- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 13 Kapitlet

         Spetälska på människor och kläder.

 1. Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

 2. När någon på sin kropps hud får en upphöjning eller ett utslag
   eller en ljus fläck, och därav uppstår ett spetälskeartat ont på
   hans kropps hud, så skall han föras till prästen Aron eller till
   en av hans söner, prästerna.
 3. Om då prästen, när han beser det angripna stället på hans kropps
   hud, finner att håret på det angripna stället har vitnat, och
   att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden
   på kroppen, så är han angripen av spetälska; och sedan prästen
   har besett honom skall han förklara honom oren.
 4. Och om det är en vit fläck som synes på hans kropps hud, men den
   icke visar sig djupare än den övriga huden, och håret därpå icke
   har vitnat, så skall prästen hålla den angripne innestängd i sju
   dagar.
 5. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom, finner att
   det angripna stället visar sig oförändrat, och att det onda icke
   har utbrett sig på huden, så skall prästen för andra gången
   hålla honom innestängd i sju dagar.
 6. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom för andra
   gången, finner att det angripna stället har bleknat, och att det
   onda icke har utbrett sig på huden, så skall prästen förklara
   honom ren, ty då är det ett vanligt utslag, och sedan han har
   tvått sina kläder, är han ren.
 7. Men om utslaget utbreder sig på huden, sedan han har låtit bese
   sig av prästen för att förklaras ren, och han nu för andra
   gången låter bese sig av prästen
 8. och prästen då, när han beser honom, finner att utslaget har
   utbrett sig på huden, så skall prästen förklara honom oren, ty
   då är det spetälska.

 9. När någon bliver angripen av spetälska, skall han föras till
   prästen.
 10. Om då prästen, när han beser honom, finner en vit upphöjning på
   huden, och ser att håret där har vitnat, och att svallkött
   bildar sig i upphöjningen,
 11. så är det gammal spetälska på hans kropps hud, och prästen skall
   förklara honom oren; han skall då icke stänga honom inne, ty han
   är oren.
 12. Men om spetälskan så har brutit ut på huden, att på den angripne
   hela huden, från huvud till fötter, överallt där prästen ser, är
   betäckt av spetälska
 13. och prästen alltså, när han beser honom, finner att spetälska
   betäcker hela hans kropp, så skall han förklara den angripne
   ren. Hela hans kropp har blivit vit; han är ren.
 14. Men så snart svallkött visar sig på honom, är han oren.
 15. När prästen ser svallköttet, skall han förklara honom oren;
   svallköttet är orent, det är spetälska.
 16. Men om svallköttet förändrar sig och stället bliver vitt, så
   skall han komma till prästen.
 17. Om då prästen, när han beser honom, finner att det angripna
   stället har blivit vitt, så skall prästen förklara den angripne
   ren, han är då ren.

 18. När någon på sin kropps hud har haft en bulnad som har blivit
   läkt,
 19. men sedan, på det ställe där bulnaden var, en vit upphöjning
   eller en rödvit fläck visar sig, så skall han låta bese sig av
   prästen.
 20. Om då prästen, när han beser honom, finner att stället visar sig
   lägre än den övriga huden, och att håret därpå har vitnat, så
   skall prästen förklara honom oren; ty då är han angripen av
   spetälska, som har brutit ut där bulnaden var.
 21. Men om prästen, när han beser stället, finner att vitt hår
   saknas där, och att stället icke är lägre än den övriga huden,
   och att det är blekt, så skall prästen hålla honom innestängd i
   sju dagar.
 22. Om då det onda utbreder sig på huden, så skall prästen förklara
   honom oren, ty då är han angripen.
 23. Men om den ljusa fläcken bliver oförändrad där den är och icke
   utbreder sig, då är det ett märke efter bulnaden, och prästen
   skall förklara honom ren.

 24. Men om någon på sin kropps hud får ett brännsår, och om av
   ärrbildningen i brännsåret sedan bliver en rödvit eller vit
   fläck
 25. och prästen, när han beser stället, finner att håret på fläcken
   har vitnat, och att den visar sig djupare än den övriga huden,
   så är mannen angripen av spetälska, som har brutit ut där
   brännsåret var; och prästen skall förklara honom oren, ty då är
   han angripen av spetälska.
 26. Men om prästen, när han beser stället, finner att vitt hår
   saknas på den ljusa fläcken, och att stället icke är lägre än
   den övriga huden, och att det är blekt, så skall prästen hålla
   honom innestängd i sju dagar.
 27. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser honom, finner att
   det onda har utbrett sig på huden, så skall prästen förklara
   honom oren ty då är han angripen av spetälska.
 28. Men om den ljusa fläcken bliver oförändrad där den är och icke
   utbreder sig på huden och förbliver blek, då är det en
   upphöjning efter brännsåret, och prästen skall förklara honom
   ren, ty det är ett märke efter brännsåret.

 29. När på en man eller en kvinna något ställe på huvudet eller på
   hakan bliver angripet
 30. och prästen, då han beser det angripna stället, finner att det
   visar sig djupare än den övriga huden och att gulaktigt tunt hår
   finnes där, så skall prästen förklara den angripne oren, ty då
   är det spetälskeskorv, huvud- eller hakspetälska.
 31. Men om prästen, när han beser det angripna stället med skorven,
   finner, att om det än icke visar sig djupare än den övriga
   huden, svart hår likväl saknas där, så skall prästen hålla den
   av skorven angripne innestängd i sju dagar.
 32. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser det angripna
   stället, finner att skorven icke har utbrett sig, och att där
   icke finnes något gulaktigt hår, och att skorven icke visar sig
   djupare än den övriga huden,
 33. så skall den sjuke raka sig, utan att dock raka det skorviga
   stället, och prästen skall för andra gången hålla den skorvsjuke
   innestängd i sju dagar.
 34. Om då prästen, när han på sjunde dagen beser den skorvsjuke,
   finner att skorven icke har utbrett sig på huden, och att den
   icke visar sig djupare än den övriga huden, så skall prästen
   förklara honom ren, och sedan han har tvått sina kläder, är han
   ren.
 35. Men om skorven utbreder sig på huden, sedan han har blivit
   förklarad ren,
 36. och prästen, när han beser honom, finner att skorven har utbrett
   sig på huden, så behöver prästen icke efterforska om där finnes
   något gulaktigt hår, ty han är oren.
 37. Men om skorven visar sig oförändrad, och svart hår har vuxit upp
   på stället, då är skorven läkt, och han är ren, och prästen
   skall förklara honom ren.

 38. När någon, man eller kvinna, på sin kropps hud får fläckar, vita
   fläckar,
 39. och prästen, när han beser den angripne, finner att fläckarna på
   hans kropps hud äro blekvita, då är det ett ofarligt utslag som
   har kommit fram på huden; han är ren.

 40. När på en mans huvud håret utan vidare faller av, är det vanlig
   bakskallighet; han är ren.
 41. Och om håret utan vidare faller av på främre delen av huvudet,
   så är det vanlig framskallighet; han är ren.
 42. Men när på det skalliga stället, baktill eller framtill, en
   rödvit fläck uppstår, då är det spetälska som har brutit ut på
   det skalliga stället baktill eller framtill.
 43. Om alltså prästen, när han beser honom, finner att den upphöjda
   fläcken på det skalliga stället, baktill eller framtill, är
   rödvit, och att den visar sig lik spetälska på den övriga
   kroppens hud,
 44. så är mannen spetälsk, han är oren; prästen skall strax förklara
   honom oren, ty han är angripen på sitt huvud.

 45. Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna
   kläder, han skall hava sitt hår oordnat och skyla sitt skägg,
   och han skall ropa: »Oren! Oren!»
 46. Så länge han är angripen av spetälska, skall han vara oren; oren
   är han. Han skall bo avskild; utanför lägret skall han hava sin
   bostad.

 47. När en klädnad bliver angripen av spetälska, vare sig klädnaden
   är av ylle eller av linne,
 48. eller när så sker med något vävt eller virkat tyg, vare sig av
   linne eller av ylle, eller med skinn eller med något, vad det
   vara må, som är förfärdigat av skinn,
 49. och det angripna stället visar sig grönaktigt eller rödaktigt,
   på klädnaden eller skinnet, eller på det vävda eller virkade
   tyget, eller på skinnsaken, vad det vara må, då är stället
   angripet av spetälska och skall visas för prästen.
 50. Och när prästen har besett det angripna stället, skall han hava
   den angripna saken inlåst i sju dagar.
 51. Om han då, när han på sjunde dagen beser det angripna stället,
   finner att skadan har utbrett sig på klädnaden, eller på det
   vävda eller virkade tyget, eller på skinnet, vadhelst det vara
   må, som är förfärdigat av skinnet, så är stället angripet av
   elakartad spetälska; sådant är orent.
 52. Och man skall bränna upp klädnaden, eller det vävda eller
   virkade tyget, vare sig det år av ylle eller av linne, eller
   skinnsaken som är angripen, vad det vara må; ty det är en
   elakartad spetälska; allt sådant skall brännas upp i eld.
 53. Men om prästen, när han beser stället, finner att fläcken icke
   har utbrett sig på klädnaden, eller på det vävda eller virkade
   tyget, eller på skinnsaken, vad det vara må,
 54. så skall prästen bjuda att man tvår den sak på vilken det
   angripna stället finnes, och han skall för andra gången hava den
   inlåst i sju dagar.
 55. Om då prästen, när han efter tvagningen beser det angripna
   stället, finner att det angripna stället icke har förändrat sitt
   utseende, så är en sådan sak oren, om ock fläcken icke vidare
   har utbrett sig; du skall bränna upp den i eld; det är en
   frätfläck, vare sig den sitter på avigsidan eller på rätsidan.
 56. Men om prästen, när han beser det angripna stället, finner att
   det efter tvagningen har bleknat, så skall han riva bort det
   från klädnaden eller skinnet, eller från det vävda eller virkade
   tyget.
 57. Om likväl sedan en fläck åter visar sig på klädnaden, eller på
   det vävda eller virkade tyget, eller på skinnsaken, vad det vara
   må, så är det spetälska som har brutit ut; den sak på vilken det
   angripna stället finnes skall du bränna upp i eld.
 58. Men om genom tvagningen fläcken har gått bort på klädnaden,
   eller på det vävda eller virkade tyget, eller på skinnsaken, vad
   det vara må, så skall det för andra gången tvås, och så bliver
   det rent.

 59. Detta är lagen om det som bliver angripet av spetälska, antingen
   det är en klädnad av ylle eller linne, eller det är vävt eller
   virkat tyg, eller någon skinnsak, vad det vara må -- den lag
   efter vilken det skall förklaras rent eller orent.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free