- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 25 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 25 Kapitlet

        Abrahams söner med Ketura. Hans död och
        begravning. Ismaels släkttavla. Esaus
           och Jakobs födelse. Esaus
              förstfödslorätt.

 1. Och Abraham tog sig ännu en hustru, och hon hette Ketura.
 2. Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och
   Sua.
 3. Och Joksan födde Saba och Dedan, och Dedans söner voro
   assuréerna, letuséerna och leumméerna.
 4. Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla
   dessa voro Keturas söner.
 5. Och Abraham gav allt vad han ägde åt Isak.
 6. Men åt sönerna till sina bihustrur gav Abraham skänker och
   skilde dem, medan han själv ännu levde, från sin son Isak och
   lät dem draga österut, bort till Österlandet.

 7. Och detta är antalet av Abrahams levnadsår: ett hundra
   sjuttiofem år;
 8. därefter gav Abraham upp andan och dog i en god ålder, gammal
   och mätt på livet, och blev samlad till sina fäder.
 9. Och hans söner Isak och Ismael begrovo honom i grottan i
   Makpela, på hetiten Efrons, Sohars sons, åker gent emot Mamre,
 10. den åker som Abraham hade köpt av Hets barn; där blev Abraham
   begraven, såväl som hans hustru Sara.
 11. Och efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Och Isak
   bodde vid Beer-Lahai-Roi.

 12. Och detta är berättelsen om Ismaels släkt, Abrahams sons, som
   föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska tjänstekvinna.
 13. Dessa äro namnen på Ismaels söner, med deras namn, efter deras
   ättföljd: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel,
   Mibsam,
 14. Misma, Duma och Massa,
 15. Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma.
 16. Dessa voro Ismaels söner och dessa deras namn, i deras byar och
   tältläger, tolv hövdingar efter deras stammar.
 17. Och detta är antalet av Ismaels levnadsår: ett hundra trettiosju
   år; därefter gav han upp andan och dog och blev samlad till sina
   fäder.
 18. Och de hade sina boningsplatser från Havila ända till Sur, som
   ligger gent emot Egypten, fram emot Assyrien. Han kom i strid
   med alla sina bröder.

 19. Och detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons, släkt.
   Abraham födde Isak;
 20. och Isak var fyrtio år gammal, när han till hustru åt sig tog
   Rebecka, som var dotter till araméen Betuel från Paddan-Aram och
   syster till araméen Laban.
 21. Och Isak bad till HERREN för sin hustru Rebecka, ty hon var
   ofruktsam; och HERREN bönhörde honom, så att hans hustru Rebecka
   blev havande.
 22. Men barnen stötte varandra i hennes liv; då sade hon: »Om det
   skulle gå så, varför skulle jag då vara till?» Och hon gick
   bort för att fråga HERREN.
 23. Och HERREN svarade henne:
    »Två folk finnas i ditt liv,
    två folkstammar skola ur ditt sköte söndras från varandra;
    den ena stammen skall vara den andra övermäktig,
    och den äldre skall tjäna den yngre.»

 24. När sedan tiden var inne att hon skulle föda, se, då funnos
   tvillingar i hennes liv.
 25. Den som först kom fram var rödlätt och över hela kroppen såsom
   en hårmantel; och de gåvo honom namnet Esau.
 26. Därefter kom hans broder fram, och denne höll med sin hand i
   Esaus häl; och han fick namnet Jakob[1]. Men
   Isak var sextio år gammal, när de föddes.

 27. Och barnen växte upp, och Esau blev en skicklig jägare, som höll
   sig ute på marken; Jakob åter blev en fromsint man, som bodde i
   tält.
 28. Och Isak hade Esau kärast, ty han hade smak för villebråd; men
   Rebecka hade Jakob kärast.

 29. En gång, då Jakob höll på att koka något till soppa, kom Esau
   hem från marken, uppgiven av hunger.
 30. Och Esau sade till Jakob: »Låt mig få till livs av det röda, det
   röda du har där; ty jag är uppgiven av hunger.» Därav fick han
   namnet Edom[2].
 31. Men Jakob sade: »Sälj då nu åt mig din förstfödslorätt.»
 32. Esau svarade: »Jag är ju döden nära; vartill gagnar mig då min
   förstfödslorätt?»
 33. Jakob sade: »Så giv mig nu din ed därpå.» Och han gav honom sin
   ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob.
 34. Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa; och han åt och drack och
   stod sedan upp och gick sin väg. Så ringa aktade Esau sin
   förstfödslorätt.

[1] D. ä. den som håller i hälen; kan ock betyda: den som bedrager.
[2] D. ä. röd.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free