- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 7 Kapitlet

          Stamhövdingarnas skänker till
               helgedomen.

 1. Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det,
   med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess
   tillbehör, och smort och helgat detta,
 2. framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för
   stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för
   de inmönstrade.
 3. De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex
   övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn
   och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet.
 4. Och HERREN sade till Mose:
 5. »Tag emot detta av dem för att bruka det till
   uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna,
   alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst.»
 6. Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna.
 7. Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter
   beskaffenheten av deras tjänst;
 8. fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter
   beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av
   Itamar, prästen Arons son;
 9. men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand
   om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna.

 10. Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när
   det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför
   altaret.
 11. Och HERREN sade till Mose: »Låt hövdingarna, en i sänder, var
   och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets
   invigning.»

 12. Och den som på första dagen förde fram sin offergåva var
   Naheson, Amminadabs son, av Juda stam
 13. Hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 14. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 15. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 16. och en bock till syndoffer,
 17. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Nahesons, Amminadabs sons, offergåva.

 18. På andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar,
   fram sin gåva;
 19. han framförde såsom sin offergåva ett silverfat, ett hundra
   trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar,
   efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet
   med olja, till spisoffer,
 20. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 21. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 22. och en bock till syndoffer,
 23. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

 24. På tredje dagen kom hövdingen för Sebulons barn, Eliab, Helons
   son;
 25. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer
 26. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 27. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 28. och en bock till syndoffer,
 29. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

 30. På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens barn, Elisur, Sedeurs
   son;
 31. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 32. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 33. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 34. och en bock till syndoffer,
 35. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.

 36. På femte dagen kom hövdingen för Simeons barn, Selumiel,
   Surisaddais son;
 37. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 38. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 39. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 40. och en bock till syndoffer,
 41. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Selumiels, Surisaddais sons, offergåva.

 42. På sjätte dagen kom hövdingen för Gads barn, Eljasaf, Deguels
   son;
 43. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 44. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 45. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 46. och en bock till syndoffer,
 47. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

 48. På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims barn, Elisama,
   Ammihuds son;
 49. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 50. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 51. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 52. och en bock till syndoffer,
 53. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, offergåva.

 54. På åttonde dagen kom hövdingen för Manasse barn, Gamliel,
   Pedasurs son;
 55. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 56. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 57. vidare en ungtjur en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 58. och en bock till syndoffer,
 59. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Gamliels Pedasurs sons, offergåva.

 60. På nionde dagen kom hövdingen för Benjamins barn, Abidan,
   Gideonis son;
 61. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 62. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 63. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 64. och en bock till syndoffer,
 65. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

 66. På tionde dagen kom hövdingen för Dans barn, Ahieser,
   Ammisaddais son;
 67. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 68. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 69. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 70. och en bock till syndoffer,
 71. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddais sons, offergåva.

 72. På elfte dagen kom hövdingen för Asers barn, Pagiel, Okrans son;
 73. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 74. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 75. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 76. och en bock till syndoffer,
 77. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

 78. På tolfte dagen kom hövdingen för Naftali barn, Ahira, Enans
   son;
 79. hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i
   vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter
   helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med
   olja, till spisoffer,
 80. vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
 81. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till
   brännoffer
 82. och en bock till syndoffer,
 83. samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem
   årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

 84. Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning,
   när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv
   guldskålar.
 85. Vart fat kom på ett hundra trettio silversiklar och var skål på
   sjuttio siklar, så att silvret i dessa kärl sammanlagt utgjorde
   två tusen fyra hundra siklar, efter helgedomssikelns vikt.
 86. Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var
   och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i
   skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar.
 87. Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar,
   vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande
   spisoffer, och tolv bockar till syndoffer.
 88. Och tackoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tjugufyra
   tjurar, vartill kommo sextio vädurar, sextio bockar och sextio
   årsgamla lamm. Detta var vad som skänktes till altarets
   invigning, sedan det hade blivit smort.

 89. Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med
   honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå
   vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där
   talade rösten till honom.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free