- Project Runeberg - Nordic Authors /
Lauritz Weibull

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Weibull, Lauritz (1873-1960), historian, Sweden.

Lauritz Ulrik Absalon Weibull, svensk historiker, född 2 april 1873, död 2 dec 1960. Son till Martin Weibull.

1892 student i Lund
1894 Fil. Kand. vid Lunds universitet
1899 Fil. Lic. vid Lunds universitet
1899 docent i historia
1900 Fil. Dr.
1901 ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
1901--1923 redaktör för Historisk tidskrift för Skåneland
1903 landsarkivarie i Lund
1919--1938 professor i historia vid Lunds universitet
1920 ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
1920 ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, dess preses
1921 ledamot av danska Selsk. for Fædrel. Hist og Sprog
1928 redaktör för Scandia, tidskrift för historisk forskning
1929 Fil. hedersdoktor vid Köpenhamns universitet
1930 ledamot av norska Videnskabsakademien
1933 gift med Elisabeth Hahr
1938 hedersledamot av Akademiska föreningen i Lund
1940 ledamot av danska Vid. Selsk.
1943 hedersledamot Veteskapssocieteten i Lund

Links

Skrifter

Thomas Thorild, hans ungdom och studentår i Lund, 1896
De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike 1629--1631. Ett bidrag till Gustaf II Adolfs och kardinal Richelieus historia, 1899
docentavhandling
Diplomatarium dioecesis Lundensis. Lunds ärkestifts urkundsbok, 1900--1909
utgiven av Lauritz Weibull
Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden, 1901
Diplomatarium civitatis Malmogiensis. Malmö stads urkundsbok, 1901--1917
utgiven av Lauritz Weibull
Sven Lagerbring. Skrifter och bref, 1907
utgivna av Lauritz Weibull
Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000, 1911
Historisk-kritisk metod i nordisk medeltidsforskning, 1913
Den skånska kyrkans äldsta historia, 1914--1917
Liber census Daniæ. Kung Valdemars jordabok, 1916
Historisk-kritisk metod och nutida svensk historieforskning, 1918
Det arkeologiska treperiodssystemet, 1923
Stockholms blodbad, 1928
Nekrologierna från Lund, Roskildekrönikan och Saxo, 1928
Carl XII:s död, 1929
Unionsmötet i Kalmar 1397 jämte följdskrifter, 1930--1931
Saxouppl. av 1931 jämte följdskr., 1934--1936

Find other Nordic Authors named Weibull, others born in 1873 or deceased in 1960.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-11 18:54 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/weibulau.html

Valid HTML 4.0!