- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 31 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 31 Kapitlet

         Hämnd på midjaniterna. Fördelning av
                bytet.

 1. Och HERREN talade till Mose och sade:
 2. »Kräv ut hämnd för Israels barn midjaniterna; sedan skall du
   samlas till dina fäder.
 3. Då talade Mose till folket och sade: »Låten en del av edra män
   väpna sig till strid; dessa skola tåga mot Midjan och utföra
   HERRENS hämnd på Midjan.
 4. Tusen man ur var och en särskild av Israels alla stammar skolen
   I sända ut i striden.»
 5. Så avlämnades då ur Israels ätter tusen man av var stam: tolv
   tusen man, väpnade till strid.
 6. Och Mose sände dessa, tusen man av var stam, ut i striden; han
   sände med dem Pinehas, prästen Eleasars son, ut i striden, och
   denne tog med sig de heliga redskapen och larmtrumpeterna.
 7. Och de gingo till strids emot Midjan, såsom HERREN hade bjudit
   Mose, och dräpte allt mankön.
 8. Och jämte andra som då blevo slagna av dem dräptes ock de
   midjanitiska konungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, fem
   midjanitiska konungar; Bileam, Beors son, dräpte de ock med
   svärd.
 9. Och Israels barn förde Midjans kvinnor och barn bort såsom
   fångar; och alla deras dragare och all deras boskap och allt
   deras övriga gods togo de såsom byte.
 10. Och alla deras städer, i de trakter där de bodde, och alla deras
   tältläger brände de upp i eld.
 11. Och de togo med sig allt bytet, och allt vad de hade rövat, både
   människor och boskap.
 12. Och de förde fångarna och det rövade och bytet fram till Mose
   och prästen Eleasar och Israels barns menighet i lägret på Moabs
   hedar, som ligga vid Jordan mitt emot Jeriko.

 13. Och Mose och prästen Eleasar och alla menighetens hövdingar
   gingo dem till mötes utanför lägret.
 14. Men Mose förtörnades på krigsbefälet, över- och
   underhövitsmännen, när de kommo tillbaka från sitt krigståg.
 15. Mose sade till dem: »Haven I då låtit alla kvinnorna leva?
 16. Det var ju de som, på Bileams inrådan, förledde Israels barn
   till att begå otrohet mot HERREN i saken med Peor, och som
   därigenom vållade att en hemsökelse kom över HERRENS menighet.
 17. Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava
   haft med män, med mankön, att skaffa.
 18. Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa,
   dem mån I låta leva för eder räkning.
 19. Själva skolen I nu lägra eder utanför lägret, i sju dagar. Var
   och en av eder som har dräpt någon människa, och var och en som
   har kommit vid någon slagen skall rena sig på tredje dagen och
   på sjunde dagen -- såväl I själva som edra fångar.
 20. Alla kläder och allt som är förfärdigat av skinn och allt som är
   gjort av gethår och alla redskap av trä skolen I ock rena åt
   eder.»

 21. Och prästen Eleasar sade till stridsmännen som hade deltagit i
   kriget: Detta är den lagstadga som HERREN har givit Mose:
 22. Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly,
 23. allt sådant som tål eld, skolen I låta gå genom eld, så bliver
   det rent; dock bör det tillika renas med stänkelsevatten. Men
   allt som icke tål eld skolen I låta gå genom vatten.
 24. Och I skolen två edra kläder på sjunde dagen, så bliven I rena;
   därefter fån I gå in i lägret.

 25. Och HERREN talade till Mose och sade:
 26. Över det tagna rovet, både människor och boskap, skall du göra
   en beräkning, du tillsammans med prästen Eleasar och huvudmännen
   för menighetens familjer;
 27. sedan skall du dela rovet i två delar, mellan de krigare som
   hava varit med i striden och hela den övriga menigheten.
 28. Och du skall låta det krigsfolk som har varit med i striden giva
   var femhundrade av människor, fäkreatur, åsnor och får såsom
   skatt åt HERREN.
 29. Så mycket skall tagas av den hälft som tillfaller dem, och du
   skall giva detta åt prästen Eleasar såsom en gärd åt HERREN.
 30. Men ur den hälft som tillfaller de övriga israeliterna skall du
   uttaga var femtionde av människor, sammalunda av fäkreatur,
   åsnor och får, korteligen, av all boskap, och detta skall du
   giva åt leviterna, som det åligger att iakttaga vad som är att
   iakttaga vid HERRENS tabernakel.

 31. Och Mose och prästen Eleasar gjorde såsom HERREN hade bjudit
   Mose.
 32. Och rovet, nämligen återstoden av det byte som krigsfolket hade
   tagit utgjorde: av får sex hundra sjuttiofem tusen,
 33. av fäkreatur sjuttiotvå tusen,
 34. av åsnor sextioett tusen,
 35. och av människor, sådana kvinnor som icke hade haft med mankön
   att skaffa, tillsammans trettiotvå tusen personer.
 36. Och hälften därav, eller den del om tillföll dem som hade varit
   med striden, utgjorde: av får ett antal av tre hundra trettiosju
   tusen fem hundra,
 37. varav skatten åt HERREN utgjorde sex hundra sjuttiofem får;
 38. av fäkreatur trettiosex tusen, varav skatten åt HERREN
   sjuttiotvå;
 39. av åsnor trettio tusen fem hundra, varav skatten åt HERREN
   sextioen;
 40. av människor sexton tusen, varav skatten åt HERREN trettiotvå
   personer.
 41. Och skatten, den för HERREN bestämda gärden, gav Mose åt prästen
   Eleasar, såsom HERREN hade bjudit Mose.
 42. Och den hälft, som tillföll de övriga israeliterna, och som Mose
   hade avskilt från krigsfolkets,
 43. denna hälft, den som tillföll menigheten, utgjorde: av får tre
   hundra trettiosju tusen fem hundra,
 44. av fäkreatur trettiosex tusen,
 45. av åsnor trettio tusen fem hundra
 46. och av människor sexton tusen.
 47. Och ur denna hälft, som tillföll de övriga israeliterna, uttog
   Mose var femtionde, både av människor och av boskap, och gav
   detta åt leviterna, som det ålåg att iakttaga vad som var att
   iakttaga vid HERRENS tabernakel, allt såsom HERREN hade bjudit
   Mose.

 48. Och befälhavarna över härens avdelningar, över- och
   underhövitsmännen, trädde fram till Mose.
 49. Och de sade till Mose: »Dina tjänare hava räknat antalet av de
   krigsmän som vi hava haft under vårt befäl, och icke en enda
   fattas bland oss.
 50. Därför hava vi nu såsom en offergåva åt HERREN burit fram var
   och en del som han har kommit över av gyllene klenoder, armband
   av olika slag, ringar, örhängen och halssmycken, detta för att
   bringa försoning för oss inför HERRENS ansikte.»
 51. Och Mose och prästen Eleasar togo emot guldet av dem, alla slags
   klenoder.
 52. Och guldet som gavs såsom gärd åt HERREN av över- och
   underhövitsmännen utgjorde sammanlagt sexton tusen sju hundra
   femtio siklar.
 53. Manskapet hade tagit byte var och en för sig.
 54. Och Mose och prästen Eleasar togo emot guldet av över- och
   underhövitsmännen och buro in det i uppenbarelsetältet, för att
   det skulle bringa Israels barn i åminnelse inför HERRENS
   ansikte.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_31.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free