- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 30 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 30 Kapitlet

          Föreskrifter om rökelsealtaret,
         försoningspenningen, kopparbäckenet,
           smörjelseoljan, rökelsen.

 1. Och du skall göra ett altare för att antända rökelse därpå, av
   akacieträ skall du göra det.
   >2 Mos. 37,25 f.
 2. Det skall vara en aln långt och en aln brett -- en liksidig
   fyrkant -- och två alnar högt; dess horn skola vara i ett stycke
   därmed.
 3. Och du skall överdraga det med rent guld, dess skiva, dess
   väggar runt omkring och dess hörn; och du skall göra en rand av
   guld därpå runt omkring.
 4. Och du skall till det göra två ringar av guld och sätta dem
   nedanför randen, på dess båda sidor; på de båda sidostyckena
   skall du sätta dem. De skola vara där, för att stänger må
   skjutas in i dem, så att man med dem kan bära altaret.
 5. Och du skall göra stängerna av akacieträ och överdraga dem med
   guld.
 6. Och du skall ställa det framför den förlåt som hänger framför
   vittnesbördets ark, så att det står framför nådastolen, som är
   ovanpå vittnesbördet, där jag skall uppenbara mig för dig.
   >2 Mos. 25,22.
 7. Och Aron skall antända välluktande rökelse därpå; var morgon,
   när han tillreder lamporna, skall han antända rökelse;
 8. och likaledes skall Aron antända rökelse, när han vid aftontiden
   sätter upp lamporna. Detta skall vara det dagliga rökoffret
   inför HERRENS ansikte, från släkte till släkte.
 9. I skolen icke låta någon främmande rökelse komma därpå, ej
   heller brännoffer eller spisoffer; och intet drickoffer skolen
   utgjuta därpå.
   >3 Mos. 10,1 f.
 10. Och Aron skall en gång om året bringa försoning för dess horn;
   med blod av försoningssyndoffret skall han en gång om året
   bringa försoning för det, släkte efter släkte. Det är högheligt
   för HERREN.
   >3 Mos. 16,18 f. Hebr. 9,7. 10,14.

 11. Och HERREN talade till Mose och sade:
 12. När du räknar antalet av Israels barn, nämligen av dem som
   inmönstras, skall vid mönstringen var och en giva åt HERREN en
   försoningsgåva för sig, på det att ingen hemsökelse må drabba
   dem vid mönstringen.
   >4 Mos. 1,2 f.
 13. Detta är vad var och en som upptages bland de inmönstrade skall
   giva: en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt -- sikeln
   räknad till tjugu gera -- en halv sikel såsom offergärd åt
   HERREN,
 14. Var och en som upptages bland de inmönstrade, var och en som är
   tjugu år gammal eller därutöver, skall giva detta såsom
   offergärd åt HERREN.
 15. Den rike skall icke giva mer och den fattige icke mindre än en
   halv sikel, när I given offergärden åt HERREN, till att bringa
   försoning för eder.
 16. Och du skall taga försoningspenningarna av Israels barn och
   använda dem till arbetet vid uppenbarelsetältet. Så skall ske,
   för att Israels barn må vara i åminnelse inför HERRENS ansikte,
   och för att försoning må bringas för eder.

 17. Och HERREN talade till Mose och sade:
 18. Du skall ock göra ett bäcken av koppar med en fotställning av
   koppar, till tvagning, och ställa det mellan uppenbarelsetältet
   och altaret och gjuta vatten däri.
   >2 Mos. 38,8. 40,30 f.
 19. Och Aron och hans söner skola två sina händer och fötter med
   vatten därur.
 20. När de gå in i uppenbarelsetältet, skola de två sig med vatten,
   på del att de icke må dö; så ock när de träda fram till altaret
   för att göra tjänst genom att antända eldsoffer åt HERREN.
 21. De skola två sina händer och fötter, på det att de icke må
   dö. Och detta skall vara en evärdlig stadga för dem: för honom
   själv och hans avkomlingar från släkte till släkte.

 22. Och HERREN talade till Mose och sade:
 23. Tag dig ock kryddor av yppersta slag: fem hundra siklar
   myrradropp, hälften så mycket kanel av finaste slag, alltså två
   hundra femtio siklar, likaledes två hundra femtio siklar kalmus
   av finaste slag,
   >2 Mos. 37,29.
 24. därtill fem hundra siklar kassia, efter helgedomssikelns vikt,
   och en hin olivolja.
 25. Och du skall av detta göra en helig smörjelseolja, en
   konstmässigt beredd salva; det skall vara en helig
   smörjelseolja.
 26. Och du skall därmed smörja uppenbarelsetältet, vittnesbördets
   ark,
   >2 Mos. 40,9 f.
 27. bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör,
   rökelsealtaret,
 28. brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, äntligen bäckenet
   med dess fotställning.
 29. Och du skall helga dem, så att de bliva högheliga; var och en
   som sedan kommer vid dem bliver helig.
 30. Och Aron och hans söner skall du smörja, och du skall helga dem
   till att bliva präster åt mig.
 31. Och till Israels barn skall du tala och säga: Detta skall vara
   min heliga smörjelseolja hos eder, från släkte till släkte.
 32. På ingen annan människas kropp må den komma, ej heller mån I
   göra någon annan så sammansatt som denna. Helig är den, helig
   skall den vara för eder.
 33. Den som bereder en sådan salva, och den som använder något därav
   på någon främmande, han skall utrotas ur sin släkt.

 34. Ytterligare sade HERREN till Mose: Tag dig välluktande kryddor,
   stakte och sjönagel och galban, och jämte dessa vällukter rent
   rökelseharts, lika mycket av vart slag,
   >2 Mos. 37,29.
 35. och gör därav rökelse, en konstmässigt beredd blandning, saltad,
   ren, helig.
 36. Och en del av den skall du stöta till pulver och lägga framför
   vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag vill uppenbara mig
   för dig. Höghelig skall den vara för eder.
 37. Och ingen annan rökelse mån I göra åt eder så sammansatt som
   denna skall vara. Helig skall den vara dig för HERREN.
 38. Den som gör sådan för att njuta av dess lukt, han skall utrotas
   ur sin släkt.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_30.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free