tidskrift. Fram till 1889 hade dessa redigerats av Carl Silfverstolpe och 1890-1930 av Setterwall själv. 1923 utgav han SHB för åren 1901-1920. Han påbörjade också SHB för åren 1771-1874, men denna utgavs först 1937 (faksimil 1975), efter hans död, av Sven Ågren. SHB för åren 1921-1935 utgavs 1956 av Paul Sjögren. SHB för åren 1936-1950 utgavs 1964 av Harald Bohrn. SHB för åren 1951-1960 utgavs 1968 av Jan Rydbeck. Numera finns SHB som databas, inlagd i Libris hos Kungliga biblioteket.

Setterwall har även upprättat en del andra bibliografier.

Links


Find other Nordic Authors named Setterwall, others born in 1857 or deceased in 1930.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-05-04 20:16 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/settekri.html

Valid HTML 4.0!