- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 25 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 25 Kapitlet

            Sabbatsår och jubelår.

 1. Och HERREN talade till Mose på Sinai berg och sade:
 2. Tala till Israels barn och säg till dem:

   När I kommen in i det land som jag vill giva eder, skall landet
   hålla sabbat åt HERREN.
 3. I sex år skall du beså din åker, och i sex år skära din vingård
   och inbärga avkastningen av landet,
 4. men under det sjunde året skall landet hava vilosabbat, en
   HERRENS sabbat; då skall du icke beså din åker och icke skära
   din vingård.
 5. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du icke
   skörda, och de druvor som växa på dina oskurna vinträd skall du
   icke avbärga. Det skall vara ett sabbatsvilans år för landet.
 6. Och vad landets sabbat ändå giver skolen I hava till föda: du
   själv, din tjänare och din tjänarinna, din daglönare och din
   inhysesman, de som bo hos dig.
 7. Din boskap och de vilda djuren i ditt land skola ock hava sin
   föda av all dess avkastning.

 8. Och du skall räkna sju årsveckor, det är sju gånger sju år, så
   att tiden för de sju årsveckorna bliver fyrtionio år.
 9. Då skall du i sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, låta
   blåsa i larmbasun; på försoningsdagen skolen I blåsa i basun
   över hela edert land.
 10. Och I skolen helga det femtionde året och utropa frihet i landet
   för alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för eder;
   var och en av eder skall då återfå sin arvsbesittning, var och
   en av eder skall återfå sin släktegendom.
 11. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för eder; då skolen I
   icke så något, och vad som då växer upp av spillsäden skolen I
   icke skörda, och I skolen då icke avbärga edra oskurna vinträd.
 12. Ty det är ett jubelår; heligt skall det vara för eder. Från
   själva marken skolen I hämta eder föda, av dess avkastning.

 13. Under ett sådant jubelår skall var och en av eder återfå sin
   arvsbesittning.
 14. Om I alltså säljer något åt eder nästa eller köpen något av eder
   nästa, skolen I icke göra varandra orätt:
 15. efter antalet år från jubelåret skall du betala din nästa, efter
   antalet årsgrödor skall han få betalning av dig.
 16. Alltefter som åren äro flera skall du betala högre pris, och
   alltefter som åren äro färre skall du betala lägre pris; ty ett
   visst antal grödor är det han säljer till dig.
 17. I skolen icke göra varandra orätt du skall frukta din Gud; ty
   jag är HERREN, eder Gud.
 18. Och I skolen göra efter mina stadgar, och mina rätter skolen I
   hålla och skolen göra efter dem; då skolen I bo trygga i landet.
 19. Och landet skall giva sin frukt, så att I haven nog att äta, och
   I skolen bo trygga däri.
 20. Och om I frågen: »Vad skola vi äta under det sjunde året, om vi
   icke få så och icke få inbärga vår gröda?»,
 21. så mån I veta att jag skall bjuda min välsignelse komma över
   eder under det sjätte året, så att det giver gröda för de tre
   åren.
 22. Och ännu när I under det åttonde året sån, skolen I hava av den
   gamla grödan att äta; ända till dess att grödan på det nionde
   året har kommit in, skolen I hava gammalt att äta.

 23. När I säljen jord, skolen I icke sälja den för evärdlig tid, ty
   landet är mitt; I ären ju främlingar och gäster hos mig.
 24. I hela det land I fån till besittning skolen I medgiva rätt att
   återbörda jordegendom.
 25. Om din broder råkar i armod och säljer något av sin
   arvsbesittning, så må hans närmaste bördeman komma till honom
   och återbörda det brodern har sålt.
 26. Och om någon icke har någon bördeman, men han själv kommer i
   tillfälle att anskaffa vad som behöves för att återbörda,
 27. så skall han räkna efter, huru många år som hava förflutit ifrån
   försäljningen, och betala lösen för de återstående åren åt den
   man till vilken han sålde, och han skall så återfå sin
   besittning.
 28. Men om han icke förmår anskaffa vad som behöves till att betala
   honom, så skall det han har sålt förbliva i köparens hand intill
   jubelåret. Men på jubelåret skall det frånträdas, och han skall
   då återfå sin besittning.

 29. Om någon säljer ett boningshus i en stad som är omgiven med
   murar, så skall han hava rätt att återbörda det innan ett år har
   förflutit, sedan han sålde det; hans rätt att återbörda det är
   då inskränkt till viss tid.
 30. Men om det icke har blivit återbördat, förrän hela året är ute,
   så skall huset, om det ligger i en stad som är omgiven med
   murar, förbliva köparens och hans efterkommandes egendom för
   evärdlig tid; det skall då icke frånträdas på jubelåret.
 31. Men hus i sådana byar som icke hava murar omkring sig skola
   räknas till landets åkermark; de skola kunna återbördas, och på
   jubelåret skola de frånträdas.
 32. Dock skola leviterna inom de städer som äro deras arvsbesittning
   hava evärdlig rätt att återbörda husen i städerna
 33. Också om någon annan av leviterna inlöser det sålda huset i den
   stad där han har sin besittning, skall det dock frånträdas på
   jubelåret; ty husen i levitstäderna äro leviternas
   arvsbesittning bland Israels barn.
 34. Och ett fält som är utmark omkring någon av deras städer får
   icke säljas, ty det är deras evärdliga besittning.

 35. Om din broder råkar i armod och kommer på obestånd hos dig, så
   skall du taga dig an honom; såsom en främling eller en
   inhysesman skall han få leva hos dig.
 36. Du skall icke ockra på honom eller taga ränta, ty du skall
   frukta din Gud, och du skall låta din broder leva hos dig.
 37. Du skall icke lämna honom dina penningar på ocker eller lämna
   honom av dina livsmedel mot ränta.
 38. Jag är HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land,
   för att giva eder Kanaans land och vara eder Gud.

 39. Om din broder råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig, skall
   du icke låta honom göra trälarbete;
 40. såsom en daglönare och en inhysesman skall han vara hos dig;
   intill jubelåret skall han tjäna hos dig.
 41. Då skall du giva honom fri, honom själv och hans barn med honom;
   och han skall återfå sin släktegendom, sin fädernebesittning
   skall han återfå.
 42. Ty de äro mina tjänare, som jag har fört ut ur Egyptens land; de
   skola icke säljas såsom man säljer trälar.
 43. Du skall icke med hårdhet bruka din makt över dem; du skall
   frukta din Gud.
 44. Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så
   skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som
   bo runt omkring eder.
 45. I mån ock köpa sådana ibland barnen till inhysesmännen som bo
   hos eder och bland personer av deras släkt, som I haven hos
   eder, och som äro födda i edert land; sådana skola förbliva eder
   egendom.
 46. Och dem mån I hava att lämna såsom arv åt edra barn efter eder,
   till egendom och besittning; dem kunnen I hava till trälar
   evärdligen. Men ibland edra bröder, Israels barn, skall ingen
   med hårdhet bruka sin makt över den andre.

 47. Om en främling eller en inhysesman hos dig kommer till välstånd,
   och en din broder råkar i armod hos honom och säljer sig åt
   främlingen som bor inhyses hos dig, eller eljest åt någon som
   tillhör en främlingssläkt,
 48. så skall han sedan, efter det att han har sålt sig, kunna lösas
   ut; någon av hans bröder må lösa honom;
 49. eller ock må hans farbroder eller hans farbroders son lösa
   honom, eller må någon annan nära blodsförvant av hans släkt lösa
   honom; eller om han kommer i tillfälle därtill, må han själv
   lösa sig.
 50. Därvid skall han, jämte den som har köpt honom, räkna efter,
   huru lång tid som har förflutit ifrån det år då han sålde sig åt
   honom till jubelåret; och det pris för vilket han såldes skall
   uppskattas efter årens antal; hans arbetstid hos honom skall
   beräknas till samma värde som en daglönares.
 51. Om ännu många år äro kvar, skall han såsom lösen för sig betala
   en motsvarande del av det penningbelopp som han köptes för.
 52. Om däremot allenast få år återstå till jubelåret, så skall han
   räkna efter detta, sig till godo, och betala lösen för sig efter
   antalet av sina år.
 53. Såsom en daglönare som är lejd för år skall man behandla honom
   ingen må inför dina ögon med hårdhet bruka sin makt över honom.
 54. Men om han icke bliver löst på något av de nämnda sätten, så
   skall han på jubelåret givas fri, han själv och hans barn med
   honom.
 55. Ty Israels barn äro mina tjänare; de äro mina tjänare, som jag
   har fört ut ur Egyptens land. Jag är HERREN, eder Gud.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free