- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 1 Kapitlet

        Mönstring av Israels stammar i Sinais
                öken.

 1. Och HERREN talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet,
   på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras
   uttåg ur Egyptens land; han sade:
 2. »Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter
   deras släkter och efter deras familjer, vart namn räknat
   särskilt, allt mankön, var person för sig;
 3. alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller
   därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du
   och Aron.
 4. I skolen därvid taga till eder en man av var stam, den som är
   huvudman för sin stams familjer.
 5. Och dessa äro namnen på de män som skola biträda eder: av Ruben:
   Elisur, Sedeurs son;
 6. av Simeon: Selumiel, Surisaddais son;
 7. av Juda: Naheson, Amminadabs son;
 8. av Isaskar: Netanel, Suars son;
 9. av Sebulon: Eliab, Helons son;
 10. av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse:
   Gamliel, Pedasurs son;
 11. av Benjamin: Abidan, Gideonis son;
 12. av Dan: Ahieser, Ammisaddais son;
 13. av Aser: Pagiel, Okrans son;
 14. av Gad: Eljasaf, Deguels son;
 15. av Naftali: Ahira, Enans son.»
 16. Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina
   fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.

 17. Och Mose och Aron togo till sig dessa namngivna män;
 18. och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i
   andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina
   släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de
   som voro tjugu år gamla eller därutöver, var person för sig,
 19. allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i
   Sinais öken.

 20. Och avkomlingarna av Rubens, Israels förstföddes, söner,
   upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart
   namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som
   voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 21. så många av Rubens stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiosex
   tusen fem hundra.

 22. Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn
   räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 23. så många av Simeons stam som inmönstrades, utgjorde femtionio
   tusen tre hundra.

 24. Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och
   efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 25. så många av Gads stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiofem tusen
   sex hundra femtio.

 26. Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och
   efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 27. så många av Juda stam som inmönstrades, utgjorde sjuttiofyra
   tusen sex hundra.

 28. Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 29. så många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra
   tusen fyra hundra.

 30. Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 31. så många av Sebulons stam som inmönstrades, utgjorde femtiosju
   tusen fyra hundra.

 32. Avkomlingarna av Josefs söner:

   Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 33. så många av Efraims stam som inmönstrades; utgjorde fyrtio tusen
   fem hundra.

 34. Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 35. så många av Manasse stam som inmönstrades, utgjorde trettiotvå
   tusen två hundra.

 36. Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 37. så många av Benjamins stam som inmönstrades, utgjorde trettiofem
   tusen fyra hundra.

 38. Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och
   efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 39. så många av Dans stam som inmönstrades, utgjorde sextiotvå tusen
   sju hundra.

 40. Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och
   efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 41. så många av Asers stam som inmönstrades, utgjorde fyrtioett
   tusen fem hundra.

 42. Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter
   och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro
   tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
 43. så många av Naftali stam som inmönstrades, utgjorde femtiotre
   tusen fyra hundra.

 44. Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och
   Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en
   sin stamfamilj.
 45. Och alla de av Israels barn som inmönstrades, efter deras
   familjer, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla
   stridbara män i Israel,
 46. alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra
   femtio.
 47. Men leviterna i sin fädernestam blevo icke inmönstrade med de
   övriga.

 48. Ty HERREN talade till Mose och sade:
 49. Levi stam allenast skall du icke inmönstra, och du skall icke
   räkna antalet av dem med de övriga israeliterna;
 50. utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets
   tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De
   skola bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst
   därvid; och runt omkring tabernaklet skola de hava sitt läger.
 51. När tabernaklet skall bryta upp, skola leviterna nedtaga det,
   och när tabernaklet skall slås upp, skola leviterna uppsätta
   det; men om någon främmande kommer därvid, skall han dödas.
 52. De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger,
   och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar;
 53. men leviterna skola lägra sig runt omkring vittnesbördets
   tabernakel, för att icke förtörnelse må komma över Israels barns
   menighet; och leviterna skola iakttaga vad som är att iakttaga
   vid vittnesbördets tabernakel.

 54. Och Israels barn gjorde så; de gjorde i alla stycken såsom
   HERREN hade bjudit Mose.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free