- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 7 Kapitlet

        Tillägg till lagarna om skuldoffer och
         tackoffer. Prästens ämbetslott av
                offren.

 1. Och detta är lagen om skuldoffret: Det är högheligt.
 2. På samma plats där man slaktar brännoffersdjuret skall man
   slakta skuldoffersdjuret. Och man skall stänka dess blod på
   altaret runt omkring.
 3. Och allt dess fett skall man offra, svansen och det fett som
   omsluter inälvorna,
 4. och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna,
   så ock leverfettet, vilket man skall frånskilja invid njurarna.
 5. Och prästen skall förbränna det på altaret till ett eldsoffer åt
   HERREN. Det är ett skuldoffer.
 6. Allt mankön bland prästerna må äta det; på en helig plats skall
   det ätas; det är högheligt.
 7. Vad som gäller om syndoffret skall ock gälla om skuldoffret;
   samma lag skall gälla för dem båda. Den präst som bringar
   försoning därmed, honom skall det tillhöra.
 8. Och när en präst bär fram brännoffer for någon, skall huden av
   det framburna brännoffersdjuret tillhöra den prästen.
 9. Och ett spisoffer som är bakat i ugn, eller som är tillrett i
   panna eller på plåt, skall alltid tillfalla den präst som bär
   fram det.
 10. Men ett spisoffer som är begjutet med olja, eller som frambäres
   torrt, skall alltid tillfalla Arons söner gemensamt, den ene
   likaväl som den andre.

 11. Och detta är lagen om tackoffret, när ett sådant bäres fram åt
   HERREN:
 12. Om någon vill bära fram ett sådant till lovoffer, så skall han,
   förutom det till lovoffret hörande slaktdjuret, bära fram
   osyrade kakor, begjutna med olja, och osyrade tunnkakor, smorda
   med olja, och fint mjöl, hopknådat, i form av kakor, begjutna
   med olja.
 13. Jämte kakor av syrat bröd skall han bära fram detta sitt offer,
   förutom det slaktdjur som hör till det tackoffer han bär fram
   såsom lov offer.
 14. Av detta offer skall han bära fram en kaka av vart slag, såsom
   en gärd åt HERREN; den präst som stänker tackoffrets blod på
   altaret, honom skall den tillhöra.
 15. Och köttet av det slaktdjur, som hör till det tackoffer som
   bäres fram såsom lovoffer, skall ätas samma dag det har offrats;
   intet därav må lämnas kvar till följande morgon.
 16. Om däremot det slaktoffer som någon vill bära fram år ett
   löftesoffer eller ett frivilligt offer, så skall offerdjuret
   likaledes ätas samma dag det har offrats; dock må det som har
   blivit över därav ätas den följande dagen.
 17. Bliver ändå något över av offerköttet, skall detta på tredje
   dagen brännas upp i eld.
 18. Om någon på tredje dagen äter av tackoffersköttet, så bliver
   offret icke välbehagligt; honom som har burit fram det skall det
   då icke räknas till godo, det skall anses såsom en
   vederstygglighet. Den som äter därav kommer att bära på
   missgärning.
 19. Ej heller må det kött ätas, som har kommit vid något orent, utan
   det skall brännas upp i eld. För övrigt må köttet ätas av var
   och en som är ren.
 20. Men den som äter kött av HERRENS tackoffer, medan orenhet låder
   vid honom, han skall utrotas ur sin släkt.
 21. Och om någon har kommit vid något orent -- vare sig en människas
   orenhet, eller ett orent djur, eller vilken oren styggelse det
   vara må -- och han likväl äter kött av HERRENS tackoffer, så
   skall han utrotas ur sin släkt.

 22. Och HERREN talade till Mose och sade:
 23. Tala till Israels barn och säg: Intet fett av fäkreatur, får
   eller getter skolen I äta.
 24. Fettet av ett självdött eller ihjälrivet djur må eljest användas
   till alla slags behov, men äta det skolen I icke.
 25. Ty var och en som äter fettet av något djur varav man bär fram
   eldsoffer åt HERREN, vem det vara må som äter därav, han skall
   utrotas ur sin släkt.
 26. Och intet blod skolen I förtära varken av fåglar eller av
   boskap, var I än ären bosatta.
 27. Var och en som förtär något blod, han skall utrotas ur sin
   släkt.

 28. Och HERREN talade till Mose och sade:
 29. Tala till Israels barn och säg: Den som vill offra ett tackoffer
   åt HERREN, han skall av detta sitt tackoffer bära fram åt HERREN
   den vederbörliga offergåvan.
 30. Med egna händer skall han bära fram HERRENS eldsoffer; fettet
   jämte bringan skall han bära fram, bringan till att viftas såsom
   ett viftoffer inför HERRENS ansikte.
 31. Och prästen skall förbränna fettet på altaret, men bringan skall
   tillhöra Aron och hans söner.
 32. Också det högra lårstycket skolen I giva åt prästen, såsom en
   gärd av edra tackoffer.
 33. Den bland Arons söner, som offrar tackoffrets blod och fettet,
   han skall hava det högra lårstycket till sin del.
 34. Ty av Israels barns tackoffer tager jag viftoffersbringan och
   offergärdslåret och giver dem åt prästen Aron och åt hans söner
   till en evärdlig rätt av Israels barn.

 35. Detta är Arons och hans söners ämbetslott av HERRENS eldsoffer,
   den lott som gavs dem den dag de fördes fram till att bliva
   HERRENS präster
 36. vilken lott, efter HERRENS befallning på den dag då han smorde
   dem, skulle givas dem av Israels barn, till en evärdlig rätt,
   släkte efter släkte.

 37. Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret,
   skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret,
 38. vilken HERREN på Sinai berg gav Mose, på den dag då han bjöd
   Israels barn att de skulle offra sina offer åt HERREN, i Sinais
   öken.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free