- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 4 Kapitlet

        Åminnelsestenar i Gilgal och i Jordan.

 1. Då nu allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan, sade
   HERREN till Josua:
 2. »Väljen ut bland folket tolv män, en man ur var stam,
 3. och bjuden dem och sägen: 'Tagen här ur Jordan, från den plats
   där prästerna stodo med sina fötter, tolv stenar, och lyften upp
   dem och fören dem över med eder, och läggen ned dem på det
   ställe, där I skolen lägra eder i natt.'»
 4. Då kallade Josua till sig de tolv män som han hade utsett bland
   Israels barn, en man ur var stam.
 5. Och Josua sade till dem: »Dragen åstad framför HERRENS, eder
   Guds, ark, och gån ut mitt i Jordan; och var och en av eder må
   där lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels barns
   stammar.
 6. Detta skall nämligen bliva ett minnesmärke bland eder. När då
   edra barn i framtiden fråga: 'Vad betyda dessa stenar?',
 7. skolen I svara dem så: 'De betyda att Jordans vatten här blev
   avskuret i sitt lopp, framför HERRENS förbundsark; ja, när den
   gick över Jordan, blev Jordans vatten avskuret i sitt lopp.
   Därför skola dessa stenar vara ett åminnelsemärke för Israels
   barn till evärdlig tid.'»
 8. Då gjorde Israels barn såsom Josua bjöd dem; de togo upp tolv
   stenar ur Jordan, såsom HERREN hade tillsagt Josua, efter
   antalet av Israels barns stammar; och de förde dem över med sig
   till lägerstället och lade ned dem där.
 9. Tillika reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, på samma plats
   där prästerna som buro förbundsarken hade stått med sina fötter;
   och de finnas kvar där ännu i dag.
 10. Och prästerna som buro arken blevo stående mitt i Jordan, till
   dess att allt det var fullgjort, som HERREN hade bjudit Josua
   att tillsäga folket, alldeles i enlighet med vad Mose förut hade
   bjudit Josua; och folket gick över med hast.
 11. Men när allt folket helt och hållet hade kommit över, gick ock
   HERRENS ark över, jämte prästerna, och tog plats framför folket.
 12. Och Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasse stam
   drogo väpnade åstad i spetsen för Israels barn, såsom Mose hade
   tillsagt dem.
 13. Det var vid pass fyrtio tusen män som så drogo åstad, väpnade
   till strid, för att kämpa inför HERREN på Jerikos hedmarker.
 14. På den dagen gjorde HERREN Josua stor i hela Israels ögon, och
   de fruktade honom, såsom de fruktat Mose, så länge denne levde.
 15. Och HERREN sade till Josua:
 16. »Bjud prästerna som bära vittnesbördets ark att stiga upp ur
   Jordan.»
 17. Och Josua bjöd prästerna och sade: »Stigen upp ur Jordan.»
 18. När då prästerna som buro HERRENS förbundsark stego upp ur
   Jordan, hade deras fötter knappt hunnit upp på torra landet,
   förrän Jordans vatten vände tillbaka till sin plats och nådde,
   såsom förut, upp över alla sina bräddar.
 19. Det var på tionde dagen i första månaden som folket steg upp ur
   Jordan; och de lägrade sig i Gilgal, på gränsen av östra
   Jerikoområdet.
 20. Och de tolv stenarna som de hade tagit ur Jordan reste Josua i
   Gilgal.
 21. Och han sade till Israels barn: »När nu edra barn i framtiden
   fråga sina fäder: 'Vad betyda dessa stenar?',
 22. då skolen I göra det kunnigt för edra barn och säga: 'Israel
   gick på torr mark över denna Jordan,
 23. i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut
   framför eder, till dess I haden gått över den, likasom HERREN,
   eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför
   oss, till dess vi hade gått över det;
 24. på det att alla folk på jorden må förnimma huru stark HERRENS
   hand är, så att I frukten HERREN, eder Gud, alltid.'»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free