- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 42 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 42 Kapitlet

        Josefs bröders första resa till Egypten.

 1. Men när Jakob förnam att säd fanns i Egypten, sade han till sina
   söner: »Varför stån I så rådlösa?»
 2. Och han sade vidare: »Se, jag har hört att i Egypten finnes säd;
   faren ditned och köpen därifrån säd åt oss, för att vi må leva
   och icke dö.»
 3. Då foro tio av Josefs bröder ned för att köpa säd i Egypten.
 4. Men Benjamin, Josefs broder, blev icke av Jakob sänd åstad med
   sina bröder, ty han fruktade att någon olycka kunde hända honom.
 5. Så kommo då, bland de andra, också Israels söner för att köpa
   säd; ty hungersnöd rådde i Kanaans land.

 6. Och Josef var den som hade att befalla i landet; det var han som
   sålde säd åt allt folket i landet. Då nu Josefs bröder kommo
   dit, föllo de ned till jorden på sitt ansikte inför honom.
 7. När då Josef fick se sina bröder, kände han igen dem; men han
   ställde sig främmande mot dem och tilltalade dem hårt och
   frågade dem: »Varifrån kommen I?» De svarade: »Från Kanaans
   land, för att köpa säd till föda åt oss.»
 8. Och fastän Josef kände igen sina bröder, kände de icke igen
   honom.
 9. Men Josef tänkte på de drömmar som han hade drömt om dem. Och
   han sade till dem: »I ären spejare, I haven kommit för att se
   efter, var landet är utan skydd.»
 10. De svarade honom: »Nej, herre, dina tjänare hava kommit för att
   köpa säd till föda åt sig.
 11. Vi äro alla söner till en och samma man; vi äro redliga män,
   dina tjänare äro inga spejare.»
 12. Men han sade till dem: »Jo, I haven kommit för att se efter, var
   landet är utan skydd.»
 13. De svarade: »Vi, dina tjänare, äro tolv bröder, söner till en
   och samma man i Kanaans land; men den yngste är nu hemma hos vår
   fader, och en är icke mer till.»
 14. Josef sade till dem: »Det är såsom jag sade eder: I ären
   spejare.
 15. Och på detta sätt vill jag pröva eder: så sant Farao lever,
   I skolen icke slippa härifrån, med mindre eder yngste broder
   kommer hit.
 16. En av eder må fara och hämta hit eder broder. Men I andra
   skolen stanna såsom fångar, för att jag så må pröva om I haven
   talat sanning. Ty om så icke är, då ären I spejare, så sant
   Farao lever.»
 17. Därefter lät han hålla dem allasammans i fängelse under tre
   dagar.

 18. Men på tredje dagen sade Josef till dem: »Om I viljen leva, så
   gören på detta sätt, ty jag fruktar Gud:
 19. ären I redliga män, så må en av eder, I bröder, stanna såsom
   fånge i huset där I haven suttit fängslade; men I andra mån fara
   eder väg, och föra hem med eder den säd som I haven köpt till
   hjälp mot hungersnöden hemma hos eder.
 20. Fören sedan eder yngste broder hit till mig; om så edra ord visa
   sig vara sanna, skolen I slippa att dö.» Och de måste göra så.
 21. Men de sade till varandra: »Förvisso hava vi dragit skuld över
   oss genom det som vi gjorde mot vår broder; ty vi sågo hans
   själs ångest, när han bad oss om misskund, och vi ville dock
   icke lyssna till honom. Därför hava vi själva kommit i denna
   ångest.»
 22. Ruben svarade dem: »Sade jag icke till eder: 'Försynden eder
   icke på gossen'? Men I lyssnaden icke till mig; se, därför
   utkräves nu hans blod.»
 23. Men de visste icke att Josef förstod detta, ty han talade med
   dem genom tolk.
 24. Och han vände sig bort ifrån dem och grät. Sedan vände han sig
   åter till dem och talade med dem; och han tog Simeon ut ur deras
   krets och lät fängsla honom inför deras ögon.

 25. Och Josef bjöd att man skulle fylla deras säckar med säd, och
   lägga vars och ens penningar tillbaka i hans säck, och giva dem
   kost för resan. Och man gjorde så med dem.
 26. Och de lastade säden på sina åsnor och foro därifrån.
 27. Men när vid ett viloställe en av dem öppnade sin säck för att
   giva foder åt sin åsna, fick han se sina penningar ligga överst
   i säcken.
 28. Då sade han till sina bröder: »Mina penningar hava blivit lagda
   hit tillbaka; se, de äro här i min säck.» Då blevo de utom sig
   av häpnad och sågo förskräckta på varandra och sade: »Vad har
   Gud gjort mot oss!»

 29. När de kommo hem till sin fader Jakob i Kanaans land, berättade
   de för honom allt vad som hade hänt dem och sade:
 30. »Mannen som var herre där i landet tilltalade oss hårt och
   behandlade oss såsom om vi ville bespeja landet.
 31. Men vi sade till honom: 'Vi äro redliga män och inga spejare;
 32. vi äro tolv bröder, samma faders söner; en är icke mer till, och
   den yngste är nu hemma hos vår fader i Kanaans land.'
 33. Men mannen som var herre i landet svarade oss: 'Därav skall jag
   veta att I ären redliga män: lämnen kvar hos mig en av eder, I
   bröder; tagen så vad I haven köpt till hjälp mot hungersnöden
   hemma hos eder, och faren eder väg.
 34. Sedan mån I föra eder yngste broder hit till mig, så kan jag
   veta att I icke ären spejare, utan redliga män. Då skall jag
   giva eder broder tillbaka åt eder, och I skolen fritt få draga
   omkring i landet.

 35. När de sedan tömde sina säckar, fann var och en sin penningpung
   i sin säck. Och då de och deras fader fingo se penningpungarna,
   blevo de förskräckta.
 36. Och Jakob, deras fader, sade till dem: »I gören mig barnlös;
   Josef är borta, Simeon är borta, Benjamin viljen I ock taga
   ifrån mig; över mig kommer allt detta.»
 37. Då svarade Ruben sin fader och sade: »Mina båda söner må du
   döda, om jag icke för honom åter till dig. Anförtro honom åt
   mig, jag skall föra honom tillbaka till dig.»
 38. Men han svarade: »Min son får icke fara ditned med eder. Hans
   broder är ju död, och han är allena kvar; om nu någon olycka
   hände honom på den resa I viljen företaga, så skullen I bringa
   mina grå hår med sorg ned i dödsriket.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_42.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free