- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 21 Kapitlet

        Lagar om trälar och om skador till liv,
              lem och egendom.

 1. Dessa äro de rätter som du skall förelägga dem:
 2. Om du köper en hebreisk träl, skall han tjäna i sex år, men på
   det sjunde skall han givas fri, utan lösen.
   >3 Mos. 25,40. 5 Mos. 15,12. Jer. 34,14.
 3. Har han kommit allena, så skall han givas fri allena; var han
   gift, så skall hans hustru givas fri med honom.
 4. Har hans herre givit honom en hustru, och har denna fött honom
   söner eller döttrar, så skola hustrun och hennes barn tillhöra
   hennes herre, och allenast mannen skall givas fri.
 5. Men om trälen säger: »Jag har min herre, min hustru och mina
   barn så kära, att jag icke vill givas fri»,
 6. då skall hans herre föra honom fram för Gud och ställa honom vid
   dörren eller dörrposten, och hans herre skall genomborra hans
   öra med en syl; därefter vare han hans träl evärdligen.
   >5 Mos. 16,17.

 7. Om någon säljer sin dotter till trälinna, så skall hon icke
   givas fri såsom trälarna givas fria.
 8. Misshagar hon sin herre, sedan denne förut har ingått
   förbindelse med henne, så låte han henne köpas fri. Till
   främmande folk have han icke makt att sälja henne, när han så
   har handlat trolöst mot henne.
 9. Men om han låter sin son ingå förbindelse med henne, så förunne
   han henne döttrars rätt.
 10. Tager han sig ännu en hustru, så göre han icke någon minskning i
   den förras kost, beklädnad eller äktenskapsrätt.
 11. Om han icke låter henne njuta sin rätt i dessa tre stycken, så
   skall hon givas fri, utan lösen och betalning.

 12. Den som slår någon, så att han dör, han skall straffas med
   döden.
   >1 Mos. 9,6. 3 Mos. 24,17. 4 Mos. 36,16 f. Matt. 26,52.
 13. Men om han icke traktade efter den andres liv, utan Gud lät
   denne oförvarandes träffas av hans hand, så skall jag anvisa dig
   en ort dit han kan fly.
   >4 Mos. 36,6,22 f. 5 Mos. 4,41 f. 19,1 f. Jos. 20,2 f.
 14. Men om någon begår det dådet att han dräper sin nästa med list,
   så skall du gripa honom, vore han ock invid mitt altare, och han
   måste dö.
   >1 Kon. 2,28 f.
 15. Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med
   döden.
 16. Den som stjäl en människa, vare sig han sedan säljer den stulne,
   eller denne finnes kvar hos honom, han skall straffas med döden.
   >5 Mos. 24,7.
 17. Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han
   skall straffas med döden.
   >3 Mos. 20,9. 5 Mos. 21,18 f. 27,16. Ords. 20,20. 30,17.
   >Matt. 15,4. Mark. 7,10.

 18. Om män tvista med varandra, och den ene slår den andre med en
   sten eller med knuten hand, så att denne väl icke dör, men
   bliver sängliggande,
 19. dock att han sedan kommer sig och kan gå ute, stödd vid sin
   stav, så skall den som slog honom vara fri ifrån straff;
   allenast ersätte han honom för den tid han har förlorat och
   besörje sjukvård åt honom.
 20. Om någon slår sin träl eller sin trälinna med en käpp, så att
   den slagne dör under hans hand, så skall han straffas därför.
 21. Men om den slagne lever en eller två dagar, skall han icke
   straffas, ty det var hans egna penningar.
 22. Om män träta med varandra, och någon av dem stöter till en
   havande kvinna, så att hon föder fram sitt foster, men eljest
   ingen olycka sker, så böte han vad kvinnans man ålägger honom
   och betale efter skiljedomares prövning.
 23. Men om olycka sker, skall liv givas för liv,
   >3 Mos. 24,20 f. 5 Mos 19,21. Matt. 5,38 f.
 24. öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot,
 25. brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad.
 26. Om någon slår sin träl eller sin trälinna i ögat och fördärvar
   det, så släppe han den skadade fri, till ersättning för ögat.
 27. Sammalunda, om någon slår ut en tand på sin träl eller sin
   trälinna, så släppe han den skadade fri, till ersättning för
   tanden.

 28. Om en oxe stångar någon till döds, man eller kvinna, så skall
   oxen stenas, och köttet må icke ätas; men oxens ägare vara fri
   ifrån straff.
 29. Men om oxen förut har haft vanan att stångas, och hans ägare har
   blivit varnad, men denne ändå icke tager vara på honom, och oxen
   så dödar någon, man eller kvinna, då skall oxen stenas, och hans
   ägare skall ock dödas.
   >1 Mos. 9,5.
 30. Men skulle lösepenning bliva denne ålagd, så give han till lösen
   för sitt liv så mycket som ålägges honom.
 31. Är det en gosse eller en flicka som har blivit stångad av oxen,
   så skall med denne förfaras efter samma lag.
 32. Men om oxen stångar en träl eller en trälinna, så skall ägaren
   giva åt den stångades herre trettio siklar silver, och oxen
   skall stenas.

 33. Om någon öppnar en brunn, eller om någon gräver en ny brunn och
   icke täcker över den, och sedan en oxe eller en åsna faller
   däri,
 34. så skall brunnens ägare giva ersättning i penningar åt djurets
   ägare, men den döda kroppen skall vara hans.
 35. Om någons oxe stångar en annans oxe, så att denne dör, så skola
   de sälja den levande oxen och dela betalningen för honom och
   därjämte dela den döda kroppen.
 36. Var det däremot känt att oxen förut hade vanan att stångas, men
   tog hans ägare ändå icke vara på honom, så skall han ersätta oxe
   med oxe, men den döda kroppen skall vara hans.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free