- Project Runeberg -  Bibeln /
Tredje Mosebok (Leviticus), 27 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Tredje Mosebok (Leviticus), 27 Kapitlet

            Löfteslösen och tionde.

 1. Och HERREN talade till Mose och sade:
 2. Tala till Israels barn och säg till dem:

   Om någon skall fullgöra ett löfte, ett sådant varvid du har att
   bestämma värdet på personer som lovas åt HERREN, så gäller
   följande:
 3. Om värdet skall bestämmas för en man som är mellan tjugu och
   sextio år gammal, så skall du bestämma detta till femtio siklar
   silver, efter helgedomssikelns vikt.
 4. Om frågan gäller en kvinna, så skall du bestämma värdet till
   trettio siklar.
 5. Om frågan gäller någon som är mellan fem år och tjugu år gammal,
   så skall det värde du bestämmer vara för mankön tjugu siklar och
   för kvinnkön tio siklar.
 6. Om frågan gäller någon som är mellan en månad och fem år gammal,
   så skall det värde du bestämmer vara för mankön fem siklar
   silver och för kvinnkön tre siklar silver.
 7. Om frågan gäller någon som är sextio år gammal eller därutöver,
   så skall det värde du bestämmer vara, om det är en man, femton
   siklar, men för en kvinna skall det vara tio siklar.
 8. Är någon i sådant armod att han icke kan betala det värde du
   bestämmer, så skall han ställas fram inför prästen, och prästen
   skall då bestämma ett värde för honom; efter vad den som har
   gjort löftet kan anskaffa skall prästen bestämma värdet för
   honom.

 9. Om frågan gäller boskap, av de lag man får bära fram såsom offer
   åt HERREN, så skall allt sådant, när man har givit det åt
   HERREN, vara heligt;
 10. man skall icke utväxla eller utbyta det, vare sig ett bättre mot
   ett sämre eller ett sämre mot ett bättre. Om någon likväl
   utbyter ett djur mot ett annat, så skall både det förra och det
   som har blivit lämnat i utbyte vara heligt.
 11. Men om frågan gäller något slags orent djur, ett sådant som man
   icke får bära fram såsom offer åt HERREN, så skall djuret
   ställas fram inför prästen;
 12. och prästen skall bestämma dess värde, alltefter som det är
   bättre eller sämre. Såsom du -- prästen -- bestämmer det, så
   skall det vara.
 13. Och om ägaren vill lösa djuret, så skall han till det värde du
   har bestämt lägga femtedelen av värdet.

 14. Om någon helgar sitt hus, för att det skall vara helgat åt
   HERREN, så skall prästen bestämma dess värde, alltefter som det
   är bättre eller sämre. Såsom prästen bestämmer dess värde, så
   skall det förbliva.
 15. Och om den som har helgat sitt hus vill lösa det, så skall han
   till det värde i penningar du har bestämt lägga femtedelen
   därav; då bliver det hans.

 16. Om någon helgar åt HERREN ett stycke åker av sin arvsbesittning
   så skall du bestämma dess värde efter utsädet därpå: mot var
   homer utsädeskorn skola svara femtio siklar silver.
 17. Om han helgar sin åker ända från jubelåret, så skall det
   förbliva vid det värde du bestämmer.
 18. Men om han helgar sin åker efter jubelåret, då skall prästen åt
   honom beräkna penningvärdet efter antalet av de år som återstå
   till nästa jubelår; och ett motsvarande avdrag skall göras på
   det värde du förut har bestämt.
 19. Och om den som har helgat åkern vill lösa den, så skall han till
   det värde i penningar du har bestämt lägga femtedelen därav; då
   förbliver den hans.
 20. Om han icke löser åkern, men säljer den åt någon annan, så får
   åkern sedan icke lösas,
 21. utan när åkern frånträdes på jubelåret, skall den vara helgad åt
   HERREN, likasom en tillspillogiven åker; hans arvsbesittning
   tillfaller då prästen.

 22. Om någon helgar åt HERREN en åker som han har köpt, en som icke
   hör till hans arvsbesittning,
 23. så skall prästen åt honom räkna ut beloppet av det bestämda
   värdet intill jubelåret; och han skall samma dag erlägga detta
   värde, som du har bestämt; det skall vara helgat åt HERREN.
 24. Men på jubelåret skall åkern återgå till den av vilken den har
   blivit köpt, och vilkens arvejord den är.
 25. Och när du bestämmer något värde, skall det alltid bestämmas i
   helgedomssiklar, sikeln räknad till tjugu gera.

 26. Men det som är förstfött ibland boskap, och som tillhör HERREN
   redan såsom förstfött, det skall ingen helga; vare sig det är
   ett djur av fäkreaturen eller ett djur av småboskapen, tillhör
   det redan HERREN
 27. Men om frågan gäller något orent djur, så skall man lösa det
   efter det värde du bestämmer och lägga femtedelen av värdet
   därtill. Om det icke löses, så skall det säljas efter det värde
   du bestämmer.

 28. Och om frågan gäller något tillspillogivet, vad någon har givit
   till spillo åt HERREN av sin egendom, det må vara en människa
   eller ett boskapsdjur eller den åker som är hans arvsbesittning,
   så får sådant varken säljas eller lösas; allt tillspillogivet är
   högheligt och tillhör HERREN.
 29. En människa som har blivit tillspillogiven får aldrig lösas; en
   sådan måste dödas.

 30. Och all tionde av jorden, vare sig av säden på jorden eller av
   trädens frukt, tillhör HERREN; den är helgad åt HERREN.
 31. Om någon vill lösa något av sin tionde, så skall han lägga
   femtedelen av värdet därtill.
 32. Och vad beträffar tionde av fäkreatur eller av småboskap, allt
   som går under herdestaven, så skall av allt detta vart tionde
   djur vara helgat åt HERREN;
 33. man skall icke efterforska om det är bättre eller sämre, och man
   får icke utbyta det. Om någon likväl utbyter djuret, så skall
   både detta och det som har blivit lämnat i utbyte vara heligt;
   det får icke lösas.
 34. Dessa äro de bud som HERREN på Sinai berg gav Israels barn genom
   Mose.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/03_27.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free