- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 47 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 47 Kapitlet

        Jakob kommer inför Farao. Egyptens jord
        och dess folk bliva genom Josef Faraos
        egendom. Jakob bestämmer om sin grav.

 1. Och Josef kom och berättade för Farao och sade: »Min fader och
   mina bröder hava kommit från Kanaans land med sina får och
   fäkreatur och allt vad de äga; och de äro nu i landet Gosen.»
 2. Och han hade bland sina bröder tagit ut fem män; dem ställde han
   fram inför Farao.
 3. Då frågade Farao hans bröder: »Vad är edert yrke?» De svarade
   Farao: »Dina tjänare äro fårherdar, såsom ock våra fäder hava
   varit.»
 4. Och de sade ytterligare till Farao: »Vi hava kommit för att bo
   någon tid här i landet; ty dina tjänare hade intet bete för sina
   får, eftersom hungersnöden är så svår i Kanaans land. Så låt nu
   dina tjänare bo i landet Gosen.»
 5. Då sade Farao till Josef: »Din fader och dina bröder hava alltså
   nu kommit till dig.
 6. Egyptens land ligger öppet för dig; i den bästa delen av landet
   må du låta din fader och dina bröder bo. Må de bo i landet
   Gosen, och ifall du vet om några bland dem att de äro dugande
   män, så sätt dessa till uppsyningsmän över min boskap.»

 7. Sedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför
   Farao, och Jakob hälsade Farao.
 8. Men Farao frågade Jakob: »Huru hög är din ålder?»
 9. Jakob svarade Farao: »Min vandringstid har varat ett hundra
   trettio år. Få och onda hava mina levnadsår varit, de nå icke
   upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras
   vandringstid.»
 10. Och Jakob tog avsked av Farao och gick ut ifrån honom.
 11. Men Josef lät sin fader och sina bröder bo i Egyptens land och
   gav dem besittning där, i den bästa delen av landet, i landet
   Rameses, såsom Farao hade bjudit.
 12. Och Josef försörjde sin fader och sina bröder och hela sin
   faders hus, och gav var och en underhåll efter antalet av hans
   barn.

 13. Men ingenstädes i landet fanns bröd, ty hungersnöden var mycket
   svår, så att Egyptens land och Kanaans land försmäktade av
   hunger.
 14. Och för den säd som folket köpte samlade Josef till sig alla
   penningar som funnos i Egyptens land och i Kanaans land; och
   Josef lät föra penningarna in i Faraos hus.
 15. Men när penningarna togo slut i Egyptens land och i Kanaans
   land, kommo alla egyptier till Josef och sade: »Giv oss bröd;
   icke vill du väl att vi skola dö i din åsyn? Vi hava ju inga
   penningar mer.»
 16. Josef svarade: »Fören hit eder boskap, så skall jag giva eder
   bröd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven några
   penningar.»
 17. Då förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i
   utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll
   han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
 18. Så gick detta år till ända. Men det följande året kommo de åter
   till honom och sade till honom: »Vi vilja icke dölja det för
   min herre: penningarna äro slut, och den boskap vi ägde har
   kommit i min herres ägo; intet annat finnes nu kvar att giva åt
   min herre än våra kroppar och vår jord.
 19. Icke vill du att vi skola förgås inför dina ögon, vi med vår
   åkerjord? Köp oss och vår jord för bröd, så vilja vi med vår
   jord bliva Faraos trälar; giv oss allenast utsäde, för att vi må
   leva och icke dö, och för att jorden icke må läggas öde.»
 20. Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao; ty egyptierna sålde
   var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem.
   Så blev jorden Faraos egendom.
 21. Och folket förflyttade han till städerna, från den ena ändan av
   Egyptens område till den andra.
 22. Allenast prästernas jord köpte han icke, ty prästerna hade sitt
   bestämda underhåll av Farao, och de levde av det bestämda
   underhåll som Farao gav dem; därför behövde de icke sälja sin
   jord.
 23. Och Josef sade till folket: »Se, jag har nu köpt eder och eder
   jord åt Farao. Där haven I utsäde; besån nu jorden.
 24. Och när grödan kommer in, skolen I giva en femtedel åt Farao;
   men fyra femtedelar skolen I själva hava till utsäde på åkern
   och till föda för eder och dem som I haven i edra hus och till
   föda för edra barn.»
 25. De svarade: »Du har behållit oss vid liv; låt oss finna nåd för
   min herres ögon, så vilja vi vara Faraos trälar.»
 26. Så gjorde Josef det till en stadga, som ännu i dag gäller för
   Egyptens jord, att man skulle giva femtedelen åt Farao.
   Allenast prästernas jord blev icke Faraos egendom.

 27. Så bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo
   sina besittningar där och voro fruktsamma och förökade sig
   storligen.
 28. Och Jakob levde sjutton år i Egyptens land, så att hans
   levnadsålder blev ett hundra fyrtiosju år.
 29. Då nu tiden närmade sig att Israel skulle dö, kallade han till
   sig sin son Josef och sade till honom: »Om jag har funnit nåd
   för dina ögon, så lägg din hand under min länd och lova att visa
   mig din kärlek och trofasthet därmed att du icke begraver mig i
   Egypten;
 30. fastmer, när jag har gått till vila hos mina fäder, skall du
   föra mig från Egypten och begrava mig i deras grav.» Han
   svarade: »Jag skall göra såsom du har sagt.»
 31. Men han sade: »Giv mig din ed därpå.» Och han gav honom sin ed.
   Då tillbad Israel, böjd mot sängens huvudgärd.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_47.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free