- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 9 Kapitlet

             Gibeoniternas list.

 1. Då nu alla de konungar som bodde på andra sidan Jordan, i
   Bergsbygden, i Låglandet och i hela kustlandet vid Stora havet
   upp emot Libanon, hörde vad som hade skett -- hetiterna,
   amoréerna, kananéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna --
 2. slöto de sig endräktigt tillhopa för att strida mot Josua och
   Israel.

 3. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko
   och Ai,
 4. togo också de sin tillflykt till list: de gingo åstad och
   föregåvo sig vara sändebud; de lade utslitna packsäckar på sina
   åsnor, så ock utslitna, sönderspruckna och hopflickade vinläglar
   av skinn,
 5. och togo utslitna, lappade skor på sina fötter och klädde sig i
   utslitna kläder, varjämte allt det bröd de togo med sig till
   reskost var torrt och söndersmulat.
 6. Så gingo de till Josua i lägret vid Gilgal och sade till honom
   och Israels män: »Vi hava kommit hit från ett avlägset land;
   sluten nu förbund med oss.»
 7. Men Israels män svarade hivéerna: »Kanhända bon I här mitt
   ibland oss; huru skulle vi då kunna sluta förbund med eder?»
 8. Då sade de till Josua: »Vi vilja bliva dig underdåniga.» Josua
   frågade dem: »Vilka ären I då, och varifrån kommen I?»
 9. De svarade honom: »Dina tjänare hava kommit från ett mycket
   avlägset land för HERRENS, din Guds, namns skull; ty vi hava
   hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten
 10. och allt vad han har gjort med amoréernas konungar, de två på
   andra sidan Jordan, Sihon, konungen i Hesbon, och Og, konungen i
   Basan, som bodde i Astarot.
 11. Därför sade våra äldste och alla vårt lands inbyggare till oss:
   'Tagen reskost med eder och gån dem till mötes och sägen till
   dem: Vi vilja bliva eder underdåniga, sluten nu förbund med
   oss.'
 12. Detta vårt bröd var nybakat, när vi togo det med oss till
   reskost hemifrån, den dag vi gåvo oss i väg för att gå till
   eder; men se, nu är det torrt och söndersmulat.
 13. Dessa vinläglar, som voro nya, när vi fyllde dem, se, de äro nu
   sönderspruckna. Och dessa kläder och skor som vi hava på oss
   hava blivit utslitna under vår mycket långa resa.»
 14. Då togo männen av deras reskost, men rådfrågade icke HERRENS
   mun.
 15. Och Josua tillförsäkrade dem fred och slöt ett förbund med dem,
   att de skulle få leva; och menighetens hövdingar gåvo dem sin
   ed.

 16. Men när tre dagar voro förlidna, sedan de hade slutit förbund
   med dem, fingo de höra att de voro från grannskapet, ja, att de
   bodde mitt ibland dem.
 17. Då bröto Israels barn upp och kommo på tredje dagen till deras
   städer; och deras städer voro: Gibeon, Kefira, Beerot och
   Kirjat-Jearim.
 18. Likväl angrepo Israels barn dem icke, eftersom menighetens
   hövdingar hade givit dem sin ed vid HERREN, Israels Gud. Men
   hela menigheten knorrade mot hövdingarna.
 19. Då sade alla hövdingarna till menigheten: »Vi hava givit dem vår
   ed vid HERREN, Israels Gud; därför kunna vi nu icke komma vid
   dem.
 20. Detta är vad vi vilja göra med dem, i det att vi låta dem leva,
   på det att icke förtörnelse må komma över oss, för edens skull
   som vi hava svurit dem.»
 21. Och hövdingarna sade till dem att de skulle få leva; men de
   måste bliva vedhuggare och vattenbärare åt hela menigheten,
   såsom hövdingarna hade sagt till dem.
 22. Och Josua kallade dem till sig och talade till dem och sade:
   »Varför haven I bedragit oss och sagt: 'Vi bo mycket långt borta
   från eder', fastän I bon mitt ibland oss?
 23. Så varen I därför nu förbannade; I skolen aldrig upphöra att
   vara trälar, vedhuggare och vattenbärare vid min Guds hus.»
 24. De svarade Josua och sade: »Det hade blivit berättat för dina
   tjänare huru HERREN, din Gud, hade tillsagt sin tjänare Mose att
   han ville giva eder hela detta land och förgöra alla landets
   inbyggare för eder; därför fruktade vi storligen för våra liv,
   när I kommen, och så gjorde vi detta.
 25. Och se, nu äro vi i din hand. Vad dig synes gott och rätt att
   göra med oss, det må du göra.»
 26. Och han gjorde så med dem; han friade dem från Israels barns
   hand, så att de icke dräpte dem;
 27. men tillika bestämde Josua på den dagen att de skulle bliva
   vedhuggare och vattenbärare och vid HERRENS altare -- såsom de
   äro ännu i dag -- på den plats som han skulle utvälja.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free