- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 10 Kapitlet

         Silvertrumpeterna. Uppbrottet från
         Sinai. Förhandling med Hobab. Moses
         bön, när arken bröt upp, och när den
               sattes ned.

 1. Och HERREN talade till Mose och sade:
 2. »Gör dig två trumpeter av silver; i drivet arbete skall du göra
   dem. Dessa skall du bruka, när menigheten skall sammankallas,
   och när lägren skola bryta upp.

 3. När man stöter i dem båda, skall hela menigheten församla sig
   till dig, vid ingången till uppenbarelsetältet.
 4. Men när man stöter allenast i den ena, skola hövdingarna,
   huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig.
 5. Och när I blåsen en larmsignal, skola de läger bryta upp, som
   ligga österut.
 6. Men när I blåsen larmsignal för andra gången, skola de läger
   bryta upp, som ligga söderut. När lägren skola bryta upp, skall
   man blåsa larmsignal,
 7. men när församlingen skall sammankallas, skolen I icke blåsa
   larmsignal, utan stöta i trumpeterna.
 8. Och Arons söner, prästerna, äro de som skola blåsa i
   trumpeterna. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från
   släkte till släkte.
 9. Och om I, i edert land, dragen ut till strid mot någon eder ovän
   som angriper eder, så skolen I blåsa larmsignal med trumpeterna;
   härigenom skolen I då bringas i åminnelse inför HERRENS, eder
   Guds, ansikte, och I skolen så bliva frälsta ifrån edra fiender.
 10. Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och
   nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra
   brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse
   inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud.»
 11. I andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen i månaden höjde
   sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.
 12. Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från
   lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.
 13. Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning
   genom Mose,
 14. var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp,
   häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var
   Naheson, Amminadabs son.
 15. Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam
   var Netanel, Suars son.
 16. Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam
   var Eliab, Helons son.
 17. Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons
   barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet.
 18. Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning
   efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur,
   Sedeurs son.
 19. Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var
   Selumiel, Surisaddais son.
 20. Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var
   Eljasaf, Deguels son.
 21. Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, och de
   andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram.
 22. Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner,
   häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var
   Elisama, Ammihuds son.
 23. Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var
   Gamliel, Pedasurs son.
 24. Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam
   var Abidan, Gideonis son.
 25. Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom
   eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning;
   och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son.
 26. Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var
   Pagiel, Okrans son.
 27. Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var
   Ahira, Enans son.
 28. I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter
   häravdelning. Och de bröto nu upp.

 29. Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel,
   Moses svärfader: »Vi bryta nu upp och tåga till det land om
   vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med
   oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad
   gott är.
 30. Men han svarade honom: »Jag vill icke följa med, utan jag vill
   gå hem till mitt land och till min släkt.»
 31. Då sade han: »Ack nej, övergiv oss icke. Du vet ju bäst var vi
   kunna lägra oss i öknen; bliv du därför nu vårt öga.
 32. Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det
   goda som HERREN gör mot oss.

 33. Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och
   HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse
   viloplats åt dem.
 34. Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp
   från sitt lägerställe.
 35. Och så ofta arken bröt upp, sade Mose:
    »Stå upp, HERRE;
      må dina fiender varda förskingrade,
    och må de som hata dig fly för ditt ansikte.»
 36. Och när den sattes ned, sade han:
    »Kom tillbaka, HERRE,
    till Israels ätters mångtusenden.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free