- Project Runeberg -  Lutherska kyrkans bekännelseskrifter
(1895) [MARC] [MARC] Translator: Gottfrid Billing With: Martin Luther, Gottfrid Billing
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lutherska Kyrkans Bekännelseskrifter

(CONCORDIA PIA) å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing Biskop i Vesterås stift LUND C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG. LUND 1895 BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna svenska utgåva av "Konkordieboken" (Concordia pia) från 1895 digitaliserades i juni 2017. Strax dessförinnan hade vi digitaliserat Oscar Bensows utgåva från 1912, som har ett utförligare förord.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelbladets baksida, titelsida, vii, viii, ix, x, xi, xii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelbladets baksida, titelsida, vii, viii, ix, x, xi, xii
Förord - v
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Företal till den kristliga Konkordieboken - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Symbolum Apostolicum - 18
Symbolum Nicenum - 18
Athanasii Symbolum - 19, 20
Augsburgiska Bekännelsen - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
1:sta artikeln. Om Gud och tre personer i Gudomen - 20, 21
2:dra artikeln. Om arfsynden - 21
3:dje artikeln. Om Kristi person, ämbete och välgärningar - 21
4:de artikeln. Om människans rättfärdighet - 21
5:te artikeln. Om tron och predikoämbetet - 22
6:te artikeln. Om goda gärningar - 22
7:de artikeln. Om Guds församling - 22
8:de artikeln. Om den kraft predikoämbet äger - 22, 23
9:de artikeln. Om dopet - 23
10:de artikeln. Om Herrens nattvard - 23
11:te artikeln. Om skriftermål och aflösning - 23
12:te artikeln. Om syndabot och bättring - 23
13:de artikeln. Om sakramenternas nytta och gagn - 23, 24
14:de artikeln. Om predikoämbetet - 24
15:de artikeln. Om ceremonier eller kyrkoordningar - 24
16:de artikeln. Om världslig öfverhet - 24, 25
17:de artikeln. Om den yttersta domen - 25
18:de artikeln. Om människans fria vilja - 25
19:de artikeln. Om syndens orsak - 26
20:de artikeln. Om rättfärdigheten och goda gärningar - 26, 27, 28
21:sta artikeln. Om helgons dyrkan - 28, 29
Beslut - 29
Artiklar uti hvilka uppräknas de påfviska missbruk, som hos oss blifvit förändrade - 29, 30
Första missbruket (22:a art.). Att de hafva borttagit den ena delen af Herrens nattvard - 30
Andra missbruket (23:e art.). Att de hafva förbjudit prästerna äktenskapet - 30, 31, 32
Tredje missbruket (24:e art.). Att de hafva förvandlat Herrens nattvard till ett mässoffer och andra förfärliga missbruk - 32, 33, 34
Fjärde missbruket (25:e art.). Att de lära, att synderna icke kunna förlåtas, med mindre de varda alla uppräknade - 34, 35
Femte missbruket (26:e art.). Att de lära åtskillnad på mat och andra sådana människostadgar vara nyttiga till att förvärfva Guds nåd och tillfyllestgöra för synderna - 35, 36, 37, 38
Sjette missbruket (27:e art.). Klosterlefvernet - 38, 39, 40, 41, 42
Sjunde missbruket (28:e art.). Att biskoparne sammanblandat predikoämbetet och det världsliga regementet m. m. - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Beslut - 48
    Den Augsburgiska Bekännelsens Apologi eller Försvarsskrift - 49
Till läsaren (at Melanchton) - 49, 50, 51
Apologien - 51, 52
I. Om arfsynden - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
II. Om rättfärdiggörelsen - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
III. Om kärleken och lagens fullbordan - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
IV. Om Guds kyrka och församling - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
    (om dopet) - 135
    (om nattvarden) - 136
    (om skriftermål) - 137
V. Om bättringen - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
VI. Om syndabekännelsen och tillfyllestgörelsen - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
VII. Om sakramenternas antal och bruk - 170, 171, 172, 173, 174
VIII. Om människostadgarna i församlingen - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
IX. Om helgonens dyrkan och åkallan - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
X. Om de två delarna i Herrens nattvard - 195, 196, 197, 198
XI. Om prästernas äktenskap - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
XII. Om mässan - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Hvad offer är - 211
    Hvad fäderna lärde om offret - 222
    Om sakramentets bruk - 222
    Om mässans namn - 225
XIII. Om klosterlöften - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
XIV. Om den kyrkliga makten - 243, 244, 245, 246, 247
    Schmalkaldiska artiklarna - 248
Luthers företal - 248, 249, 250, 251
Första delen. Om det gudomliga majestätet - 251
Andra delen - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
    1:sta artikeln. Om rättfärdiggörelsen - 251
    2:dra artikeln. Om mässan - 252
    Om helgonens åkallan - 255
    3:dje artikeln. Om kanonikater, stift och kloster - 256
    4:de artikeln. Om påfvedömet - 256
Tredje delen - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    I. Om synden - 259
    II. Om lagen - 260
    III. Om bot och bättring - 260
    IV. Om evangelium - 266
    V. Om dopet - 266
    VI. Om altarets sakrament - 267
    VII. Om nycklarna - 267
    VIII. Om skriftermål - 267
    IX. Om bannlysning - 269
    X. Om prästvigning och kallelse - 269
    XI. Om prästernas äktenskap - 270
    XII. Om församlingen - 270
    XIII. Huru en människa inför Gud varder rättfärdig samt om goda verk och gärningar - 270
    XIV. Om klosterlöften - 271
    XV. Om människostadgar - 271
    Om påfvens makt och företräde - 273
    Om biskoparnes makt och domsrätt - 281
    Underskrifter - 284
D:r Martin Luthers lilla katekes - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Luthers företal - 287, 288, 289, 290
    Luthers lilla katekes - 290
Tio Guds bud - 290, 291, 292
Trons artiklar - 292, 293
Herrens bön - 294, 295
Döpelsens sakrament - 295, 296
Om skriftermål - 297, 298
Altarets sakrament - 298, 299
Huru en husfader skall sitt husfolk befalla sig Gud afton och morgon - 299
Huru en husfader skall lära sitt husfolk välsignelsen till bords och tacksägelse efter måltid - 299, 300
Hustaflan - 300, 301
    Luthers större katekes - 302
Företal - 302, 303, 304, 305, 306
Kort förord af Luther - 306
Första delen - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
    Tio Guds bud - 307
    Vår tros hufvudartiklar - 307
    Bönen eller Fader vår - 308
    Om dopet - 308
    Om Herrens nattvard - 309
    Första budet - 309
    Andra budet - 315
    Tredje budet - 319
    Fjärde budet - 322
    Femte budet - 332
    Sjette budet - 335
    Sjunde budet - 338
    Åttonde budet - 343
    Nionde och tionde buden - 348
    Slutet på de tio budorden - 351
Andra delen. Om tron - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Första artikeln - 356
    Andra artikeln - 358
    Tredje artikeln - 359
Tredje delen. Herrens bön - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    Första bönen - 369
    Andra bönen - 370
    Tredje bönen - 372
    Fjärde bönen - 373
    Femte bönen - 375
    Sjette bönen - 377
    Sjunde bönen - 379
Fjärde delen. Om dopet - 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
    Om barndopet - 385
Femte delen. Om altarets sakrament - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Konkordieformeln - 401
    Första delen - 401
Företal - 401, 402
I. Om arfsynden - 402, 403, 404, 405
II. Om den fria viljan - 405, 406, 407, 408
III. Om trons rättfärdighet för Gud - 408, 409, 410, 411
IV. Om goda verk och gärningar - 411, 412, 413
V. Om lagen och evangelium - 413, 414
VI. Om lagens tredje bruk och nytta - 414, 415, 416
VII. Om Herrens nattvard - 416, 417, 418, 419, 420
VIII. Om Kristi person - 420, 421, 422, 423, 424
IX. Om Kristi nedstigande till helvetet - 424, 425
X. Om kyrkoceremonier - 425, 426
XI. Om Guds eviga utkorelse eller nådaval - 426, 427, 428, 429
XII. Om andra kätterier - 429, 430, 431, 432
    Andra delen - 432
Företal - 432, 433, 434
Inledning - 434, 435, 436, 437, 438
I. Om arfsynden - 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
II. Om människans fria vilja - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
III. Om trons rättfärdighet inför Gud - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
IV. Om goda gärningar - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
V. Om lagen och evangelium - 480, 481, 482, 483, 484, 485
VI. Om lagens tredje nytta - 485, 486, 487, 488, 489
VII. Om Herrens nattvard - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
VIII. Om Kristi person - 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
IX. Om Kristi nedstigande till helvetet - 527
X. Om kyrkoceremonier - 527, 528, 529, 530, 531, 532
XI. Om Guds eviga utkorelse och nådaval - 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
XII. Om förut ej nämnda kättare och partier - 548, 549, 550, 551
    Upsala mötes beslut - 552
Företalet - 552, 553
Decretum Upsaliense - 553, 554, 555, 556
    Noter - 557
Augsburgiska Bekännelsen - 557, 558, 559, 560
Apologien - 560, 561, 562, 563, 564
Schmalkaldiska artiklarna - 564, 565
Större katekesen - 566
Konkordieformeln - 566, 567, 568
    Bihang. Kristliga Visitations-Artiklar af år 1592 - 569
1:sta artikeln. Om den heliga nattvarden - 569
2:dra artikeln. Om Kristi person - 569, 570
3:dje artikeln. Om det heliga dopet - 570
4:de artikeln. Om Guds nådaval och eviga förutseende - 570
    Kalvinisternas falska och villfarande lära - 571
I. Om den heliga nattvarden - 571
II. Om Kristi person - 571
III. Om det heliga dopet - 571, 572
IV. Om Guds nådaval och förutseende - 572
Förlagets reklam - 573, 574, 575, 576, 577, 578

Project Runeberg, Wed Jun 7 20:41:41 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/bekann95/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free