- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 26 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 26 Kapitlet

        Isak i Gerar och Beer-Seba. Förnyelse av
          löftet till Abraham. Förbund med
            Abimelek. Esaus hustrur.

 1. Men en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd, efter den
   som hade varit förut, i Abrahams tid. Då begav sig Isak till
   Abimelek, filistéernas konung, i Gerar.
 2. Och HERREN uppenbarade sig för honom och sade: »Drag icke ned
   till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig.
 3. Stanna såsom främling här i landet; jag skall vara med dig och
   välsigna dig, ty åt dig och din säd skall jag giva alla dessa
   länder, och skall hålla den ed som jag har svurit din fader
   Abraham.

 4. Jag skall göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och
   jag skall giva åt din säd alla dessa länder; och i din säd skola
   alla folk på jorden välsigna sig[1],
 5. därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag
   har bjudit honom hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar.»
 6. Så stannade Isak kvar i Gerar.

 7. Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han:
   »Hon är min syster.» Han fruktade nämligen för att säga att hon
   var hans hustru, ty han tänkte: »Männen här på orten kunde då
   dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så fager att
   skåda.»
 8. Men när han hade varit där en längre tid, hände sig en gång, då
   Abimelek, filistéernas konung, blickade ut genom fönstret, att
   han fick se Isak kärligt skämta med sin hustru Rebecka.
 9. Då kallade Abimelek Isak till sig och sade: »Hon är ju din
   hustru; huru har du då kunnat säga: 'Hon är min syster'?» Isak
   svarade honom: »Jag fruktade att jag annars skulle bliva dödad
   för hennes skull.»
 10. Då sade Abimelek: »Vad har du gjort mot oss! Huru lätt kunde
   det icke hava skett att någon av folket hade lägrat din hustru?
   Och så hade du dragit skuld över oss.»
 11. Sedan bjöd Abimelek allt folket och sade: »Den som kommer vid
   denne man eller vid hans hustru, han skall straffas med döden.»

 12. Och Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty
   HERREN välsignade honom.
 13. Och han blev en mäktig man; hans makt blev större och större, så
   att han till slut var mycket mäktig.
 14. Han ägde så många får och fäkreatur och så många tjänare, att
   filistéerna begynte avundas honom.
 15. Och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans
   fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt
   med grus.
 16. Och Abimelek sade till Isak: »Drag bort ifrån oss; ty du har
   blivit oss alltför mäktig.»
 17. Då drog Isak bort därifrån och slog upp sitt läger i Gerars dal
   och bodde där.
 18. Och Isak lät åter gräva ut de vattenbrunnar som hade blivit
   grävda i hans fader Abrahams tid, men som filistéerna efter
   Abrahams död hade kastat igen; och han gav dem åter de namn som
   hans fader hade givit dem.
 19. Och Isaks tjänare grävde i dalen och funno där en brunn med
   rinnande vatten.
 20. Men herdarna i Gerar begynte tvista med Isaks herdar och sade:
   »Vattnet är vårt.» Då gav han den brunnen namnet
   Esek[2], eftersom de hade kivat med honom.
 21. Därefter grävde de en annan brunn, men om den kommo de ock i
   tvist; då gav han den namnet Sitna[3].
 22. Sedan begav han sig därifrån till en annan plats och grävde åter
   en brunn; om den tvistade de icke. Därför gav han denna namnet
   Rehobot[4], i det han sade: »Nu har ju HERREN
   givit oss utrymme, så att vi kunna föröka oss i landet.»

 23. Sedan drog han därifrån upp till Beer-Seba.
 24. Och HERREN uppenbarade sig för honom den natten och sade: »Jag
   är Abrahams, din faders, Gud. Frukta icke, ty jag är med dig,
   och jag skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min
   tjänare Abrahams skull.»
 25. Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog
   där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.

 26. Och Abimelek begav sig till honom från Gerar med Ahussat, sin
   vän[5], och Pikol, sin härhövitsman.
 27. Men Isak sade till dem: »Varför kommen I till mig, I som haten
   mig och haven drivit mig ifrån eder?»
 28. De svarade: »Vi hava tydligt sett att HERREN är med dig; därför
   tänkte vi: 'Låt oss giva varandra en ed, vi och du, så att vi
   sluta ett förbund med dig,
 29. att du icke skall göra oss något ont, likasom vi å vår sida
   icke hava kommit vid dig, och likasom vi icke hava gjort dig
   annat än gott och hava låtit dig fara i frid.' Du är nu HERRENS
   välsignade.»
 30. Då gjorde han ett gästabud för dem, och de åto och drucko.
 31. Bittida följande morgon svuro de varandra eden; sedan lät Isak
   dem gå, och de foro ifrån honom i frid.
 32. Samma dag kommo Isaks tjänare och berättade för honom om den
   brunn som de hade grävt och sade till honom: »Vi hava funnit
   vatten.»
 33. Och han kallade den Sibea. Därav heter staden Beer-Seba ännu i
   dag.

 34. När Esau var fyrtio år gammal, tog han till hustrur Judit,
   dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten
   Elon.
 35. Men dessa blevo en hjärtesorg för Isak och Rebecka.

[1] Se Välsigna sig i Ordförkl.
[2] D. ä. kiv.
[3] D. ä. fientlighet.
[4] D. ä. utrymme.
[5] Se Vän i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_26.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free