- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 3 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 3 Kapitlet

          Räkning av leviterna och av de
        förstfödde. Föreskrifter om leviternas
           tjänstgöring vid helgedomen.

 1. Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt, vid den tid då
   HERREN talade med Mose på Sinai berg.
 2. Dessa äro namnen på Arons söner: Nadab, den förstfödde, och
   Abihu, Eleasar och Itamar.
 3. Dessa voro namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade
   mottagit handfyllning till att vara präster.
 4. Men Nadab och Abihu föllo döda ned inför HERRENS ansikte, när de
   framburo främmande eld inför HERRENS ansikte i Sinais öken; och
   de hade inga söner. Sedan voro Eleasar och Itamar präster under
   sin fader Aron.

 5. Och HERREN talade till Mose och sade:
 6. Levi stam skall du låta få tillträde hit; du skall låta dem stå
   inför prästen Aron för att betjäna honom.
 7. De skola iakttaga vad han har att iakttaga, och vad hela
   menigheten har att iakttaga, inför uppenbarelsetältet, i det att
   de förrätta tjänsten vid tabernaklet.
 8. Och de skola hava vården om alla uppenbarelsetältets tillbehör,
   och iakttaga vad Israels barn hava att iakttaga, i det att de
   förrätta tjänsten vid tabernaklet.
 9. Alltså skall du giva leviterna åt Aron och hans söner; de skola
   vara honom givna såsom gåva av Israels barn.
 10. Men Aron och hans söner skall du anbefalla att iakttaga vad som
   hör till deras prästämbete. Om någon främmande kommer därvid,
   skall han dödas.
 11. Och HERREN talade till Mose och sade:
 12. Se, jag har själv bland Israels barn uttagit leviterna i stället
   för allt förstfött bland Israels barn, allt som öppnar
   moderlivet, så att leviterna skola tillhöra mig.
 13. Ty mig tillhör allt förstfött; på den dag då jag slog allt
   förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i
   Israel, såväl människor som boskap. Mig skola de tillhöra. Jag
   är HERREN.

 14. Och HERREN talade till Mose i Sinais öken och sade:
 15. Mönstra Levi barn, efter deras familjer och efter deras släkter;
   alla av mankön som äro en månad gamla eller därutöver skall du
   inmönstra.
 16. och Mose inmönstrade dem efter HERRENS befallning, såsom honom
   hade blivit bjudet.
 17. Och dessa voro Levis söner, efter deras namn: Gerson, Kehat och
   Merari.
 18. Och dessa voro namnen på Gersons söner, efter deras släkter:
   Libni och Simei.
 19. Och Kehats söner efter sina släkter voro Amram och Jishar,
   Hebron och Ussiel.
 20. Och Meraris söner efter sina släkter voro Maheli och Musi. Dessa
   voro leviternas släkter, efter deras familjer.

 21. Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt;
   dessa voro gersoniternas släkter.
 22. De av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem av
   mankön som voro en månad gamla eller därutöver dessa inmönstrade
   utgjorde sju tusen fem hundra.
 23. Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet,
   västerut.
 24. Och hövding för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son.
 25. Och Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet hava vården om
   själva tabernaklet och dess täckelse, om dess överdrag och om
   förhänget för ingången till uppenbarelsetältet,
 26. vidare om förgårdens omhängen och om förhänget för ingången till
   förgården, som omgav tabernaklet och altaret, så ock om dess
   streck -- vad arbete nu kunde förekomma därvid.

 27. Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt
   hebroniternas släkt och ussieliternas släkt; dessa voro
   kehatiternas släkter.
 28. När man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller
   därutöver, utgjorde de åtta tusen sex hundra; dessa voro de som
   skulle hava vården om de heliga föremålen.
 29. Kehats barns släkter hade sitt läger vid sidan av tabernaklet,
   söderut.
 30. Och hövding för de kehatitiska släkternas stamfamilj; var
   Elisafan, Ussiels son.
 31. De skulle hava vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och
   de tillbehör till de heliga föremålen, som begagnades vid
   gudstjänsten, så ock om förhänget och om allt arbete därvid.
 32. Men överhövding över alla leviterna var Eleasar, prästen Arons
   son; han var förman för dem som skulle hava vården om de heliga
   föremålen.

 33. Från Merari härstammade maheliternas släkt och musiternas släkt;
   dessa voro merariternas släkter.
 34. Och de av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem
   av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde sex
   tusen två hundra.
 35. Och hövding för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel,
   Abihails son. De hade sitt läger vid sidan av tabernaklet,
   norrut.
 36. Och Meraris barn fingo till åliggande att hava vården om
   bräderna till tabernaklet, om dess tvärstänger, stolpar och
   fotstycken och om alla dess tillbehör och om allt arbete därvid,
 37. så ock om stolparna till förgården runt omkring med deras
   fotstycken, deras pluggar och streck.

 38. Men mitt för tabernaklet, på framsidan, mitt för
   uppenbarelsetältet, österut, hade Mose och Aron och hans söner
   sitt läger; dessa skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid
   helgedomen, vad Israels barn hade att iakttaga; men om någon
   främmande kom därvid, skulle han dödas.

 39. De inmönstrade av leviterna som Mose och Aron inmönstrade efter
   deras släkter, enligt HERRENS befallning, alla av mankön som
   voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde tillsammans
   tjugutvå tusen.

 40. Och HERREN sade till Mose: Mönstra allt förstfött av mankön
   bland Israels barn, alla som äro en månad gamla eller därutöver,
   och räkna antalet av deras namn.
 41. Och tag ut åt mig -- ty jag är HERREN -- leviterna i stället för
   allt förstfött bland Israels barn, så ock leviternas boskap i
   stället för allt förstfött bland Israels barns boskap.

 42. Och Mose mönstrade allt förstfött bland Israels barn, såsom
   HERREN hade bjudit honom.
 43. Och de förstfödde av mankön, vart namn räknat särskilt, de som
   voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde, så många som
   inmönstrades, tillsammans tjugutvå tusen två hundra sjuttiotre.

 44. Och HERREN talade till Mose och sade:
 45. Du skall uttaga leviterna i stället för allt förstfött bland
   Israels barn, så ock leviternas boskap i stället för dessas
   boskap; så att leviterna skola tillhöra mig. Jag är HERREN.
 46. Men till lösen för de två hundra sjuttiotre personer med vilka
   antalet av Israels barns förstfödde överstiger leviternas antal,
 47. skall du taga fem siklar för var person; du skall taga upp dessa
   efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugu gera.
 48. Och du skall giva penningarna åt Aron och hans söner såsom lösen
   för de övertaliga bland folket.

 49. Och Mose tog lösesumman av dem som voro övertaliga, när man
   räknade dem som voro lösta genom leviterna.
 50. Av Israels barns förstfödde tog han penningarna, ett tusen tre
   hundra sextiofem siklar, efter helgedomssikelns vikt.
 51. Och Mose gav lösesumman åt Aron och hans söner, efter HERRENS
   befallning, såsom HERREN hade bjudit Mose.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free