- Project Runeberg - Nordic Authors /
Petrus Tersmeden

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tersmeden, Petrus (1849–1934), military, translator, Sweden.

Svensk militär, löjtnant 1875, som åren 1875-1888 var sjukgymnast i Moskva, och tydligen lärde sig ryska så bra att han till svenska kunde översätta ett par böcker (1890, 1891) av Vladimir Korolenko. Utnämnd till major 1898.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:


Find other Nordic Authors named Tersmeden, others born in 1849 or deceased in 1934.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-06-25 00:24 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/tersmpet.html

Valid HTML 4.0!