- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 26 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 26 Kapitlet

        Varning för avguderi. Löftet till dem
         som hålla lagen, hotelser mot dess
               överträdare.

 1. I skolen icke göra eder några av gudar, ej heller uppresa åt
   eder något beläte eller någon stod, eller uppsätta i edert land
   stenar med inhuggna bilder, för att tillbedja vid dem; ty jag är
   HERREN, eder Gud.
 2. Mina sabbater skolen I hålla, och för min helgedom skolen I hava
   fruktan. Jag är HERREN.

 3. Om I vandren efter mina stadgar och hållen mina bud och gören
   efter dem,
 4. så skall jag giva eder regn i rätt tid, så att jorden giver sin
   gröda och träden på marken bära sin frukt.
 5. Och trösktiden skall hos eder räcka intill vinbärgningen, och
   vinbärgningen skall räcka intill såningstiden, och I skolen hava
   bröd nog att äta och skolen bo trygga i edert land.
 6. Och jag skall skaffa frid i landet, och I skolen få ro, och
   ingen skall förskräcka eder. Jag skall göra slut på vilddjuren i
   landet, och intet svärd skall gå fram genom edert land.
 7. I skolen jaga edra fiender framför eder, och de skola falla för
   edra svärd.
 8. Fem av eder skola jaga hundra framför sig, och hundra av eder
   skola jaga tiotusen, och edra fiender skola falla för edra
   svärd.
 9. Och jag skall vända mig till eder och göra eder fruktsamma och
   för öka eder, och jag skall upprätthålla mitt förbund med eder.
 10. Och gammal gröda, som länge har legat inne, skolen I hava att
   äta; I skolen nödgas skaffa den gamla undan för den nya.
 11. Och jag skall uppresa min boning mitt ibland eder, och min själ
   skall icke försmå eder.
 12. Jag skall vandra mitt ibland eder och vara eder Gud, och I
   skolen vara mitt folk.
 13. Jag är HERREN, eder Gud, som förde eder ut ur Egyptens land, för
   att I icke skullen vara trälar där; och jag har brutit sönder
   edert ok och låtit eder gå med upprätt huvud.

 14. Men om I icke hören mig och icke gören efter alla dessa bud,
 15. om I förkasten mina stadgar, och om edra själar försmå mina
   rätter, så att I icke gören efter alla mina bud, utan bryten
   mitt förbund,
 16. då skall ock jag handla på samma sätt mot eder: jag skall
   hemsöka eder med förskräckliga olyckor, med tärande sjukdom och
   feber, så att edra ögon försmäkta och eder själ förtvinar; och I
   skolen förgäves så eder säd, ty edra fiender skola äta den.
 17. Jag skall vända mitt ansikte mot eder, och I skolen bliva slagna
   av edra fiender; och de som hata eder skola råda över eder, och
   I skolen fly, om ock ingen förföljer eder.

 18. Om I, detta oaktat, icke hören mig, så skall jag tukta eder
   sjufalt värre för edra synders skull.
 19. Jag skall krossa eder stolta makt. Jag skall låta eder himmel
   bliva såsom järn och eder jord såsom koppar.
 20. Och eder möda skall vara förspilld, ty eder jord skall icke giva
   sin gröda, och träden i landet skola icke bära sin frukt.

 21. Om I ändå vandren mig emot och icke viljen höra mig, så skall
   jag slå eder sjufalt värre, såsom edra synder förtjäna.
 22. Jag skall sända över eder vilddjur, som skola döda edra barn och
   fördärva eder boskap och minska edert eget antal, så att edra
   vägar bliva öde.

 23. Om I, detta oaktat, icke låten varna eder av mig, utan vandren
   mig emot,
 24. så skall också jag vandra eder emot och slå eder sjufalt för
   edra synders skull.
 25. Jag skall låta eder drabbas av ett hämndesvärd, som skall hämnas
   mitt förbund, och I skolen nödgas församla eder i städerna; men
   där skall jag sända pest bland eder, och I skolen bliva givna i
   fiendehand.
 26. Jag skall så fördärva edert livsuppehälle, att edert bröd skall
   kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor, och edert bröd skall
   lämnas ut efter vikt, och när I äten, skolen I icke bliva mätta.

 27. Om I, detta oaktat, icke hören mig, utan vandren mig emot,
 28. så skall också jag i vrede vandra eder emot och tukta eder
   sjufalt för edra synders skull.
 29. I skolen nödgas äta edra söners kött och äta edra döttrars kött.
 30. Jag skall ödelägga edra offerhöjder och utrota edra solstoder;
   jag skall kasta edra döda kroppar på edra eländiga avgudars döda
   kroppar, ty min själ skall försmå eder.
 31. Och jag skall göra edra städer till ruiner och föröda edra
   helgedomar, och jag skall icke mer med välbehag känna lukten av
   edra offer.
 32. Jag skall själv ödelägga landet, så att edra fiender, som bo
   däri, skola häpna däröver.
 33. Men eder skall jag förströ bland hedningarna, och jag skall
   förfölja eder med draget svärd; så skall edert land bliva en
   ödemark, och edra städer skola bliva ruiner.

 34. Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, då, under hela
   den tid det ligger öde och I ären i edra fienders land. Ja, då
   skall landet hålla sabbat och giva gottgörelse för sina
   sabbater.
 35. Hela den tid det ligger öde skall det hålla sabbat och få den
   vila det icke fick på edra sabbater, då I bodden däri.
 36. Och åt dem som bliva kvar av eder skall jag giva försagda
   hjärtan i deras fienders länder, så att de jagas på flykten av
   ett prasslande löv som röres av vinden, och fly, såsom flydde de
   för svärd, och falla, om ock ingen förföljer dem.
 37. Och de skola stupa på varandra, likasom för svärd, om ock ingen
   förföljer dem. Ja, I skolen icke kunna hålla stånd mot edra
   fiender.
 38. I skolen förgås bland hedningarna, och edra fienders land skall
   förtära eder.
 39. Och de som bliva kvar av eder skola försmäkta i edra fienders
   land, genom sin egen missgärning, och försmäkta tillika genom
   sina fäders missgärning, likasom dessa hava gjort.

 40. Och de skola nödgas bekänna den missgärning de själva hava
   begått, och den deras fäder hava begått, genom att handla
   trolöst mot mig, och huru de hava vandrat mig emot
 41. -- varför också jag måste vandra dem emot och föra dem bort i
   deras fienders land -- ja, då skola deras oomskurna hjärtan
   nödgas ödmjuka sig, då skola de få umgälla sin missgärning.
 42. Och då skall jag tänka på mitt förbund med Jakob, då skall jag
   ock tänka på mitt förbund med Isak och på mitt förbund med
   Abraham, och på landet skall jag tänka.
 43. Ty landet måste bliva övergivet av dem och så få gottgörelse för
   sina sabbater genom att bliva öde när folket är borta, och
   själva skola de få umgälla sin missgärning, därför, ja, därför
   att de förkastade mina rätter, och därför att deras själar
   försmådde mina stadgar.
 44. Men detta oaktat skall jag, medan de äro i sina fienders land,
   icke så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter
   mitt förbund med dem; ty jag är HERREN, deras Gud.
 45. Nej, till fromma för dem skall jag tänka på förbundet med
   förfäderna, som jag förde ut ur Egyptens land, inför
   hedningarnas ögon, på det att jag skulle vara deras Gud. Jag är
   HERREN.

 46. Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde
   mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_26.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free