- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 38 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 38 Kapitlet

        Brännoffersaltaret, kopparbäckenet och
         förgårdens tillbehör förfärdigas.
            Kostnaden för det hela.

 1. Han gjorde ock brännoffersaltaret av akacieträ, fem alnar långt
   och fem alnar brett -- en liksidig fyrkant -- och tre alnar
   högt.
   >2 Mos. 27,1 f.
 2. Och han gjorde hörn därtill och satte dem i dess fyra hörn; i
   ett stycke därmed gjordes hörnen. Och han överdrog det med
   koppar.
 3. Och han gjorde altarets alla tillbehör, askkärlen, skovlarna,
   skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dess tillbehör gjorde han
   av koppar.
 4. Och han gjorde till altaret ett galler, ett nätverk av koppar,
   och satte det under dess avsats, nedtill, så att det räckte upp
   till mitten.
 5. Och han göt fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på
   koppargallret, för att stängerna skulle skjutas in i dem.
 6. Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med
   koppar.
 7. Och han sköt stängerna in i ringarna på altarets sidor, så att
   man kunde bära det med dem. Ihåligt gjorde han det, av plankor.

 8. Han gjorde ock bäckenet av koppar med dess fotställning av
   koppar och använde därtill speglar, som hade tillhört de kvinnor
   vilka hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet.
   >2 Mos 30,18 f.

 9. Han gjorde ock förgården. För den södra sidan, söderut, gjordes
   omhängena till förgården av tvinnat sitt garn, hundra alnar
   långa;
   >2 Mos. 27,9.
 10. till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken,
   av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
 11. Likaledes gjordes de för norra sidan hundra alnar långa; till
   dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av
   koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
 12. Och för västra sidan gjordes omhängen som voro femtio alnar
   långa; till dem gjordes tio stolpar, och till dessa tio
   fotstycken, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
 13. Och för framsidan, österut, gjordes de femtio alnar långa.
 14. Omhängena gjordes femton alnar långa på ena sidan därav, med tre
   stolpar på tre fotstycken; likaledes gjordes omhängena på andra
   sidan femton alnar långa -- alltså lika på båda sidor om porten
   till förgården -- med tre stolpar på tre fotstycken.
 15. Alla omhängena runt omkring förgården gjordes av tvinnat vitt
   garn;
 16. och fotstyckena till stolparna gjordes av koppar, men stolparnas
   hakar och kransar gjordes av silver, och deras knoppar
   överdrogos med silver;
 17. alla förgårdens stolpar försågos med kransar av silver.
 18. Och förhänget för porten till förgården gjordes i brokig vävnad
   av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, tjugu
   alnar långt och fem alnar högt, efter tygets bredd, i likhet med
   förgårdens omhängen;
 19. och till det gjordes fyra stolpar på fyra fotstycken, av koppar;
   men deras hakar gjordes av silver, och deras knoppar överdrogos
   med silver, och deras kransar gjordes av silver.
 20. Alla pluggarna till tabernaklet och till förgården runt omkring
   gjordes av koppar.

 21. Följande är vad som beräknas hava åtgått till tabernaklet,
   vittnesbördets tabernakel, vilken beräkning gjordes efter Moses
   befallning genom leviternas försorg, under ledning av Itamar,
   prästen Arons son;
 22. och Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam,
   förfärdigade allt vad HERREN hade bjudit Mose,
 23. och till medhjälpare hade han Oholiab, Ahisamaks son, av Dans
   stam, en man kunnig i snideri och konstvävnad och i konsten att
   väva brokigt med mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn.
 24. Det guld som användes till arbetet, vid förfärdigandet av hela
   helgedomen, det guld som hade blivit givet såsom offer, utgjorde
   sammanlagt tjugunio talenter och sju hundra trettio siklar,
   efter helgedomssikelns vikt.
 25. Och det silver som gavs av dem i menigheten, vilka inmönstrades,
   utgjorde ett hundra talenter och ett tusen sju hundra sjuttiofem
   siklar, efter helgedomssikelns vikt.
 26. En beka, det är en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt, kom
   på var person, på var och en som upptogs bland de inmönstrade,
   var och en som var tjugu år gammal eller därutöver: sex hundra
   tre tusen fem hundra femtio personer.
   >2 Mos. 30,13 f. 4 Mos. 1,46.
 27. Och de hundra talenterna silver användes till gjutningen av
   fotstyckena för helgedomen och av fotstyckena för förlåten, ett
   hundra talenter till ett hundra fotstycken, en talent till vart
   fotstycke.
 28. Och de ett tusen sju hundra sjuttiofem siklarna användes till
   att göra hakar till stolparna och till att överdraga deras
   knoppar och göra kransar till dem.
 29. Och den koppar som hade blivit given såsom offer utgjorde
   sjuttio talenter och två tusen fyra hundra siklar.
 30. Därav gjorde man fotstyckena till uppenbarelsetältets ingång, så
   ock kopparaltaret med tillhörande koppargaller och altarets alla
   tillbehör,
 31. vidare fotstyckena till förgården, runt omkring, och fotstyckena
   till förgårdens port, äntligen alla tabernaklets pluggar och
   alla förgårdens pluggar, runt omkring.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_38.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free