- Project Runeberg -  Bibeln /
Femte Mosebok (Deuteronomium), 29 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Femte Mosebok (Deuteronomium), 29 Kapitlet

            Förmaningstal av Mose.

 1. Dessa äro förbundets ord, det förbunds som HERREN bjöd Mose att
   sluta med Israels barn i Moabs land, ett annat förbund än det
   som han hade slutit med dem på Horeb.
 2. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: I haven
   sett allt vad HERREN har gjort inför edra ögon i Egyptens land,
   med Farao och alla hans tjänare och hela hans land,
 3. de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, de stora tecknen
   och undren.
 4. Men HERREN har ännu intill denna dag icke givit eder hjärtan att
   förstå med, ögon att se med och öron att höra med.
 5. Och jag lät eder vandra i öknen i fyrtio år; edra kläder blevo
   icke utslitna på eder, och din sko blev icke utsliten på din
   fot.
 6. Bröd fingen I icke att äta, icke vin eller starka drycker att
   dricka, på det att I skullen veta att jag är HERREN, eder Gud.
 7. Och när I kommen till dessa trakter, drogo Sihon, konungen i
   Hesbon, och Og, konungen i Basan, ut till strid mot oss, men vi
   slogo dem.
 8. Och vi intogo deras land och gåvo det till arvedel åt
   rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.
 9. Så hållen nu detta förbunds ord och gören efter dem, för att I
   mån hava framgång i allt vad I gören.
 10. I stån i dag allasammans inför HERREN, eder Gud: edra huvudmän,
   edra stammar, edra äldste och edra tillsyningsmän, var man i
   Israel,
 11. så ock edra barn och hustrur, och främlingen som är hos dig i
   ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare,
 12. för att du må inträda i HERRENS, din Guds, förbund, det
   edsförbund som HERREN, din Gud, i dag vill sluta med dig.
 13. Ty han vill i dag upphöja dig, så att du skall vara hans folk
   och han din Gud, såsom han har sagt dig, och såsom han med ed
   har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
 14. Och det är icke med eder allenast som jag i dag sluter detta
   förbund, detta edsförbund,
 15. utan jag gör det både med dem som i dag stå här med oss inför
   HERREN, vår Gud, och med dem som icke äro här med oss i dag.
 16. I veten ju själva huru vi bodde i Egyptens land, och huru vi
   drogo mitt igenom de folks land, som I nu haven lämnat
 17. Och I sågen deras styggelser och eländiga avgudar, de gudar av
   trä och sten, silver och guld, som funnos hos dem.
 18. Så må då bland eder icke finnas någon man eller kvinna, någon
   släkt eller stam vars hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN,
   vår Gud, för att gå åstad och tjäna dessa folks gudar; bland
   eder må icke finnas någon rot varifrån gift och malört växer
   upp,
 19. så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt
   hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i
   sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och
   torrt, förgås.
 20. HERREN skall icke vilja förlåta honom; nej, Herrens vrede och
   nitälskan skall då vara såsom en rykande eld mot de männen, och
   all den förbannelse som är uppskriven i denna bok skall komma
   att vila på honom, och Herren skall så utplåna hans namn, att
   det icke mer skall finnas under himmelen.
 21. Och HERREN skall avskilja honom från alla Israels stammar till
   att drabbas av olycka, efter alla de förbannelser som äro fästa
   vid det förbund som är uppskrivet i denna lagbok.
 22. Och ett kommande släkte, edra barn som uppstå efter eder, och
   främlingen, som kommer ifrån fjärran land, de skola säga, när de
   se de plågor och sjukdomar som HERREN har skickat över detta
   land,
 23. när de se huru all jord där är förbränd och förvandlad till
   svavel och salt, så att den icke kan besås eller framalstra
   växter, och så att inga örter där kunna komma upp -- såsom det
   blev, när Sodom och Gomorra, Adma och Seboim omstörtades, då
   HERREN i sin vrede och harm omstörtade dem --
 24. ja, alla folk skola då säga: »Varför har Herren gjort så mot
   detta land? Varför brinner hans vrede så starkt?»
 25. Och man skall svara: »Därför att de övergåvo HERRENS, sina
   fäders Guds, förbund, det som han slöt med dem, när han förde
   dem ut ur Egyptens land,
 26. och därför att de gingo åstad och tjänade andra gudar och
   tillbådo dem, gudar som de icke kände, och som han icke hade
   givit dem till deras del,
 27. därför upptändes HERRENS vrede mot detta land, så att han lät
   komma över det all den förbannelse som är uppskriven i denna
   bok.
 28. Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och
   harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat
   land, såsom nu har skett.»
 29. Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som
   är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid,
   för att vi skola göra efter alla denna lags ord.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/05_29.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free