- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 14 Kapitlet

        Den spetälskes rening. Spetälska på hus.

 1. Och HERREN talade till Mose och sade:
 2. Detta vare lagen om huru man skall förfara, när den som har haft
   spetälska skall renas:

   Han skall föras till prästen;
 3. och prästen skall gå ut utanför lägret. Om då prästen, när han
   beser den spetälske, finner att han är botad från den spetälska
   varav han var angripen,
 4. så skall prästen bjuda att man för dens räkning, som skall
   renas, tager två levande rena fåglar, cederträ, rosenrött garn
   och isop.
 5. Och prästen skall bjuda att man slaktar den ena fågeln över ett
   lerkärl med friskt vatten i.
 6. Sedan skall han taga den levande fågeln, så ock cederträet, det
   rosenröda garnet och isopen, och detta alltsammans, jämväl den
   levande fågeln, skall han doppa i den fågelns blod, som har
   blivit slaktad över det friska vattnet.
 7. Och han skall stänka sju gånger på den som skall renas från
   spetälskan; och sedan han så har renat honom, skall han slappa
   den levande fågeln fri ute på marken.
 8. Och den som skall renas skall två sina kläder och raka av allt
   sitt hår och bada sig i vatten, så bliver han ren och får sedan
   gå in i lägret. Dock skall han stanna utanför sitt tält i sju
   dagar.
 9. Och på sjunde dagen skall han raka av allt sitt hår, både
   huvudhåret och skägget och ögonbrynen: allt sitt hår skall han
   raka av. Och han skall två sina kläder och bada sin kropp i
   vatten, så bliver han ren.
 10. Och på åttonde dagen skall han taga två felfria lamm av hankön
   och ett årsgammalt felfritt lamm av honkön, så ock tre
   tiondedels efa fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, och
   därtill en log olja.
 11. Och prästen som förrättar reningen skall ställa den som skall
   renas och allt det andra fram inför HERRENS ansikte, vid
   ingången till uppenbarelsetältet.
 12. Och prästen skall taga det ena lammet och offra det till ett
   skuldoffer, jämte tillhörande log olja, och vifta detta såsom
   ett viftoffer inför HERRENS ansikte.
 13. Och man skall slakta lammet på samma plats där man slaktar synd-
   och brännoffersdjuren, på en helig plats; ty skuldoffret tillhör
   prästen, likasom syndoffret; det är högheligt.
 14. Och prästen skall taga något av skuldoffrets blod, och därmed
   skall prästen bestryka högra örsnibben på den som skall renas,
   så ock tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot.
 15. Sedan skall prästen taga av tillhörande log olja och gjuta i sin
   vänstra hand,
 16. och prästen skall doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har
   i sin vänstra hand och stänka något av oljan med sitt finger sju
   gånger inför HERRENS ansikte.
 17. Och med det som bliver över av oljan i hans hand skall prästen
   bestryka högra örsnibben på den som skall renas, så ock tummen
   på hans högra hand och stortån på hans högra fot, ovanpå
   skuldoffersblodet.
 18. Och det som sedan är över av oljan i prästens hand skall han
   gjuta på dens huvud, som skall renas; så skall prästen bringa
   försoning för honom inför HERRENS ansikte.
 19. Därefter skall prästen offra syndoffret och bringa försoning för
   den som skall renas, så att han bliver fri ifrån sin orenhet;
   sedan skall han slakta brännoffersdjuret.
 20. Och prästen skall offra brännoffret på altaret och tillika
   spisoffret. När så prästen bringar försoning för honom, då bliver
   han ren.

 21. Men om han är fattig och icke kan anskaffa så mycket, så skall
   han taga allenast ett lamm till skuldoffer, och vifta det för
   att bringa försoning för sig, och allenast en tiondedels efa
   fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, och därtill en log
   olja,
 22. så ock två turturduvor eller två unga duvor, efter som han kan
   anskaffa; den ena skall vara till syndoffer, den andra till
   brännoffer.
 23. Och han skall, för att förklaras ren, bära allt detta till
   prästen på åttonde dagen, till uppenbarelsetältets ingång, inför
   HERRENS ansikte.
 24. Och prästen skall taga skuldofferslammet och tillhörande log
   olja, och detta skall prästen vifta såsom ett viftoffer inför
   HERRENS ansikte.
 25. Och man skall slakta skuldofferslammet, och prästen skall taga
   av skuldoffrets blod och bestryka högra örsnibben på den som
   skall renas, så ock tummen på hans högra hand och stortån på
   hans högra fot.
 26. Sedan skall prästen gjuta något av oljan i sin vänstra hand,
 27. och prästen skall stänka med sitt högra pekfinger något av oljan
   som han har i sin vänstra hand sju gånger inför HERRENS ansikte.
 28. Och prästen skall med oljan som han har i sin hand bestryka
   högra örsnibben på den som skall renas, så ock tummen på hans
   högra hand och stortån på hans högra fot, ovanpå
   skuldoffersblodet.
 29. Och det som är över av oljan i prästens hand skall han gjuta på
   dens huvud, som skall renas, till att bringa försoning för honom
   inför HERRENS ansikte.
 30. Därefter skall han offra den ena av turturduvorna eller av de
   unga duvorna, vad han nu har kunnat anskaffa;
 31. efter som han har kunnat anskaffa: skall han offra den ena till
   syndoffer och den andra till brännoffer, tillika med
   spisoffret. Så skall prästen bringa försoning inför HERRENS
   ansikte för den som skall renas.

 32. Detta är lagen om den som har varit angripen av spetälska, men
   icke kan anskaffa vad som rätteligen hör till hans rening.

 33. Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

 34. När I kommen in i Kanaans land, som jag vill giva eder till
   besittning, och jag låter något hus i det land I fån till
   besittning bliva angripet av spetälska,
 35. så skall husets ägare gå och anmäla det för prästen och säga:
   »Det synes som om mitt hus vore angripet av spetälska.»
 36. Då skall prästen bjuda att man, innan prästen går in för att
   bese det angripna stället, utrymmer huset, för att icke allt som
   är i huset skall bliva orent. Och därefter skall prästen gå in
   för att bese huset.
 37. Om han då, när han beser det angripna stället, finner att det
   angripna stället på husets vägg bildar grönaktiga eller
   rödaktiga fördjupningar, som visa sig lägre än den övriga
   väggen,
 38. så skall prästen gå ut ur huset, till dörren på huset, och
   stänga huset för sju dagar.
 39. Om då prästen, när han på sjunde dagen kommer igen och beser
   det, finner att fläcken har utbrett sig på husets vägg,
 40. så skall prästen bjuda att man bryter ut de stenar som äro
   angripna, och kastar dem utanför staden på någon oren plats.
 41. Men huset skall man skrapa överallt innantill och kasta det
   avskrapade murbruket utanför staden på någon oren plats.
 42. Och man skall taga andra stenar och sätta in dem i de förras
   ställe och taga annat murbruk och rappa huset därmed.
 43. Om likväl en fläck åter kommer fram på huset, sedan man har
   brutit ut stenarna, och sedan man har skrapat huset, och sedan
   det har blivit rappat,
 44. så skall prästen gå in och bese det, och om han då finner att
   fläcken har utbrett sig på huset, så är detta en elakartad
   spetälska på huset, det är orent.
 45. Och man skall riva ned huset, med dess stenar och trävirke och
   allt murbruk på huset, och föra bort alltsammans utanför staden
   till någon oren plats.
 46. Och om någon har gått in i huset under den tid det skulle vara
   stängt, så skall han vara oren ända till aftonen.
 47. Och om någon har legat i huset, skall han två sina kläder, och
   om någon har ätit i huset, skall också han två sina kläder.
 48. Men om prästen, när han går in och beser huset, finner att
   fläcken icke har utbrett sig på huset, sedan det har blivit
   rappat, så skall han förklara huset rent, ty då är det onda
   hävt.

 49. Och han skall till husets rening taga två fåglar, cederträ,
   rosenrött garn och isop.
 50. Och han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt
   vatten i.
 51. Sedan skall han taga cederträet, isopen, det rosenröda garnet
   och den levande fågeln, och doppa alltsammans i den slaktade
   fågelns blod och det friska vattnet, och stänka på huset sju
   gånger.
 52. Så skall han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet
   och med den levande fågeln, cederträet, isopen och det rosenröda
   garnet.
 53. Och han skall släppa den levande fågeln fri ute på marken
   utanför staden. När han så bringar försoning för huset, då
   bliver det rent.

 54. Detta är lagen om allt slags spetälskesjukdom och
   spetälskeskorv,
 55. om spetälska på kläder och på hus,
 56. om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar,
 57. till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är
   lagen om spetälska.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free