- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 4 Kapitlet

          Leviternas tjänsteåligganden.

 1. Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
 2. Räknen bland Levi barn antalet av Kehats barn, efter deras
   släkter och efter deras familjer,
 3. dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, alla tjänstbara män som kunna förrätta sysslor vid
   uppenbarelsetältet.
 4. Och detta skall vara Kehats barns tjänstgöring vid
   uppenbarelsetältet: de skola hava hand om de högheliga
   föremålen.
 5. När lägret skall bryta upp, skola Aron och hans söner gå in och
   taga ned den förlåt som hänger framför arken och med den
   övertäcka vittnesbördets ark;
 6. däröver skola de lägga ett överdrag av tahasskinn och över detta
   ytterligare breda ett kläde, helt och hållet mörkblått; sedan
   skola de sätta in stängerna.
 7. Och över skådebrödsbordet skola de breda ett mörkblått kläde och
   ställa därpå faten, skålarna och bägarna, ävensom kannorna till
   drickoffren; »det beständiga brödet» skall ock läggas därpå.
 8. Häröver skola de breda ett rosenrött kläde och betäcka detta med
   ett överdrag av tahasskinn; sedan skola de sätta in stängerna.
 9. Och de skola taga ett mörkblått kläde och därmed övertäcka
   ljusstaken och dess lampor, lamptänger och brickor, så ock alla
   tillhörande oljekärl som begagnas under tjänstgöringen därvid;
 10. och de skola lägga den med alla dess tillbehör i ett överdrag av
   tahasskinn och sedan lägga alltsammans på en bår.
 11. Över det gyllene altaret skola de likaledes breda ett mörkblått
   kläde och betäcka detta med ett överdrag av tahasskinn, sedan
   skola de sätta in stängerna.
 12. Och de skola taga alla gudstjänstredskap, som begagnas vid
   tjänstgöringen i helgedomen, och lägga dem i ett mörkblått kläde
   och betäcka dem med ett överdrag av tahasskinn, och sedan lägga
   dem på en bår.
 13. Och de skola taga bort askan från altaret och breda över det ett
   purpurrött kläde
 14. och lägga därpå alla tillbehör som begagnas under tjänstgöringen
   därvid, fyrfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, korteligen,
   altarets alla tillbehör; och däröver skola de breda ett överdrag
   av tahasskinn och så sätta in stängerna.

 15. Sedan nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så
   hava övertäckt de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa
   heliga föremål, skola därefter Kehats barn komma för att bära;
   men de må icke röra vid de heliga föremålen, ty då skola de
   dö. Detta är vad Kehats barn hava att bära av det som hör till
   uppenbarelsetältet.

 16. Och Eleasars, prästen Arons sons åliggande skall vara att hava
   vården om oljan till ljusstaken, om den välluktande rökelsen, om
   det dagliga spisoffret och om smörjelseoljan; hans åliggande
   skall vara att hava vården om hela tabernaklet och om allt vad
   däri är, de heliga föremålen och deras tillbehör.

 17. Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
 18. Låten icke kehatiternas släktgren utrotas ur leviternas stam.
 19. Utan gören på följande sätt med dem, för att de må leva och icke
   dö, när de nalkas de högheliga föremålen: Aron och hans söner
   skola gå in och anvisa var och en av dem vad han har att göra
   eller bära
 20. men själva må de icke gå in och se de heliga föremålen, icke ens
   ett ögonblick, ty då skola de dö.

 21. Och HERREN talade till Mose och sade:
 22. Räkna ock antalet av Gersons barn, efter deras familjer och
   efter deras släkter.
 23. Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta
   arbete vid uppenbarelsetältet.
 24. Detta skall vara gersoniternas släkters tjänstgöring, vad de
   hava att göra och vad de hava att bära:
 25. de skola bära de tygvåder av vilka tabernaklet bildas,
   uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av
   tahasskinn som ligger ovanpå detta, förhänget för ingången till
   uppenbarelsetältet,
 26. vidare omhängena till förgården, förhänget för porten till
   förgården, som omgiver tabernaklet och altaret, så ock
   tillhörande streck och alla redskap till arbetet därvid; och
   allt som härvid är att göra skola de förrätta.
 27. På det sätt Aron och hans söner bestämma skall Gersons barns
   hela tjänstgöring försiggå, i fråga om allt vad de hava att bära
   och göra; och I skolen överlämna i deras vård allt vad de hava
   att bära.
 28. Detta är den tjänstgöring som Gersons barns släkter skola hava
   vid uppenbarelsetältet; och vad de hava att iakttaga skola de
   utföra under ledning av Itamar, prästen Arons son

 29. Meraris barn skall du inmönstra, efter deras släkter och efter
   deras familjer.
 30. Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta
   arbete vid uppenbarelsetältet.
 31. Och detta är vad som skall åligga dem att bära, allt vad som hör
   till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet: bräderna till
   tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken,
 32. så ock stolparna till förgården runt omkring med deras
   fotstycken, pluggar och streck, korteligen, alla deras tillbehör
   och allt som hör till arbetet därvid; och I skolen lämna dem
   uppgift på de särskilda föremål som det åligger dem att bära.
 33. Detta skall vara de meraritiska släkternas tjänstgöring, allt
   vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet; och
   det skall utföras under ledning av Itamar, prästen Arons son.

 34. Och Mose och Aron och menighetens hövdingar inmönstrade Kehats
   barn, efter deras släkter och efter deras familjer,
 35. dem som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid
   uppenbarelsetältet.
 36. Och de av dem som inmönstrades, efter deras släkter, utgjorde
   två tusen sju hundra femtio.
 37. Så många voro de av kehatiternas släkter som inmönstrades,
   summan av dem som skulle göra tjänst vid uppenbarelsetältet, de
   som Mose och Aron inmönstrade, efter HERRENS befallning genom
   Mose.

 38. Och de av Gersons barn som inmönstrades, efter deras släkter och
   efter deras familjer,
 39. de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid
   uppenbarelsetältet,
 40. dessa som inmönstrades efter sina släkter och efter sina
   familjer utgjorde två tusen sex hundra trettio.
 41. Så många voro de av Gersons barns släkter som inmönstrades,
   summan av dem som skulle göra tjänst vid uppenbarelsetältet, de
   som Mose och Aron inmönstrade, efter HERRENS befallning.

 42. Och de av Meraris barns släkter som inmönstrades, efter deras
   släkter och efter deras familjer,
 43. de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid
   uppenbarelsetältet,
 44. dessa som inmönstrades efter sina släkter utgjorde tre tusen två
   hundra.
 45. Så många voro de av Meraris barns släkter som inmönstrades, de
   som Mose och Aron inmönstrade efter HERRENS befallning genom
   Mose.

 46. De av leviterna som Mose och Aron och Israels hövdingar
   inmönstrade, efter deras släkter och efter deras familjer,
 47. de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio
   år, alla som kunde förrätta något tjänstgöringsarbete eller
   något bärarearbete vid uppenbarelsetältet,
 48. dessa som inmönstrades utgjorde tillsammans åtta tusen fem
   hundra åttio.
 49. Efter HERRENS befallning blevo de inmönstrade genom Mose, var
   och en till det som han hade att göra eller bära, och var och en
   fick det åliggande som HERREN hade bjudit Mose.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free