- Project Runeberg - Nordic Authors /
Bo Svernström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svernström, Bo (1964-), writer, Sweden.

Bo Svernström är född 1964 i Göteborg men är numera bosatt i Stockholm. Han är doktorand i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och arbetar där med en avhandling om Romanen och smaken. Avhandlingsprojektet syftar till att klarlägga romanens etablering som genre under 1800-talet: hur den från att ha varit en obestämd och lite föraktad litteraturform blev till Konst.

Förvirringens år är hans första roman.

Se även författarens egen hemsida.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Svernström, others born in 1964 or deceased in .
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-01-20 22:59 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/svernstr.html

Valid HTML 4.0!