- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 22 Kapitlet

           Balak låter hämta Bileam.

 1. Och Israels barn bröto upp och lägrade sig på Moabs hedar, på
   andra sidan Jordan mitt emot Jeriko.

 2. Och Balak, Sippors son, såg allt vad Israel hade gjort mot
   amoréerna.
 3. Och Moab bävade storligen för folket, därför att det var så
   talrikt; Moab gruvade sig för Israels barn.
 4. Och Moab sade till de äldste i Midjan: »Nu kommer denna hop att
   äta upp allt som finnes här runt omkring oss, likasom oxen äter
   upp vad grönt som finnes på marken.» Och Balak, Sippors son,
   var på den tiden konung i Moab.
 5. Och han skickade sändebud till Bileam, Beors son, i Petor vid
   floden, i hans stamfränders land, för att kalla honom till sig;
   han lät säga: »Se, här är ett folk som har dragit ut ur Egypten;
   se, det övertäcker marken, och det har lägrat sig mitt emot mig.
 6. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, ty det är mig för
   mäktigt; kanhända skall jag då kunna slå det och förjaga det ur
   landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad, och
   den du förbannar, han bliver förbannad.»
 7. Så gingo nu de äldste i Moab och de äldste i Midjan åstad och
   hade med sig spådomslön; och de kommo till Bileam och framförde
   till honom Balaks ord.
 8. Och han sade till dem: »Stannen här över natten, så vill jag
   sedan giva eder svar efter vad HERREN talar till mig.» Då
   stannade Moabs furstar kvar hos Bileam.
 9. Och Gud kom till Bileam; han sade: »Vad är det för män som du
   har hos dig?»
 10. Bileam svarade Gud: »Balak, Sippors son, konungen i Moab, har
   sänt till mig detta bud:
 11. 'Se, här är det folk som har dragit ut ur Egypten, och det
   övertäcker marken. Så kom nu och förbanna det åt mig; kanhända
   skall jag då kunna giva mig i strid med det och förjaga det.'»
 12. Då sade Gud till Bileam: »Du skall icke gå med dem; du skall
   icke förbanna detta folk, ty det är välsignat.»
 13. Om morgonen, när Bileam hade stått upp, sade han alltså till
   Balaks furstar: »Gån hem till edert land, ty HERREN vill icke
   tillstädja mig att följa med eder.»
 14. Då stodo Moabs furstar upp och gingo hem till Balak och sade:
   »Bileam vägrade att följa med oss.»

 15. Men Balak sände ännu en gång åstad furstar, flera och
   förnämligare än de förra.
 16. Och de kommo till Bileam och sade till honom: »Så säger Balak
   Sippors son: 'Låt dig icke avhållas från att komma till mig;
 17. ty jag vill bevisa dig övermåttan stor ära, och allt vad du
   begär av mig skall jag göra. Kom nu och förbanna åt mig detta
   folk.'»
 18. Då svarade Bileam och sade till Balaks tjänare: »Om Balak än
   gåve mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde
   jag dock icke överträda HERRENS min Guds befallning, så att jag
   gjorde något däremot, vare sig litet eller stort.
 19. Men stannen nu också I kvar har över natten, för att jag må
   förnimma vad HERREN ytterligare kan vilja tala till mig.»
 20. Och Gud kom till Bileam om natten och sade till honom: »Om dessa
   män hava kommit för att kalla dig, så stå upp och följ med dem.
   Men allenast vad jag säger dig skall du göra.»
 21. Om morgonen, när Bileam hade stått upp, sadlade han alltså sin
   åsninna och följde med Moabs furstar.

 22. Men då han nu följde med, upptändes Guds vrede, och HERRENS
   ängel ställde sig på vägen för att hindra honom, där han red på
   sin åsninna, åtföljd av två sina tjänare.
 23. När då åsninnan såg HERRENS ängel stå på vägen med ett draget
   svärd i sin hand, vek hon av ifrån vägen och gick in på åkern;
   men Bileam slog åsninnan för att driva henne tillbaka in på
   vägen.
 24. Därefter ställde sig HERRENS ängel i en smal gata mellan
   vingårdarna, där murar funnos på båda sidor.
 25. När nu åsninnan såg HERRENS ängel, trängde hon sig mot muren och
   klämde så Bileams ben mot muren; och han slog henne ännu en
   gång.
 26. Då gick HERRENS ängel längre fram och ställde sig på ett trångt
   ställe, där ingen utväg fanns att vika undan, vare sig till
   höger eller till vänster.
 27. När åsninnan nu såg HERRENS ängel, lade hon sig ned under
   Bileam. Då upptändes Bileams vrede och han slog åsninnan med sin
   stav.
 28. Men HERREN öppnade åsninnans mun, och hon sade till Bileam: »Vad
   har jag gjort dig, eftersom du nu tre gånger har slagit mig?»
 29. Bileam svarade åsninnan: »Du har ju handlat skamligt mot mig; om
   jag hade haft ett svärd i min hand, skulle jag nu hava dräpt
   dig.»
 30. Men åsninnan sade till Bileam: »Är icke jag din egen åsninna,
   som du har ridit på i all din tid intill denna dag? Och har jag
   någonsin förut plägat göra så mot dig? Han svarade: »Nej.»
 31. Och HERREN öppnade Bileams ögon, så att han såg HERRENS ängel
   stå på vägen med ett draget svärd i sin hand. Då bugade han sig
   och föll ned på sitt ansikte.
 32. Och HERRENS ängel sade till honom: »Varför har du nu tre gånger
   slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty
   denna väg leder till fördärv och är mig emot.
 33. Och åsninnan såg mig, och hon har nu tre gånger vikit undan for
   mig. Om hon icke hade vikit undan för mig, så skulle jag nu hava
   dräpt dig, men låtit henne leva.»
 34. Då sade Bileam till HERRENS ängel: »Jag har syndat, ty jag
   visste icke att du stod mig emot på vägen. Om nu min resa
   misshagar dig, så vill jag vända tillbaka.»
 35. Men HERRENS ängel svarade Bileam: »Följ med dessa män; men intet
   annat än vad jag säger dig skall du tala.» Så följde då Bileam
   med Balaks furstar.

 36. När Balak hörde att Bileam kom, gick han honom till mötes till
   Ir i Moab, vid gränsen där Arnon flyter, vid yttersta gränsen.
 37. Och Balak sade till Bileam: »Sände jag icke enträget bud till
   dig för att kalla dig hit? Varför ville du då icke begiva dig
   till mig? Skulle jag icke kunna bevisa dig tillräcklig ära?»
 38. Bileam svarade Balak: »Du ser nu att jag har kommit till
   dig. Men det står ingalunda i min egen makt att tala något. Vad
   Gud lägger i min mun, det måste jag tala.»
 39. Sedan följde Bileam med Balak, och de kommo till Kirjat-Husot.
 40. Och Balak slaktade fäkreatur och småboskap och sände till Bileam
   och de furstar som voro med honom.
 41. Och följande morgon tog Balak Bileam med sig och förde honom upp
   på Bamot-Baal; och han kunde från denna plats se en del av
   folket.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free