- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 36 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 36 Kapitlet

             Esaus släkttavla.

 1. Detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms, släkt.

 2. Esau hade tagit sina hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten
   Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till
   hivéen Sibeon,
 3. så ock Basemat, Ismaels dotter, Nebajots syster.
 4. Och Ada födde Elifas åt Esau, men Basemat födde Reguel.
 5. Och Oholibama födde Jeus, Jaelam och Kora. Dessa voro Esaus
   söner, vilka föddes åt honom i Kanaans land.

 6. Och Esau tog sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt
   husfolk, sin boskap och alla sina dragare och all annan egendom
   som han hade förvärvat i Kanaans land och drog till ett annat
   land och skilde sig så från sin broder Jakob.
 7. Ty deras ägodelar voro så stora att de icke kunde bo
   tillsammans; landet där de uppehöllo sig räckte icke till åt
   dem, för deras boskapshjordars skull.
 8. Och Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau, det är densamme
   som Edom.

 9. Och detta är berättelsen om Esaus släkt, hans som var stamfader
   för edoméerna, i Seirs bergsbygd.
 10. Dessa äro namnen på Esaus söner: Elifas, son till Ada, Esaus
   hustru, och Reguel, son till Basemat, Esaus hustru.
 11. Men Elifas' söner voro Teman, Omar, Sefo, Gaetam och Kenas.
 12. Och Timna, som var Elifas', Esaus sons, bihustru, födde Amalek
   åt Elifas. Dessa voro söner till Ada, Esaus hustru.
 13. Men Reguels söner voro dessa: Nahat och Sera, Samma och Missa.
   Dessa voro söner till Basemat, Esaus hustru.
 14. Men söner till Oholibama, Esaus hustru, dotter till Ana och
   sondotter till Sibeon, voro dessa, som hon födde åt Esau: Jeus,
   Jaelam och Kora.

 15. Dessa voro stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas', Esaus
   förstföddes, söner voro dessa: fursten Teman, fursten Omar,
   fursten Sefo, fursten Kenas,
 16. fursten Kora, fursten Gaetam, fursten Amalek. Dessa voro de
   furstar som härstammade från Elifas, i Edoms land; dessa voro
   Adas söner.
 17. Och dessa voro Reguels, Esaus sons, söner: fursten Nahat,
   fursten Sera, fursten Samma, fursten Missa. Dessa voro de
   furstar som härstammade från Reguel, i Edoms land; dessa voro
   söner till Basemat, Esaus hustru.
 18. Och dessa voro Oholibamas, Esaus hustrus, söner: fursten Jeus,
   fursten Jaelam, fursten Kora. Dessa voro de furstar som
   härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru.
 19. Dessa voro Esaus söner, och dessa deras stamfurstar. Han är
   densamme som Edom.

 20. Dessa voro horéen Seirs söner, landets förra inbyggare: Lotan,
   Sobal, Sibeon, Ana,
 21. Dison, Eser och Disan. Dessa voro horéernas, Seirs söners,
   stamfurstar i Edoms land.
 22. Men Lotans söner voro Hori och Hemam; och Lotans syster var
   Timna.
 23. Och dessa voro Sobals söner: Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och
   Onam.
 24. Och dessa voro Sibeons söner: Aja och Ana; det var denne Ana som
   fann de varma källorna i öknen, när han vaktade sin fader
   Sibeons åsnor.
 25. Men dessa voro Anas barn: Dison och Oholibama, Anas dotter.
 26. Och dessa voro Disans söner: Hemdan, Esban, Jitran och Keran.
 27. Och dessa voro Esers söner: Bilhan, Saavan och Akan.
 28. Dessa voro Disans söner: Us och Aran.
 29. Dessa voro horéernas stamfurstar: fursten Lotan, fursten Sobal,
   fursten Sibeon, fursten Ana,
 30. fursten Dison, fursten Eser, fursten Disan. Dessa voro
   horéernas stamfurstar i Seirs land, var furste för sig.

 31. Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu
   någon israelitisk konung var konung där:
 32. Bela, Beors son, var konung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.
 33. När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter
   honom.
 34. När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter
   honom.
 35. När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han
   som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
 36. När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
 37. När Samla dog, blev Saul från Rehobot vid floden konung efter
   honom.
 38. När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom.
 39. När Baal-Hanan, Akbors son, dog, blev Hadar konung efter honom;
   och hans stad hette Pagu, och hans hustru hette Mehetabel,
   dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

 40. Och dessa äro namnen på Esaus stamfurstar, efter deras släkter
   och orter, med deras namn: fursten Timna, fursten Alva, fursten
   Jetet,
 41. fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
 42. fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
 43. fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar,
   efter deras boningsorter i det land de hade tagit i besittning
   -- hans som ock kallas Esau, edoméernas stamfader.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_36.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free