- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 35 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 35 Kapitlet

         Leviternas fyrtioåtta städer. Sex
           fristäder. Lagar om dråpare.

 1. Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot
   Jeriko, och sade:
 2. Bjud Israels barn att de av de arvslotter de få till besittning
   skola åt leviterna giva städer att bo i; utmarker runt omkring
   dessa städer skolen I ock giva åt leviterna.
 3. Städerna skola de själva hava att bo i, men de tillhörande
   utmarkerna skola vara för deras dragare och deras boskap och
   alla deras övriga djur.
 4. Och städernas utmarker, som I skolen giva åt leviterna, skola
   sträcka sig tusen alnar från stadsmuren utåt på alla sidor.
 5. Och utanför staden skolen I mäta upp på östra sidan två tusen
   alnar, på västra sidan två tusen alnar, på södra sidan två tusen
   alnar och på norra sidan två tusen alnar, med staden i
   mitten. Detta skola de få såsom utmarker till sina städer.
 6. Och de städer som I given åt leviterna skola först och främst
   vara de sex fristäderna, vilka I skolen giva till det ändamålet
   att en dråpare må kunna fly till dem; vidare skolen I jämte
   dessa städer giva dem fyrtiotvå andra,
 7. så att de städer som I given åt leviterna tillsammans utgöra
   fyrtioåtta städer, med tillhörande utmarker.
 8. Och av dessa städer, som I skolen giva av Israels barns
   besittningsområde, skolen I taga flera ur den stam som är
   större, och färre ur den som är mindre. Var stam skall åt
   leviterna giva ett antal av sina städer, som svarar mot den
   arvedel han själv har fått.

 9. Och HERREN talade till Mose och sade:
 10. Tala till Israels barn och säg till dem:

   När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land,
 11. skolen I utse åt eder vissa städer, som I skolen hava till
   fristäder, till vilka en dråpare som ouppsåtligen har dödat
   någon må kunna fly.
 12. Och dessa städer skolen I hava såsom tillflyktsorter undan
   blodshämnaren, så att dråparen slipper dö, förrän han har stått
   till rätta inför menigheten.
 13. Och de städer som I skolen giva till fristäder skola vara sex.
 14. Tre av städerna skolen I giva på andra sidan Jordan, och de tre
   övriga städerna skolen I giva i själva Kanaans land;
 15. dessa skola vara fristäder. Israels barn, såväl som främlingen
   och inhysesmannen som bor ibland dem skola hava dessa sex städer
   såsom tillflyktsorter, till vilka var och er som ouppsåtligen
   har dödat någon må kunna fly.

 16. Men om någon slår en annan till döds med ett föremål av järn, så
   är han en sannskyldig dråpare; en sådan skall straffas med
   döden.
 17. Likaledes, om någon i sin hand har en sten med vilken ett
   dråpslag kan givas, och han därmed slår en annan till döds, så
   är han en sannskyldig dråpare; en sådan skall straffas med
   döden.
 18. Eller om någon i sin hand har ett föremål av trä varmed ett
   dråpslag kan givas, och han därmed slår en annan till döds, så
   är han en sannskyldig dråpare; en sådan skall straffas med
   döden.
 19. Blodshämnaren må döda den dråparen; varhelst han träffar på
   honom må han döda honom.
 20. Likaledes om någon av hat stöter till en annan, eller med berått
   mod kastar något på honom; så att han dör,
 21. eller av fiendskap slår honom till döds med handen, då skall den
   som gav slaget straffas med döden, ty han är en sannskyldig
   dråpare; blodshämnaren må döda den dråparen, varhelst han
   träffar på honom

 22. Men om någon av våda, utan fiendskap, stöter till en annan,
   eller utan berått mod kastar på honom något föremål, vad det
   vara må;
 23. eller om han, utan att se honom, med någon sten varmed dråpslag
   kan givas träffar honom, så att han dör, och detta utan att han
   var hans fiende eller hade för avsikt att skada honom,
 24. då skall menigheten döma mellan den som gav slaget och
   blodshämnaren, enligt här givna föreskrifter.
 25. Och menigheten skall rädda dråparen ur blodshämnarens hand, och
   menigheten skall låta honom vända tillbaka till fristaden dit
   han hade flytt, och där skall han stanna kvar, till dess den med
   helig olja smorde översteprästen dör.
 26. Men om dråparen går utom området för den fristad dit han har
   flytt,
 27. och blodshämnaren då, när han träffar på honom utom hans
   fristads område, dräper dråparen, så vilar ingen blodskuld på
   honom.
 28. Ty i sin fristad skall en dråpare stanna kvar, till dess
   översteprästen dör; men efter översteprästens död må han vända
   tillbaka till den ort där han har sin besittning.
 29. Och detta skall vara en rättsstadga för eder från släkte till
   släkte, var I än ären bosatta.

 30. Om någon slår ihjäl en annan, skall man, efter vittnens utsago,
   dräpa dråparen; men en enda persons vittnesmål är icke nog för
   att man skall kunna döma någon till döden.
 31. I skolen icke taga lösen för en dråpares liv, om han är skyldig
   till döden, utan han skall straffas med döden.
 32. Ej heller skolen I taga lösen för att den som har flytt till en
   fristad skall före prästens död få vända tillbaka och bo i
   landet.
 33. I skolen icke ohelga det land där I ären; genom blod ohelgas
   landet, och försoning kan icke bringas för landet för det blod
   som har blivit utgjutet däri, annat än genom dens blod, som har
   utgjutit det.
 34. I skolen icke orena landet där I bon, det i vars mitt jag har
   min boning, ty jag, HERREN, har min boning mitt ibland Israels
   barn.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_35.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free