- Project Runeberg -  Nordic Authors
 C. V. A. Strandberg
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

C. V. A. Strandberg,

born 1818, died 1877, (Carl Vilhelm August) (pseud. Talis Qualis) poet, Sweden

C.V.A. (Carl Vilhelm August) Strandberg, svensk skald under pseudonymen Talis Qualis och översättare, född 1818, död 1877.

1862 invald i Svenska Akademien, stol 16 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)

Läs Viktor Rydbergs Minnestal öfver C.W.A. Strandberg, 1877.

Links

Skrifter

Samlade vitterhetsarbeten, 5 vol., 1877--1878
utgavs strax efter skaldens död
1. Förord av Gustaf Ljunggren (1877), Sånger i Pansar (1842--1846), Sånger (1846--1854), Sånger (1854--1861), Sånger (1861--1877), Tal i Svenska akademien (1862)
2. Sånger af Horatius, övers., Öfversättningar från Tyskan, Smärre öfversättningar från Byron, Folksånger i öfversättning, Romänsk folkpoesi, övers., Familjen Poisson eller de tre Crispinerna, lustspel af Samson, Amors Genistreck, lustspel av Hertz, övers., Lärdt folk i stubb, lustspel av Molière, övers.
3. Byron, Giaurn, Korsaren, Lara, Belägringen af Korinth, Parisina, Fången på Chillon, Mazeppa, Beppo, Bruden från Abydos, Ön
4. Byron, Don Juan, förra delen
5. Byron, Don Juan, senare delen
Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/