- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 29 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 29 Kapitlet

        Föreskrifter om prästernas invigning och
            om det dagliga offret.

 1. Och detta är vad du skall göra med dem för att helga dem till
   att bliva präster åt mig:
   Tag en ungtjur och två vädurar, felfria djur,
   >3 Mos. 8,2 f.
 2. och osyrat bröd och osyrade kakor, begjutna med olja, och
   osyrade tunnkakor, smorda med olja; av fint vetemjöl skall du
   baka dem.
 3. Och du skall lägga dem i en och samma korg och bära fram dem i
   korgen såsom offergåva, när du för fram tjuren och de två
   vädurarna.
 4. Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till
   uppenbarelsetältets ingång och två dem med vatten.
   >2 Mos. 40,12 f.
 5. Och du skall taga kläderna och sätta på Aron livklädnaden och
   efodkåpan och själva efoden och bröstskölden; och du skall fästa
   ihop alltsammans på honom med efodens skärp.
 6. Och du skall sätta huvudbindeln på hans huvud och fästa det
   heliga diademet på huvudbindeln.
 7. Och du skall taga smörjelseoljan och gjuta på hans huvud och
   smörja honom.
 8. Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem.

 9. Och du skall omgjorda dem, Aron och hans söner, med bälten och
   binda huvor på dem. Och de skola hava prästadömet såsom en
   evärdlig rätt. Så skall du företaga handfyllning med Aron och
   hans söner.
 10. Och du skall föra tjuren fram inför uppenbarelsetältet, och Aron
   och hans söner skola lägga sina händer på tjurens huvud.
   >3 Mos. 8,14f.
 11. Sedan skall du slakta tjuren inför HERRENS ansikte, vid ingången
   till uppenbarelsetältet.
 12. Och du skall taga av tjurens blod och stryka med ditt finger på
   altarets hörn; men allt det övriga skall du gjuta ut vid foten
   av altaret.
 13. Och du skall taga allt det fett som omsluter inälvorna, så ock
   leverfettet och båda njurarna med det fett som sitter på dem,
   och förbränna det på altaret.
   >3 Mos. 3,3 f.
 14. Men köttet av tjuren och hans hud och hans orenlighet skall du
   bränna upp i eld utanför lägret. Det är ett syndoffer.
   >3 Mos. 4,12. Hebr. 13,11

 15. Och du skall taga den ena väduren, och Aron och hans söner skola
   lägga sina händer på vädurens huvud.
   >3 Mos. 8,18 f.
 16. Sedan skall du slakta väduren och taga hans blod och stänka på
   altaret runt omkring;
 17. men själva väduren skall du dela i dess stycken, och du skall
   två inälvorna och fötterna och lägga dem på styckena och
   huvudet.
 18. Och du skall förbränna hela väduren på altaret; det är ett
   brännoffer åt HERREN. En välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt
   HERREN är det.

 19. Därefter skall du taga den andra väduren, och Aron och hans
   söner skola lägga sina händer på vädurens huvud.
   >3 Mos. 8,22 f.
 20. Sedan skall du slakta väduren och taga av hans blod och bestryka
   Arons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och tummen på
   deras högra hand och stortån på deras högra fot; men det övriga
   blodet skall det stänka på altaret runt omkring.
 21. Och du skall taga av blodet på altaret och av smörjelseoljan och
   stänka på Aron och hans kläder, och likaledes på hans söner och
   hans söners kläder; så bliver han helig, han själv såväl som
   hans kläder, och likaledes hans söner såväl som hans söners
   kläder.
 22. Och du skall taga fettet av väduren, svansen och det fett som
   omsluter inälvorna, så ock leverfettet och båda njurarna med
   fettet på dem, därtill det högra lårstycket ty detta är
   handfyllningsväduren.
 23. Och du skall taga en rundkaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka
   ur korgen med de osyrade bröden, som står inför HERRENS ansikte.
 24. Och du skall lägga alltsammans på Arons och hans söners händer
   och vifta det såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte.
 25. Sedan skall du taga det ur deras: händer och förbränna det på
   altaret ovanpå brännoffret, till en välbehaglig lukt inför
   HERREN; det är ett eldsoffer åt HERREN.
 26. Och du skall taga bringan av Arons handfyllningsvädur och vifta
   den såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte, och detta skall
   vara din del.
 27. Så skall du helga viftoffersbringan och offergärdslåret, det som
   viftas och det som gives såsom offergärd, de delar av
   handfyllningsväduren, som skola tillhöra Aron och hans söner.
 28. Och detta skall tillhöra Aron och; hans söner såsom en evärdlig
   rätt av Israels barn, ty det är en offergärd. Det skall vara en
   gärd av Israels barn, av deras tackoffer, en gärd av dem åt
   HERREN.
   >3 Mos. 7,31 f. 10,14.
 29. Och Arons heliga kläder skola hans söner hava efter honom, för
   att de i dem må bliva smorda och mottaga handfyllning.
 30. I sju dagar skall den av hans söner, som bliver präst i hans
   ställe, ikläda sig dem, den som skall gå in i uppenbarelsetältet
   för att göra tjänst i helgedomen.
 31. Och du skall taga handfyllningsväduren och koka hans kött på en
   helig plats.
 32. Och vädurens kött jämte brödet: som är i korgen skola Aron och
   hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet; de skola
   äta detta,
   >3 Mos. 8,31 f. 24,9.
 33. det som har använts till att bringa försoning vid deras
   handfyllning och helgande, men ingen främmande får ta därav, ty
   det är heligt.
 34. Och om något av handfyllningsköttet eller av brödet bliver över
   till följande morgon, så skall du i eld bränna upp detta som har
   blivit över; det får icke ätas, ty det är heligt.

 35. Så skall du göra med Aron och hans söner, i alla stycken såsom
   jag har bjudit dig. Sju dagar skall deras handfyllning vara.
 36. Och var dag skall du offra en tjur såsom syndoffer till
   försoning och rena altaret, i det du bringar försoning för det;
   och du skall smörja det för att helga det.
 37. I sju dagar skall du bringa försoning för altaret och helga det.
   Så bliver altaret högheligt; var och en som kommer vid altaret
   bliver helig.

 38. Och detta är vad du skall offra på altaret: två årsgamla lamm
   för var dag beständigt.
   >4 Mos. 28,3 f.
 39. Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet
   skall du offra vid aftontiden,
 40. och till det första lammet en tiondedels efa fint mjöl, begjutet
   med en fjärdedels hin olja av stötta oliver, och såsom
   drickoffer en fjärdedels hin vin.
 41. Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant
   spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det,
   till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN.
 42. Detta skall vara edert dagliga brännoffer från släkte till
   släkte, vid ingången till uppenbarelsetältet, inför HERRENS
   ansikte, där jag skall uppenbara mig för eder, för att där tala
   med dig.
   >2 Mos. 25,22.
 43. Där skall jag uppenbara mig för Israels barn, och det rummet
   skall bliva helgat av min härlighet.
   >2 Mos. 40,34 f.
 44. Och jag skall helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och
   hans söner skall jag helga till att bliva präster åt mig.
 45. Och jag skall bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud.
   >3 Mos. 26,11 f. 2 Kor. 6,16.
 46. Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, som förde
   dem ut ur Egyptens land, för att jag skulle bo mitt ibland
   dem. Jag är HERREN, deras Gud.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_29.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free