- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 26 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 26 Kapitlet

         Ny mönstring av Israels stammar, på
               Moabs hedar.

 1. Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar,
   prästen Arons son, och sade:
 2. »Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som
   äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla
   stridbara män i Israel.»
 3. Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid
   Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
 4. »De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så
   hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit
   ut ur Egyptens land.

 5. Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok
   hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,
 6. av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.
 7. Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades
   utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.
 8. Men Pallus söner voro Eliab.
 9. Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den
   Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig
   upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte
   sig upp emot HERREN,
 10. varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid
   det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de
   två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.
 11. Men Koras söner omkommo icke.

 12. Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas
   släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,
 13. av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.
 14. Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.

 15. Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas
   släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,
 16. av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,
 17. av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.
 18. Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades,
   fyrtio tusen fem hundra.

 19. Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans
   land.
 20. Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas
   släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.
 21. Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul
   hamuliternas släkt.
 22. Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades,
   sjuttiosex tusen fem hundra.

 23. Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas
   släkt, av Puva puniternas släkt,
 24. av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.
 25. Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades,
   sextiofyra tusen tre hundra.

 26. Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas
   släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.
 27. Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som
   inmönstrades, sextio tusen fem hundra.

 28. Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.

 29. Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde
   Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.
 30. Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek
   helekiternas släkt,
 31. av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,
 32. av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
 33. Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast
   döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka
   och Tirsa.
 34. Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades
   utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.

 35. Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela
   sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan
   tahaniternas släkt.
 36. Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt
 37. Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som
   inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra.

   Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.

 38. Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas
   släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas
   släkt,
 39. av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.
 40. Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman
   naamiternas släkt.
 41. Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem
   som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.

 42. Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas
   släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.
 43. Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde
   tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.

 44. Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av
   Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.
 45. Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel
   malkieliternas släkt.
 46. Och Asers dotter hette Sera.
 47. Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som
   inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.

 48. Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas
   släkt, av Guni guniternas släkt,
 49. av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.
 50. Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem
   som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.

 51. Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sex hundra ett
   tusen sju hundra trettio.

 52. Och HERREN talade till Mose och sade:
 53. Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas
   antal.
 54. Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en
   mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas
   efter antalet av dess inmönstrade.
 55. Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på
   sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.
 56. Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin
   arvedel sig tillskiftad.

 57. Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras
   släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas
   släkt, av Merari merariternas släkt.
 58. Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas
   släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas
   släkt. Men Kehat födde Amram.
 59. Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt
   Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras
   syster Mirjam.
 60. Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
 61. Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram
   främmande eld inför HERRENS ansikte.
 62. Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av
   mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen
   icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon
   arvedel var given åt dem bland Israels barn.

 63. Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när
   dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt
   emot Jeriko.
 64. Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade
   av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i
   Sinais öken,
 65. ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför
   var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua,
   Nuns son.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_26.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free