- Project Runeberg - Nordic Authors /
August Strindberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Strindberg, August (1849–1912), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about August Strindberg in:


född 22 januari 1849, död 14 maj 1912

Links

Project Runeberg's Publishing Plans

Project Runeberg's editions of Strindberg's works have been unorganized and somewhat chaotic, primarily depending on the available editions and their special copyright conditions. August Strindberg died in 1912, which is more than 70 years ago, so his works are no longer covered by copyright. We currently (1999) have no definite plan for what to publish, but the easiest solution seems to be the 1912--1921 set of 55 volumes, excluding the commentary.

The Swedish publishing house Bonniers in 1912--1921 issued a 55 volume set of his collected works (Samlade skrifter) with a commentary by John Landquist (1881-1974). This commentary, obviously, is still covered by copyright. In 1964 an index to this collection was published (Register till August Strindbergs Samlade skrifter 1-55, 1912-1919, by Lundensiska litteratursällskapet). In 1987, Bonniers published a facsimile edition of the 55 volume set.

In 1918--1920, Strindberg's collected unprinted works (Samlade otryckta skrifter) were published in 2 volumes.

Starting in 1981, Stockholm University (litteraturvetenskapliga institution med Lars Dahlbäck, born 1938) in cooperation with the competing Swedish publishing house Norstedts issues a "national edition" (Nationalupplagan) of Strindberg's collected works. This set is still uncompleted (volume 65 in 1997). Attempts have been made to make this edition freely available on the Internet, but this is in conflict with Norstedts' commercial interests.

Strindberg's letters are collected in original at the Royal Library in Stockholm, and have appeared in 20 printed volumes (10,000 letters to more than 600 recipients 1857--1912) published by Strindbergsällskapet and Bonniers.

Samlade skrifter, 55 vol., 1912--1921

As mentioned above, Bonnier's published the first posthumous edition of Strindberg's collected works (Samlade skrifter) in 55 volumes 1912--1921.

1. Ungdomsdramer, 1912 (Fritänkaren ; Hermione ; I Rom ; Den fredlöse ; Anno fyrtioåtta)
2. Mäster Olof, 1912 (prose edition, printed according to the first manuscript of 1872)
3. I vårbrytningen, 1912 (Från Fjärdingen och Svartbäcken ; Från havet ; Här och där)
4. Kulturhistoriska studier, 1912
5. Röda rummet, 1912
6. Gamla Stockholm, 1915
7. Svenska folket i helg och söcken..., I, 1912
8. Svenska folket i helg och söcken..., II, 1912
9. Tidiga 80-talsdramer, 1913 (Gillets hemlighet ; Herr Bengts hustru ; Lycko-Pers resa)
10. Det nya riket, 1913
11. Svenska öden och äventyr, I, 1913
12. Svenska öden och äventyr, II, 1913
13. Dikter på vers och prosa ; Sömngångarnätter på vakna dagar, 1913
14. Giftas, 1913
15. Utopier i verkligheten, 1913
16. Likt och olikt, I, 1913
17. Likt och olikt, II, 1913
18. Tjänstekvinnans son, I, 1913
19. Tjänstekvinnans son, II, 1913
20. Bland franska bönder, 1914
21. Hemsöborna ; Skärkarlsliv, 1914
22. Prosabitar från 1880-talet, 1914 (Fabler ; Prosabitar ; Vivisektioner ; Blomstermålningar och djurstycken)
23. Naturalistiska sorgespel, 1914 (Fadren ; Fröken Julie ; Fordringsägare ; Kamraterna ; Paria ; Samum)
24. I havsbandet, 1914
25. Komedier och enaktare, 1914 (Hemsöborna ; Himmelrikets nycklar ; Den starkare ; Debet och kredit ; Moderskärlek ; Bandet ; Inför döden ; Första varningen ; Leka med elden)
26. En dåres försvarstal, 1914 (Le plaidoyer d'un fou, translated from the Frech original by John Landquist)
27. Prosabitar från 1890-talet, 1917 (Svensk natur ; Historiska uppsatser ; Naturvetenskapliga skrifter ; Varia)
28. Inferno ; och Legender, 1914
29. Till Damaskus, 1915
30. Vid högre rätt, 1915 (Advent ; Brott och brott)
31. Folkungasagan ; Gustav Vasa ; Erik XIV, 1915
32. Gustav Adolf, 1915
33. Kaspers fet-tisdag ; Påsk ; Midsommar, 1916
34. Dödsdansen, 1916
35. Engelbrekt ; Carl XII, 1916
36. Kronbruden ; Svanevit ; Ett drömspel, 1916
37. Fagervik och Skamsund ; Ordalek och småkonst, 1916
38. Sagor ; Ensam, 1916
39. Näktergalen i Wittenberg ; Kristina ; Gustav III, 1916
40. Götiska rummen, 1916
41. Svarta fanor, 1918
42. Historiska miniatyrer, 1917
43. Hövdingaminnen, 1917
44. Taklagsöl ; Syndabocken, 1917
45. Kammarspel, 1917 (Oväder ; Brända tomten ; Spöksonaten ; Pelikanen ; Svarta handsken)
46. En blå bok, I, 1918
47. En blå bok, II, 1918
48. En blå bok, III, IV, 1918
49. Siste riddaren ; Riksföreståndaren ; Bjälbo-jarlen, 1918
50. Öppna brev till Intima teatern, 1919
51. Stora landsvägen ; Abu Casems tofflor, 1919
52. Språkvetenskapliga studier, 1920 (Bibliska egennamn med ordfränder i klassiska och levande språk ; Modersmålets anor ; Världsspråkens rötter ; Kina och Japan ; Kinesiska språkets härkomst)
53. Tal till svenska nationen samt andra tidningsartiklar 1910-1912, 1919
54. Efterslåtter : berättelser, dikter, artiklar, 1920
55. Supplementdel 2. Han och hon. En själs utvecklingshistoria 1875-76, 1919 (or 1921?)

Early Translations

The chance of publishing English (and maybe French and German) translations of Strindberg's works on the Internet depends on the availability of early translations, that have entered the public domain. In Swedish copyright law, this means the translator must have died more than 70 years ago.

När det gäller översättningar till övriga språk, främst engelska, franska och tyska, så gäller det för Projekt Runeberg att hitta så tidiga översättningar att upphovsrätten inte längre gäller för dem, helst samtida med författaren själv. Att detta någon gång kan stå i konflikt med valet av bästa förlaga, är oundvikligt.

The father. A tragedy, 1898
translated by N. Erichsen
Plays, 1912
Contains: The dream play; The link; The dance of death, Parts 1-2
Plays, 4 vol., 1913-1916
translated with an introduction by Edwin Björkman
1. The dream play; The link; The dance of death, parts 1-2
2. There are crimes and crimes; Miss Julia; The stronger; Creditors; Pariah
3. Swanwhite; Simoom; Debet and credit; Advent; The thunderstorm; After the fire
4. The bridal crown; The spook sonata; The first warning; Gustavus Vasa
Married, 1913
412 pages, transl. by Ellie Schleussner
On the seabord. A novel of the Baltic islands, 1913
translated by Elisabeth Clarke Westergren
Stories and poems, 1924
Ed. with an introduction, notes, and a vocabulary by Joseph E. A. Alexis
Easter and other plays, 1929
Modern Swedish poetry, 1936
translated in the original meters by C. D. Locock (1862-)
Eight famous plays, 1949
463 pages
Easter. A play in three acts, 1949
78 pages

Find other Nordic Authors named Strindberg, others born in 1849 or deceased in 1912.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2018-11-17 20:39 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/strindbg.html

Valid HTML 4.0!